Aktualne novice 2018-08-27T05:51:41+00:00

Spremenjeno pojasnilo glede davčnih blagajn

12. februarja 2019|

FURS obvešča zavezance o spremenjenem stališču glede davčnega potrjevanja računov:   ČE podjetje ali drug zavezanec uporablja ISTO ZAPOREDJE ŠTEVILČENJA računov za gotovinske račune, za katere obstaja in za katere ne obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji, je treba v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere ne obstaja obveznost izdaje.   Če zavezanec računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, Več...

Oddaja obračunov za leto 2018 z uporabo aplikacij Silvester Pelias in Silvester Fineus ni več mogoča

11. februarja 2019|

Davčni zavezanci morate oddati obračun akontacije dohodnine, obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) in obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) elektronsko preko portala eDavki.   Oddaja obračunov za leto 2018 ni več mogoča preko aplikacij Silvester Pelias (DDPO) in  Silvester Fineus (DDD-DDD), vendar pa preko njiju še vedno oddajate obračune DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017 oziroma za poslovna obdobja 2017/2018.   Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obračunov Več...

Nova pravila v EU glede očetovskega dopusta – kaj to prinaša Sloveniji?

6. februarja 2019|

Evropski parlament in svet sta konec meseca januarja sprejela še neformalno odločitev o ukrepih za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja z željo po večji zastopanosti žensk na delovnem mestu in okrepitvi vloge očeta oz. drugega enakovrednega starša v družini. Kot pravijo pogajalci odbora za zaposlovanje, bi to koristilo tako otrokom kot tudi družinskemu življenju, hkrati pa spodbujalo enakost spolov.   Sporazum predvideva: pravico do najmanj 10 delovnih dni plačanega očetovskega dopusta Več...

Sprememba obračunskega obdobja DDV-O

4. februarja 2019|

FURS obvešča, da bo od 7. 2. 2019 (od 13.00 ure dalje) do predvidoma 9. 2. 2019 potekala sprememba davčnega obdobja za vse davčne zavezance, ki se jim spremeni davčno obdobje na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2018. V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O  zaprta za vsa obdobja. Koledarsko trimesečje je lahko davčno obdobje za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel obdavčljiv promet blaga Več...

Bilten Unikum – januar 2019

29. januarja 2019|

Povzetek januarske številke Tema meseca Prehod na nova računovodska pravila o najemih po SRS od leta 2019 (Kristinka Vukovič)   Davki Ne pozabite na napoved kapitalskih dobičkov (Jure Ajdovec) Institut naknadnih vplačil in njihov vpliv na ugotavljanje kapitalskega dobička ob odsvojitvi poslovnega deleža (Jure Ajdovec) Dohodnina od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (Kristinka Vukovič) Novejša pojasnila MF in FURS Darilo otroku delojemalca v decembru Izplačilo plače za obdobje, ki ni Več...

Diskontna stopnja za najeme pri prehodu na 1.1.2019

21. januarja 2019|

Na dan 1.1.2019 oz. kasneje, če se poslovno leto začne po tem datumu, morajo podjetja in druge organizacije v poslovnih knjigah vzpostaviti stanje za že sklenjene najemne pogodbe, če so za to izpolnjeni pogoji iz SRS/MSRP in ne gre za izjeme (npr. najeme majhne vrednosti). Pri izračunu sedanje vrednosti najemnin je diskontna mera z najemom povezana obrestna mera, če jo je mogoče določiti, v nasprotnem primeru pa predpostavljena obrestna mera za Več...

Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje v letu 2019

8. januarja 2019|

Glede na znani podatek o povprečni plači za mesec oktober preteklega leta, so znani podatki o pavšalnih prispevkih za zdravstveno zavarovanje v letu 2019.   Povprečna bruto plača za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR, kar znaša približno 55,00 EUR več kot v preteklem letu (PP oktober 2017 - 1.621,46 EUR bruto), zato bodo pavšalni prispevki v letu 2019 nekoliko višji.   * Za zavarovance iz 5. točke 17. člena ZZVZZ Več...

eDavki zdaj na voljo tudi kot mobilna aplikacija

4. januarja 2019|

Finančna uprava Republike Slovenije po novem fizičnim osebam ponuja možnost uporabe mobilne aplikacije eDavki, ki je na voljo tako za uporabnike operacijskih sistemov iOS kot tudi Android. Za prijavo v mobilno aplikacijo potrebujete zgolj davčno številko in geslo. Pomembni novosti, ki jih omogoča aplikacija sta samoiniciativno individualno obveščanje zavezancev v primeru neobračunanih ali neplačanih prispevkov za socialno varnost in personalizirani koledarček z možnostjo sprotnega obveščanja. Aplikacija fizičnim osebam ponuja različne funkcionalne Več...

Davčno potrjevanju računov v primeru prodaje enonamenskih kuponov od 1.1.2019 dalje

28. decembra 2018|

Finančna uprava je 19.12.2018 izdala pojasnilo, kakšne so spremembe pri davčnem potrjevanju računov v primeru prodaje enonamenskih kuponov od 1.1. 2019 dalje. V pojasnilu FURS navaja: Spremembe pri davčnem potrjevanju računov so pri transakcijah v zvezi z enonamenskimi kuponi, izdanimi od 1. 1. 2019 dalje. V novem 18.b členu ZDDV-1 je določeno, da se pri enonamenskem kuponu vsak njegov prenos, ki ga opravi davčni zavezanec, ki deluje v svojem imenu, šteje Več...

Bilten Unikum – december 2018

27. decembra 2018|

Povzetek decembrske številke Tema meseca Spremembe SRS od 1.1.2019 – poudarek na spremembah SRS 15 (mag. Sabina Lamut)   Davki Kaj bo novega na področju DDV v letu 2019? (mag. Rosana Dražnik) Tanka kapitalizacija (Anja Premrn)   Pravo Pridobitev lastnega poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo – kdaj in kako (Jure Ajdovec)   Kadri Kdo ima pravico skleniti pogodbo o zaposlitvi v imenu delodajalca? (Tadeja Jerič)   Knjiženje Kratko in Več...

Minimalna plača z novim letom višja za slabih 30 evrov

20. decembra 2018|

Poslanska skupina Levica je pripravila predlog novele zakona o minimalni plačni, državni zbor RS pa jo je soglasno (s 56 glasovi) podprl. Novela zakona minimalno plačo tako zvišuje na 667 evrov (do sedaj je bil ta znesek 638 evrov), leta 2020 pa bo le-ta znašala 700 evrov neto. S 1. januarjem 2020 bodo iz minimalne plače izvzeti tudi vsi dodatki (dodatki za delovno dobo, poslovno in delovno uspešnost ter za težje Več...