Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+02:00

Dohodnina z letom 2023

30. septembra 2022|

Glavne spremembe Zakona o dohodnini, ki se po nujnem postopku na predlog MF in ob odobritvi vlade obravnavajo v državnem zboru, se nanašajo predvsem na: višino davčnih olajšav in njihovo usklajevanje, zvišuje se davčna stopnja v zadnjem 5. dohodninskem razredu s sedanjih 45 % na 50 %, spreminja se ureditev plačila za poslovno uspešnost: pogoj izplačila največ dvakrat v koledarskem letu, odpravlja se možnost davčno ugodnejše obravnave dohodka iz tega naslova [...]

Najemodajalci in normirani s.p. in davki v letu 2023

29. septembra 2022|

V državnem zboru po nujnem postopku teže obravnava sprememb zakona o dohodnini, ki bo vplival tudi na poslovanje podjetnikov od l. 2023. Najemodajalci Za najemodajalce se obeta: davčna stopnja se iz 15 % zviša na 25 % doseženih najemnin, zmanjšanih za 10 % normiranih stroškov, odpravlja se možnost, da se najemodajalec za dohodke iz oddajanja premoženja v najem odloči, da se ta dohodek všteva v letno davčno osnovo. Normiranci Za [...]

Bilten Unikum – september 2022

27. septembra 2022|

  Mesečnik Unikum Inštitut za računovodstvo Tema meseca: Pravni in davčni vidik prodaje nepremičnine fizične osebe (Tadeja Jerič)   Finance Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina (Anja Premrn) Računovodstvo Pomembnost v računovodstvu (Mag. Darinka Kamenšek)   Davki Zasebna raba in obračun DDV pri električnih vozilih (Mag. Rosana Dražnik) Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Anja Premrn) [...]

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

22. septembra 2022|

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 3. avgusta 2022 objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki posredno spreminja tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). ZDDPO-2 spreminja v delu, ki se nanaša na priznavanje stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora. Za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023 se [...]

Predlog Zakona o dohodnini – kaj prinaša glede izplačila poslovne uspešnosti?

22. septembra 2022|

Veljavni Zakon o dohodnini določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, izplačano (lahko tudi večkrat letno) v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne [...]

Draginjski dodatek

20. septembra 2022|

Vlada RS je podala predlog za uvedbo t.i. »draginjskega dodatka«, ki bi bil izplačan od novembra 2022 do januarja 2023 (tri mesece) družinam, upravičenim do otroškega dodatka - upoštevali bodo dohodkovni razred. Za upravičenost do draginjskega dodatka bo družina morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za obdobje veljavnosti ukrepa. Draginjski dodatek bodo družine prejemale poleg otroškega dodatka, do katerega so že upravičene na podlagi odločbe. Vloge za izplačilo ne [...]

FURS poziva k vračilu PKP pomoči

19. septembra 2022|

FURS poziva k vračilu PKP pomoči, če zavezanci do pomoči niso bili upravičeni.   Objavljena je novica FURS, s katerim ta poziva zavezance, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenj po interventnih PKP ukrepih do 10.10.2022 oddajo Izjave o vračilu upravičenj. FURS tako podaljšuje rok za vračilo in ponuja poseben odpustek - vračilo brez glob in brez nadzora. Pomoči, kjer je bilo treba preveriti pogoje, so bile: Mesečni temeljni dohodek [...]

Prijava poškodbe pri delu preko portala SPOT

7. septembra 2022|

Delodajalci morajo od 1. 9. 2022 dalje poškodbe pri delu prijaviti preko portala SPOT v elektronski obliki (ePrijava NPD). Delodajalec mora prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo. Če elektronske prijave ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, ampak pooblaščena oseba (na primer računovodski servis), je potrebno za to vrsto postopka, pridobiti [...]

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

1. septembra 2022|

Državni zbor je sprejel predlog Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. V nadaljevanju navajamo povzetek predloga. Za kaj gre? Gre za dovoljeno državno pomoč v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. V ta namen bo država zagotovila 40 milijonov evrov. Gre za ukrep, ki bo podjetjem pomagal ublažiti učinke cenovnih šokov. Vlada lahko [...]

Sprememba davčne uredbe – višji neobdavčen znesek za prehrano med delom

31. avgusta 2022|

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, s katero je povišala neobdavčen znesek prehrane med delom. Tako se po novem v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bo všteval znesek prehrane med delom v višini 7,96 EUR (sedaj 6,12 EUR) za vsak dan, ko je delavec prisoten na delu štiri ure več. Če je delavec na [...]

Bilten Unikum – avgust 2022

30. avgusta 2022|

  Tema meseca: Poročanje organizacij o trajnostnem poslovanju (mag. Darinka Kamenšek)   Kadri Kolektivne pogodbe – kaj določajo in katere so se v zadnjem obdobju spremenile (Tadeja Jerič) Davki Kako oslabitev in odpis poslovnih terjatev vplivata na davčno osnovo (Jure Ajdovec)   Računovodstvo Dileme in napake pri sestavljanju bilanc (Kristinka Vukovič)   Novejša pojasnila MF in FURS Navodila za izpolnjevanje obračuna davčnih odtegljajev Vračilo preveč plačanega davka na fiduciarni denarni račun [...]

Plačana odsotnost za starše prvošolčkov

25. avgusta 2022|

Kmalu se bo začelo novo šolsko leto, z njim pa tudi pravica delavcev – staršev prvošolcev do odsotnosti z dela ob prvem šolskem dnevu zaradi spremstva v šolo. Pravica do plačane odsotnosti pripada obema staršema, pri čemer lahko le-ti upravičenost do odsotnosti uveljavljajo s potrdilom o vpisu otroka v prvi razred. Za ta dan staršem pripada 100 % nadomestila plače na podlagi 137. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem
×