Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+02:00

Vračilo DDV plačanega v tujini

13. maja 2022|

Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Tuje države vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten, zato lahko v določenih primerih v drugih državah zahtevamo tudi vračilo DDV, ki sicer v Sloveniji ni odbiten. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni državi pa lahko davčni zavezanec pridobi pri davčnem organu v tisti [...]

Olajšava za donacije za vrhunski šport in druge novosti 2022

6. maja 2022|

S 1.1.2022 veljajo nova pravila glede olajšav za donacije: splošna olajšava za donacije se je dvignila na 1 % obdavčenih prihodkov, dodatna olajšava 0,2 % obdavčenih prihodkov za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, dodatna olajšava 3,8 % obdavčenega prihodka za izplačila izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport. [...]

Sprememba urne postavke pri začasnem in občasnem delu upokojencev

5. maja 2022|

Od 5. 5. 2022 velja spremenjena višina bruto urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev. Pri izračunu bruto urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela se bo po novem upoštevala višina minimalne plače. Urna postavka tako ne bo smela biti nižja od zneska minimalne plače preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas tako, da se upošteva povprečna mesečna delovna obveznost za polni delovni [...]

Bilten Unikum – april 2022

26. aprila 2022|

  Tema meseca: Računovodska obravnava popustov (Kristinka Vukovič)   Davki Popusti in DDV (mag. Rosana Dražnik) Novosti, ki jih prinaša ZDoh-2Z (Kristinka Vukovič) Delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo – pravice iz invalidskega zavarovanja (Jure Ajdovec) Strokovna mnenja IR Knjiženje naložbe verske skupnosti   Novejša pojasnila MF in FURS Davčna obravnava napitnin Davčna obravnava oproščenih prispevkov za socialno varnost Električni avtomobili v zasebne namene Ugodnejša davčna obravnava izvršitve pravice do nakupa [...]

Napitnine v gostinstvu in drugih branžah po novem pojasnilu FURS

11. aprila 2022|

FURS je na svojih spletnih straneh objavil pojasnilo  o davčni obravnavi napitnin v gostinstvu. Prejemniki prejeto dohodnino davčno obravnavajo kot spodaj pojasnjeno po 3 različnih možnih scenarijih. Napitnina predstavlja znesek denarja, ki ga zadovoljna stranka nameni fizični ali pravni osebi za dobro oziroma odlično opravljeno gostinsko storitev, ki je bila plačana na podlagi izdanega računa. Pomembno je, da je znesek napitnine simboličen glede na znesek plačane cene gostinske storitve. To pojasnilo [...]

Vlada sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut

8. aprila 2022|

7.4.2022 je Vlada Republike Slovenije sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki zdaj čaka na obravnavo v Državnem Zboru. V nadaljevanju vam pojasnjujemo ključne novosti, ki bi jih uvedli s sprejetjem zakona. Predlog zakona vsebuje poglavitne rešitve na področju obdavčitve kriptovalut za fizične osebe. Obdavčila bi se vrednost unovčitve virtualnih valut, po stopnji 10 % od davčne osnove, po preseženem znesku 10.000,00 EUR. Za unovčitev virtualnih valut se [...]

Objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

6. aprila 2022|

V ponedeljek, dne 4. 4. 2022 je bil v Uradnem Listu objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je 5. 4. 2022 stopil v veljavo. Spodaj navajamo najpomembnejše spremembe oz. novosti v zakonu: uskladitev kategorije zavezancev, ki opravljajo storitve v zvezi z virtualnimi valutami, s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje; določba, ki celoviteje ureja izvajanje zakonskih obveznosti zavezancev s pomočjo zunanjih izvajalcev; izrecna zahteva za dokumentiranje [...]

Evropski plačilni sistem 15.4.2022 ne bo posloval

5. aprila 2022|

V petek, 15. 4. 2022, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval. Banke in hranilnice v evroobmočju na ta datum ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. To velja tudi za Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), ki v petek, 15.4.2022, ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike in storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam. Vse obveznosti, ki zapadejo 15.4.2022 se ne prenesejo na naslednji delovni [...]

Davčni zavezanci, ki so letni obračun oddali po 31.3.2022

5. aprila 2022|

Davčni zavezanci, ki so ali nameravajo letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davka od dohodkov iz dejavnosti (DohDej) oddati po 31. 3. 2022, se prestavi rok za plačilo marčne akontacije na 10. 5. 2022. Prav tako se za dotične davčne zavezance prestavi rok za plačilo proračunske akontacije - to je potrebno plačati v primeru, da sta bili januarski in februarski akontaciji obračunani in plačani v nižjem znesku kot [...]

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet

1. aprila 2022|

V Uradnem listu (38/2022 z dne 18.3.2022) je bil objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet. Na podlagi Sklepa tako kolektivna pogodba velja za vse delodajalce v naslednjih dejavnostih: 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet Ker za kolektivno pogodbo velja razširjena veljavnost, le-ta velja za vse delodajalce, ki opravljajo navedene dejavnosti, ne glede na to, ali so člani [...]

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov

31. marca 2022|

Znana je povprečna letna stopnja davka in prispevkov za leto 2021, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Ta za leto 2021 znaša 35,5 % (Uradni list RS, št. 39 /2022 z dne 21.3.2022). Stopnja se porablja pri preračunu bruto osnov, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, v neto vrednost, v skladu z 2. odstavkom 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Višina olajšav v letu 2022

31. marca 2022|

Na podlagi spremenjenega Zakona o dohodnini je bil sprejet Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, ki med drugim določa tudi višino splošne in drugih olajšav za leto 2022. Višina olajšav se bo skladno s koeficientom rasti življenjskih potrebščin usklajevala vsako leto. . SPLOŠNA OLAJŠAVA Če znaša skupni dohodek v EUR Znaša splošna olajšava v EUR Nad Do [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem
×