Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+01:00

Zvišanje minimalne urne postavke za delo na podlagi študentske napotnice

23. januarja 2020|

S 1. januarjem 2020 se je povišala minimalna urna postavka za delo na podlagi študentske napotnice za dijake in študente, in sicer iz 4,89 EUR bruto (4,13 EUR neto) na 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto). Dijaki in študentje so za opravljeno delo upravičeni do plačila za delo skladno z višino dogovorjene bruto urne postavke, ki ne sme biti nižja od minimalno določene (5,40 EUR bruto). Izplačilo je odvisno od dejanskega [...]

Samo še do jutri imate čas za uveljavljanje dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja

14. januarja 2020|

Fizične osebe, ki ste v preteklem letu oddajale premoženje v najem poslovnim subjektom (pravim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo) imate le še do jutri, 15. 1., čas, da uveljavite dejanske stroške vzdrževanja premoženja. Dejanske stroške lahko uveljavite najpozneje do jutri z zahtevkom, ki ga vložite na finančni organ osebno, po pošti ali po elektronski poti preko sistema eDavki. Zavezanec lahko namreč namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki [...]

Zopet možnost delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše delavce

14. januarja 2020|

S prvim januarjem 2020 se je zopet začela uporabljati določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki omogoča uveljavljanje delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše delavce, torej tiste, ki so že dopolnili 60 let starosti. Od januarja 2016 do konca lanskega leta je namreč veljal Zakon o  interventnem ukrepu na področju trga dela, zaradi katere se določba 156. člena ZPIZ-2 ni uporabljala. Oprostitev tako lahko uveljavite zopet pri [...]

Prvega septembra bo vsem staršem omogočena plačana odsotnost za spremstvo prvošolcev

3. januarja 2020|

S spremembo Zakona o delovnih razmerjih bo po novem vsem staršem omogočena plačana odsotnost za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Gre za plačano odsotnost zaradi osebnih okoliščin delavca. Do sedaj je bila plačana odsotnost omogočena le javnim uslužbencem in tistim delavcem v zasebnem sektorju, katerim je to pravico zagotavljal delodajalec. Po novem pa bo pravica zagotovljena vsem delavcem. Ta pravica je določena kot absolutna pravica delavca in je [...]

Znana je višina pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2020

31. decembra 2019|

Glede na znani podatek o povprečni plači za oktober 2019, so znani podatki o pavšalnih prispevkih za zdravstveno zavarovanje za naslednje leto. Povprečna bruto plača za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR, kar je približno 65 EUR več kot v preteklem letu (PP oktober 2018 - 1.676,38 EUR bruto), zato bodo pavšalni prispevki v letu 2020 nekoliko višji. Zneski prispevkov za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena Zakona o [...]

Izplačevalci dohodkov, le še nekaj dni časa imate za posredovanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih

29. decembra 2019|

Izplačevalci dohodkov, ne pozabite, da morate davčnemu organu najkasneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, ki ste jih med letom upoštevali pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini. Podatke morate posredovati preko sistema eDavki (VIRVDC).

Delodajalci, že veste, da se s 1. januarjem zvišuje tudi višina dnevnic za službena potovanja v tujini?

24. decembra 2019|

Prvega januarja 2020 začne veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katero se zvišuje višina dnevnic za posamezne države oziroma mesta (spremenjena višina dnevnic velja za službena potovanja od 1. 1. 2020 dalje). Tako se na primer znesek dnevnice za službeno pot v sosednjo Avstrijo iz 44 EUR zvišuje na 49 EUR, prav tako tudi za večino ostalih evropskih držav. Medtem ko dnevnica za Združene države [...]

Bilten Unikum – december 2019

24. decembra 2019|

Povzetek decembrske številke Tema meseca Novosti in kontrole pri letnem poročanju (Kristinka Vukovič)   Kadri Vzdrževani družinski člani (mag. Katja Topovšek) Nova minimalna plača s 1.1.2020 (mag. Katja Topovšek) Davki  Dopolnjene in spremenjene smernice OECD na področju transfernih cen (Dijana Špirić) Zakaj je pomembno preverjati identifikacijske številke poslovnih partnerjev in kako to storimo (Anja Premrn) Novosti pri obdavčitvi pri lastnih deležih in naknadnih vplačilih (dr. Nina Orehek Ručigaj)   Novejša pojasnila [...]

S 1.1.2020 več »novih« subjektov javnega interesa

20. decembra 2019|

Spremembe Zakona o revidiranju so prinesle več novosti, med drugim sklepanje vsaj 3-letnih pogodb o revidiranju (navzgor je omejeno trajanje pogodb le za revidiranje letnih poročil subjektov javnega interesa – na 10 let). Subjekte javnega interesa smo v Sloveniji opredelili s spremembami ZGD-1, ki so začele veljati z letom 2016. Po ZGD-1 so subjekti javnega interesa družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditne institucije [...]

Ste med podeljevalci štipendij?

17. decembra 2019|

Na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije smo dolžni do 31.12.2019 poročati podatke o podeljenih štipendijah v šolskem letu 2019/20. Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vsaj enega štipendista. Štipenditor mora poročati o: štipendistu (ime, priimek, EMŠO, naslov, občina) šolanju (izobraževalna ustanova, izobraževalni program, vrsta izobraževanja, področje izobraževanja, letnik in status) višini štipendije. [...]

Oglaševanje preko Airbnb ali Bookinga in obveznost za registracijo za namene DDV

10. decembra 2019|

Pri oddajanju stanovanj v turistični najem gre za storitve, za katere je po  Direktivi o DDV (določbe povzete v  Zakonu o davku na dodano vrednost) določena obrnjena davčna obveznost. FURS obvešča, da bo v začetku leta 2020 izvajal poostrene nadzore, in poziva, da se zavezanci, ki oddajajo stanovanja v turistični najem, čim prej identificirajo za namene DDV, če tega niso še storili. Identifikacijo za DDV ter oddajo mesečnih obračunov DDV za [...]

Delodajalci, ne pozabite – 1. januarja se poviša minimalna plača

9. decembra 2019|

Delodajalci, ne pozabite, da 1. januarja 2020 začnejo veljati nova določila vezana na izplačilo minimalne plače v Republiki Sloveniji. Višina minimalne plače za delo opravljeno v letu 2020 bo tako znašala 940,58 evrov bruto. Poleg tega pa bodo iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, do katerih so upravičeni delavci (dodatek za nadurno delo, popoldansko delo, nočno delo, dodatek za delovno dobo….), pa tudi del plače za delovno uspešnost (stimulacija), poslovna uspešnost [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem