Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+02:00

Poenostavitve pri najemih podaljšane do 30.6.2022

12. aprila 2021|

  Odbor za mednarodne računovodske standarde s sedežem v Londonu (IASB) je podaljšal enoletno obdobje za uporabo praktičnih rešitev pri najemnikih. Oprostitve plačil najemnin se lahko obravnavajo poenostavljeno (brez preračuna PUS), če so znižanja in odpusti posledica pandemije Covid-19 in ni pomembnih sprememb v drugih določilih in pogojih najema (npr. ne gre hkrati za zmanjšanje kvadrature najetih površih). Poenostavitev se je  lahko uporabila le za plačila najemnin, ki zapadejo na ali [...]

Oddaja DDPO IN DohDej

31. marca 2021|

Oddaja DDPO in DohDej je v sistemu eDavki odprta do 30. 4. 2021. FURS je podaljšal oddajo obrazca, kljub temu da Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, ki vsebuje določbo o podaljšanju roka, še ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Zavezanci tako lahko oddate obrazca do konca aprila 2021.

Bilten Unikum – marec 2021

30. marca 2021|

Povzetek marčevske številke Tema meseca: Popravki bilanc, davčnih obračunov in računovodskih napak (Kristinka Vukovič) Kadri Odpoved delovnega razmerja in (finančne) obveznosti delodajalca – 1. del (dr. Nina Orehek Ručigaj) Pasti napotitev delavcev na delo  v tujino – 2. del (Andreja Hočevar)   Davki DDV pri brezplačnih dobavah (mag. Rosana Dražnik)   Novejša pojasnila MF in FURS DDV za obnovo in popravila zasebnih stanovanj Premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne [...]

Nova pokojninska novela

30. marca 2021|

S 23. marcem je v veljavo stopila nova pokojninska novela, po kateri se bo predhodno obdobje za izenačevanje odmerne lestvice za moške in ženske končalo že 1. januarja 2023 in ne šele leta 2025. S predhodno izenačitvijo odmernega odstotka za moške z odmernim odstotkom za ženske bo tudi za moške, ki imajo 40 let pokojninske dobe, odmerni odstotek po novem znašal 63,5 odstotka. Najnižja pokojnina v letošnjem letu bo določena v [...]

O predpisih v Sloveniji in katere poenostavitve (tudi davčnih predpisov) se obetajo

25. marca 2021|

Najstarejši predpis v Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije, ki v elektronski obliki na spletni strani www.pisrs.si omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope, je… Zakon o menici! Prvič je bil objavljen v Uradnem listu Federativne ljudske republike Jugoslavije št. 104/46 z dne 24. 12. 1946! Sicer pa je Register predpisov [...]

Vloga za skrajšani delovni čas – lažja oddaja in boljši pregled nad dokumentacijo

19. marca 2021|

Z 18. marcem 2021 je možno vso dokumentacijo za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa oddati ali urediti na portalu za delodajalce. Vloga na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ima posodobljeno obliko, kjer vam nova ikona za dokumentacijo nudi dostop do: Prejetih dokumentov, ki so vam jih poslali (pogodbe, aneksi, pozitivni sklepi, priloge k sklepu, pozive za dopolnitev) Dokumentov, ki so jih prejeli z vaše strani (vloga, vrnjena pogodba, [...]

Rok za oddajo poročil in davčnih obračunov podaljšan tudi letos?

18. marca 2021|

Vlada je na včerajšnji dopisni seji soglašala s številnimi predlogi in pobudami, da se tudi letos podaljša rok za oddajo poročil in davčnih obračunov. Lani je bil namreč rok zaradi epidemije podaljšan do 30. maja. Rok za oddajo poročil in davčnih obračunov se torej podaljša do 30. aprila 2021. Rok za priglasitev davčne osnove pa se bo uskladil z roki za predložitev davčnega obračuna. Dodatno velja še, da zahtevi za spremembo predhodne [...]

Predlog spremembe Zakona o trošarinah

15. marca 2021|

Cilj predloga zakona je uskladitev glede skupnega sistema davka na dodano vrednost in splošnega režima za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije. Poleg tega se s predlogom zakona predlagajo določitev trošarine za vse vrste tekočin za elektronske cigarete ter uveljavitev ugodnejše davčne obravnave zemeljskega plina za pogon vozil in nekaterih rešitev, ki bodo dodatno omogočile poenostavitev pri obdavčevanju v specifičnih transakcijah in omejile možnost zlorab ter izogibanje plačilu [...]

Pozor! Pričakujte poostren nadzor pri ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo

11. marca 2021|

Zavezanci, ki proizvajajo ali posredujejo na Slovenski trg električno in elektronsko opremo (EEO), morajo ustrezno poskrbeti za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO). Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ugotavlja, da veliko podjetij tega ne upošteva, zato bodo inšpektorji začeli z akcijo preverjanja zavezancev in njihovih načinov ravnanja z OEEO. Zavezanci, ki ste pooblaščeni zastopniki ali proizvajalci električne in elektronske opreme, se morajo vpisati v evidenco, ki jo vodi [...]

Izjava za subvencioniranje minimalne plače

11. marca 2021|

V PKP8 je bil sprejet ukrep pomoči delodajalcem za izplačilo minimalne plače, ki je od januarja 2021 višja za 58,66 EUR. Ukrep določa, da je delodajalec od 1. januarja pa do 30. junija za vsakega delavca, ki prejema minimalno plačo, upravičen do mesečne subvencije v višini 50 EUR. Za subvencijo morate predložiti izjavo, s katero izjavljate, da ste zaposlenemu obračunali in izplačali minimalno plačo, ter poleg nje priložiti dokumente, iz katerih [...]

Razkritja mikro družb

11. marca 2021|

Z letom 2016 veljajo nova pravila računovodenja in sestave letnega poročila, ki so bila v ZGD-1 pripeljana zaradi uvedbe nove računovodske direktive EU. Ena od vpeljanih novosti je bila poseben režim za mikro družbe (70.a člen ZGD-1). Od leta 2016 torej lahko mikro družbe, ki so kapitalske družbe (torej zgolj d.o.o., d.d., k.d.d. in SE) in ki svoja sredstva vrednotijo po izvirnih vrednostih (torej osnovna sredstva ne morejo voditi po revaloriziranih [...]

Olajšave za premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence

10. marca 2021|

Delodajalci, pravne osebe javnega prava, prav tako zneskov obračunanih in plačanih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, skladno z določbo tretjega odstavka 10. člena ZKDPZJU, ne smejo uveljavljati kot davčno olajšavo po 58. členu ZDDPO-2, v polju 15.12 davčnega obračuna. To je potrebno upoštevati že pri pripravi obračunov davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020. Tisti zavezanci, ki v preteklem obdobju obravnavanih odhodkov niso izvzemali ali so neupravičeno [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem
×