Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+01:00

Katere ukrepe lahko pričakujemo v PKP-8?

18. januarja 2021|

Z uradnim podaljšanjem stanja epidemije v Sloveniji za naslednje tri mesece se povečuje potreba po sprejetju že osmega paketa protikorona ukrepov (PKP-8). Vlada že pripravlja predloge za vključitev v nov interventni zakon. PKP-8 naj bi vseboval dva ključna ukrepa: Podaljšanje ukrepa subvencioniranega čakanja na delo in Subvencije podjetjem ob dvigu minimalne plače. Subvencionirano čakanje na delo velja le še do 31. 1. 2021, s podaljšanjem tega ukrepa pa želi Vlada zmanjšati [...]

Ali veste, kako napotiti svoje delavce v Združeno Kraljestvo?

15. januarja 2021|

S 1. 1. 2021 je Združeno Kraljestvo izstopilo iz Evropske Unije. Zato se s tem datumom spreminjajo tudi postopki, ki so bili prej poenostavljeni zaradi skupnega delovanja EU. Proces napotitve delavcev v zvezi z ohranitvijo zavarovanja v državi zaposlitve v Združeno Kraljestvo ostaja zelo podoben. Podjetja, ki želijo napotiti delavce, morajo izpolniti vprašalnik za tretje države, ki je dostopen na spletni strani ZZZS. Napotitve lahko na podlagi ohranitve zavarovanja v državi [...]

Testiranje delavcev kot zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

14. januarja 2021|

Od sprejetja PKP7 je bilo s strani delodajalcev na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovljenih veliko vprašanj glede testiranja delavcev na prisotnost virusa. Testiranje delavcev uvrščamo med ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Delodajalci morajo sprejemati ukrepe za varnost in zdravje pri delu glede na oceno tveganja, torej glede na trenutno situacijo ponovno preučiti tveganje in na podlagi tega sprejeti ustrezne ukrepe. Pri sprejemanju revidirane ocene [...]

Ste samozaposleni in mikro podjetja že prevzeli brezplačne zaščitne maske?

12. januarja 2021|

V okviru javnega poziva se lahko samozaposleni in mikro podjetja (do 4 zaposleni) prijavite za prevzem brezplačnih zaščitnih mask. Prijavite se na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, na povezavi: https://www.ozs.si/maske. Poziv je odprt do 22. 1. 2021, zato pohitite s prijavami. Do mask so upravičeni le samozaposleni in mikro podjetja, ki v celoti izpolnite prijavni vprašalnik. Zaščitne maske prevzamete na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima podjetje sedež. Tisti, [...]

Kdaj delavcu pripada krizni dodatek?

8. januarja 2021|

Sedmi protikoronski paket zopet uvaja izplačilo kriznega dodatka za zaposlene delavce, ki so decembra opravljali delo (doma ali v prostorih delodajalca). Do izplačila kriznega dodatka so upravičeni tisti delavci, katerih zadnja izplačana plača (meseca novembra), ni presegla dvakratnika minimalne plače, to je  2 x 940,58 =  1.881,16 EUR bruto. Krizni dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov in se izplača sorazmerno glede na delavčevo prisotnost na delu v mesecu decembru. [...]

Dvig minimalne plače

7. januarja 2021|

Proti koncu leta 2020 so se med sindikati, delodajalci in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve začela pogajanja, ali naj dvig minimalne plače zamaknejo. Končna odločitev je bila, da v letu 2021 nadaljujemo z začrtanimi spremembami. Minimalna plača bo tako po novem znašala 1.025 EUR bruto, torej 736 EUR neto, medtem ko je v letu 2020 znašala 975,30 EUR bruto. Evropska unija je v direktivi predstavila okvirni način izračuna minimalne [...]

Podaljšan rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo kateri od družbeno pomembnih ustanov

5. januarja 2021|

V sklopu sedmega protikoronskega paketa je podaljšan rok za vložitev zahteve namenitve dela odmerjene dohodnine za financiranje splošno-koristnih namenov, političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Nov rok za oddajo zahtevka je 31. 5. 2021. Hkrati pa se podaljšuje tudi rok za nakazilo donacij upravičencem. Poleg roka oddaje pa se je spremenil tudi delež obračunane dohodnine. V letu 2021 bomo tako za donacijo družbeno pomembnim ustanovam odstopili 1 odstotek svoje obračunane dohodnine, za [...]

Ukrepi glede najemnih razmerij na podlagi PKP7

5. januarja 2021|

Najemniki, ki vam je epidemija onemogočila ali bistveno omejila izvajanje gospodarske dejavnosti, imate na podlagi PKP7 različne možnosti, glede najemnega razmerja z vašim najemodajalcem: najemno pogodbo lahko odpoveste s pisno izjavo z odpovednim rokom osem dni; zahtevate odlog plačila obveznosti iz najemne pogodbe; zahtevate podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe, sklenjene za določen čas. Odlog plačila ali podaljšanje veljavnosti najemne pogodbe lahko zahtevate za obdobje pred sprejetjem tega zakona in do prenehanja veljavnosti [...]

Delodajalci lahko uveljavljate povračilo sredstev za nakup hitrih antigenskih testov

4. januarja 2021|

Pravne ali fizične osebe, ki imate status gospodarske družbe, samostojnega podjetnika ali zadruge, lahko uveljavljate povračilo sredstev za izvedo hitrih testov. Višina povračila je 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge. Vsi, ki boste koristili sredstva, ste odgovorni za namensko porabo le-teh in jih lahko namenite le za izvedbo testiranja zaposlenih. Testiranje lahko izvedejo samo izvajalci zdravstvene dejavnosti, odvzem brisa pa morajo opraviti zdravstveni delavci oziroma osebe, ki delajo pri [...]

Državni zbor je potrdil že sedmi protikorona paket ukrepov – PKP7

31. decembra 2020|

Državni zbor je na izredni seji dne 29. 12. 2020 potrdil že sedmi protikorona zakon (PKP7) - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki vključuje ukrepe vezane predvsem za gospodarstvo, delo in delovna razmerja, socialno varstvo ter zdravstveno varstvo. V nadaljevanju predstavljamo ključne ukrepe, namenjene delodajalcem in samostojnim podjetnikom.   Izplačilo kriznega dodatka Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača [...]

Le še do jutri imate čas za koriščenje nekaterih ukrepov

30. decembra 2020|

S koncem leta se zaključi možnost koriščenja nekaterih ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi posledic epidemije COVID-19. Zato imate le še do jutri, 31. 12. 2020, čas, da vložite vlogo za povračilo nekaterih od teh: mesečni temeljni dohodek za obdobje oktober – december, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok, povračila nekritih fiksnih stroškov. Zavezanci, ki jih še niste koristili in jih nameravate, pohitite z oddajo vse potrebne dokumentacije preko [...]

Podaljšanje ukrepov za lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti

29. decembra 2020|

68. in 68. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, PKP6), ki davčnim zavezancem omogočata lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti, sta bila podaljšana za obdobje treh mesecev. To pomeni, da boste lahko davčni zavezanci v primeru izgube prihodkov zaradi epidemije odložili plačilo davkov ali prispevkov (tudi akontacij in davčnega odtegljaja) za čas do dveh let oziroma plačilo davkov ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih. Ukrepa [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem
×