Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+02:00

Bilten Unikum – julij 2019

30. julija 2019|

Povzetek julijske številke Tema meseca Vzdrževanje ali investicije? (Kristinka Vukovič)   Računovodstvo Plačilni roki, izterjava in obvezni večstranski pobot (Anja Premrn) Davki Nove davčne spremembe (Dijana Špirić) Kako davčno obravnavati transakcije z rabljenimi avtomobili (mag. Rosana Dražnik) Kadri Oprostitev in povračilo prispevkov za socialno varnost (Tadeja Jerič)   Novejša pojasnila MF in FURS Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 Obdavčitev z davkom na dobiček [...]

Poostren nadzor pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine

11. julija 2019|

FURS napoveduje nadzore pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami v Sloveniji. Ugotovljenih je bilo več primerov, v katerih so družbe s sedežem v tujini poslovale preko stalnih poslovnih enot, ki v Sloveniji niso bile registrirane, pri tem pa ni bilo obračunanih in plačanih ustreznih dajatev. Eden od zaznanih načinov poslovanja je, da zavezanec s tujo identifikacijsko številko za DDV preko spletnih strani oglašuje in [...]

DDV praznuje 20. rojstni dan!

1. julija 2019|

1.7.1999 smo v Sloveniji začeli uporabljati DDV, ki je nadomestil številne predhodne prometne davke. Za nekaj časa je takrat zastalo življenje predvsem v špediciji in gradbeništvu, saj v mladi državi povsem nova logika obdavčevanja prometa blaga in storitev ni bila ne osvojena ne tehnično izvedbeno dodelana. Takratna davčna oblast je bila do zavezancev tudi zelo neprizanašajoča v smislu drobnjakarska, tako so denimo na pravico do odbitka davka vplivale pikice, vejice in [...]

Bilten Unikum – junij 2019

24. junija 2019|

Povzetek junijske številke Tema meseca Kaj so dolgovi in v čem se razlikujejo od drugih vrst obveznosti (Kristinka Vukovič)   Računovodstvo Odškodnine in povračila stroškov (Anja Premrn) Davki Kako oddati v najem nastanitveni obrat na Hrvaškem (Jure Ajdovec) Pravo Odpoved turističnega aranžmaja (Jure Ajdovec)   Kadri Razporeditev delovnega časa (Tadeja Jerič) Kadrovske štipendije (mag. Katja Topovšek)   Novejša pojasnila MF in FURS Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim [...]

Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

21. junija 2019|

Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki izkazovali namesto dosedanjih stroškov storitev (stroškov najemnin). V javni obravnavi  je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje [...]

Iz naslova dohodnin letos 10% več donacij kot leto prej

20. junija 2019|

FURS je objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije. Podatki temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine in kot taki niso končni, prav tako pa lahko vsak morebitni ugovor privede do zadržanja izplačila donacij, ki naj bi se sicer zgodila septembra. Zavezanci so del dohodnine v letu 2018 namenili 5394 različnim upravičencem v skupnem znesku nekaj več kot 5 milijonov evrov (lani je bila ta številka nekoliko nižja, in sicer [...]

Brez obresti popravki davčnih obračunov zaradi prekvalifikacije drugega pravnega razmerja v delovno

19. junija 2019|

Nov 54.a člen ureja predložitev popravkov obračuna davka v drugačnih - daljših rokih, kot jih določata veljavna 53. in 54. člen ZDavP-2. Tak popravek bomo lahko vložili v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih, in sicer v 2 mesecih od pravnomočnosti sodbe. Enako velja tudi za sklenjene izvensodne poravnave v delovnih in socialnih sporih, nove določbe pa se uporabljajo od 1.7.2019. Tako se urejajo posebni primeri, ko [...]

Podaljšana obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč

17. junija 2019|

Znameniti ZUJF je maja 2012 uvedel obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Davka nikoli nismo plačevali na podlagi zakona o davku, temveč zgolj na podlagi znamenitega ZUJF. Kasneje je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 določil prenehanje veljavnosti 133. do 140. člena ZUJF, vendar ohranil uporabo najprej do 31. julija 2019, sedaj pa podaljšal še do 31. marca 2020.   Zakonske določbe o odmeri davka tako nehajo veljati 1.4.2020. Spomnimo, [...]

Kdaj davčno razbremenjen regres za letni dopust?

6. junija 2019|

Nedavno sprejeta razbremenitev regresa za letni dopust (do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji) terja pravilno presojo, ali pri izplačilu zaposlenim dejansko gre za regres za letni dopust. Na to opozarja tudi  FURS in navaja naslednje konkretne primere iz prakse: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 € po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru [...]

Se ukvarjate s komisijsko prodajo rabljenega blaga?

5. junija 2019|

Pri komisijski prodaji blaga sta vedno opravljeni dve dobavi blaga, pri čemer komitent (npr. fizična oseba, ki prinese blago v prodajalno) opravi dobavo blaga komisionarju (davčnemu zavezancu, ki proda blago končnemu kupcu), komisionar pa opravi dobavo blaga končnemu kupcu. Za vsako opravljeno dobavo je treba zagotoviti, da je izdan račun (komitentu - fizični osebi ni treba izdati računa, če prodaje ne opravi v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti).   FURS je nadrobno [...]

Bilten Unikum – maj 2019

28. maja 2019|

Povzetek majske številke Tema meseca Kaj bi bilo dobro vedeti o terjatvah v knjigovodstvu (Kristinka Vukovič)   Davki Davčna obravnava podaljšanih garancij oziroma zavarovanj blaga (mag. Rosana Dražnik) Kadri Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni z obrazcem M12 (mag. Katja Topovšek) Finance Kako ravnati z izvršnico (Anja Premrn)   Pravo Nova pravna ureditev instituta poslovne skrivnosti (Jure Ajdovec)   Novejša pojasnila MF in FURS Prispevki za sobodajalce Davčno [...]

Junija se samozaposlenim obeta poenostavitev pri plačilu mesečnih prispevkov za socialno varnost

27. maja 2019|

FURS je doslej omogočal združitev tistih plačil zavezancev, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno (z istim računom – IBAN). Osebe, ki imajo registrirano dejavnost, so torej plačevale prispevke trem različnim javnofinančnim blagajnam - proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje.   Z junijem pa se obeta dodatna poenostavitev plačevanja vseh prispevkov. Postopno bo uvedeno plačilo vseh prispevkov za socialno varnost zgolj z [...]