Akademija IR

Najcelovitejši nabor znanja za računovodje na enem mestu

O AKADEMIJI

Dragoceno znanje, izmenjava izkušenj in prijetno druženje

Akademija je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 9. mesečnih srečanj izvaja v predavalnicah in preko spleta. Program poteka po načelu “iz prakse za prakso” in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji. Tako strokovnjaki ostajajo strokovnjaki!

Akademija IR ima zaradi praktičnih vsebin in odličnih predavateljev iz stroke veliko zvestih obiskovalcev; vsako leto jo obišče okoli 100 računovodij iz računovodskih servisov in podjetij. Vabljeni, da se jim pridružite.

Program

1. srečanje: oktober 2022
Kapitalski dobički danes in v prihodnje
 • Kaj vključujejo kapitalski dobički,
 • davčna osnova, davčne stopnje, oprostitve,
 • obdavčitev v letu 2022,
 • priprava in vložitev davčne napovedi,
 • obdavčitev drugih dohodkov iz kapitala (dividende, obresti),
 • razlika v obdavčitvi nepremičnin in delnic (deležev),
 • odlog ugotavljanja davčne obveznosti,
 • odkup lastnih deležev v 2022,
 • ali povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe pomeni novo pridobitev,
 • obdavčitev naknadnih vplačil družbenikov,
 • kaj nas čaka v prihodnje.
2. srečanje: november 2022
DDV - kdaj, kako, od česa in najpogostejše napake na tem področju
 • Prejeti računi in pogoste napake:
  • odbitek DDV (do kdaj; kdaj res ni odbitka, čeprav gre za običajno storitev,…..),
  • zaračunan tuj DDV – kako ga lahko dobim nazaj,
  • računi od tujcev, ki zaračunavajo slovenski DDV.
 • Izdani računi in pogoste napake:
  • ali res pravočasno obračunam DDV,
  • pod katero DDV številko izdam račun,
  • številčenje, obvezni elementi.
 • Povračila stroškov in DDV:
  • zaračunavanja zaposlenim (prehrana, telefon,..),
  • kdaj je od odškodnine vseeno DDV.
 • Tri- in večkotni posli:
  • prodam v EU in izvozim blago,
  • prodam v EU, vendar naročnik nima DDV št.,
  • kupim in prodam blago, ki ga nikoli ne vidim.
 • Dodelavni posli (prejem računa za dodelavo in pošiljanje na dodelavo),
 • dobava blaga, ki se vgradi.
3. srečanje: december 2022
Obračun DDPO s poudarkom na spremembah s 1.1.2022
 • Povezanost računovodske in davčne bilance – stalne in začasne razlike s kontrolnimi postopki ob zaključku leta,
 • davčna obravnava prihodkov in odhodkov s poudarki na rezervacijah, prejetih dividendah, dobičkih iz odsvojitve finančnih naložb, krepitvah in slabitvah, obrestih ter novosti s 1.1.2022,
 • sodna praksa glede davčnega priznavanja odhodkov,
 • možnosti znižanja davčne osnove (davčne izgube, olajšave, davek, plačan  v tujini…) ter novosti, ki veljajo z letom 2022,
 • ugotovitev in plačevanje davčne obveznosti,
 • skozi postavke obračuna DDPO s prilogami praktično,
 • posebnosti, ki veljajo za obdavčitev dohodka iz dejavnosti.

 

4. srečanje: januar 2023
Analiza bilanc za računovodje
 • Pregled novosti pri izdelavi računovodskega poročila za l. 2022,
 • kaj nam posamezni računovodski izkazi povedo in kakšne so njihove omejitve,
 • kje se največkrat skrivajo sledi metod »kreativnega« računovodenja in kako jih prepoznamo,
 • pregled na konkretnih primerih (bilanca stanja. izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala, izkaz denarnih tokov,
 • koraki analize,
 • vodoravna in navpična analiza,
 • izračuni in izrazna moč nekaterih najpogostejših računovodskih kazalnikov in kazalcev v teoriji in na konkretnih primerih: EBIT, EBITDA, bruto dodana vrednost (BDV) in BDV na zaposlenega, ROE in DUPONT analiza, nekateri drugi kazalniki uspešnosti, kazalniki likvidnosti, kazalniki obračanja.
5. srečanje: februar 2023
Samoobdavčitev kot način plačila DDV
 • Splošno o obračunu in plačilu DDV kot obveznosti davčnih zavezancev,
 • samoobdavčitev kot način plačila DDV (razlogi, vrste…),
 • transakcije (domače in čezmejne), za katere je predpisana samoobdavčitev,
 • način obračuna DDV pri samoobdavčitvi in pravica do odbitka DDV na podlagi samoobdavčitve,
 • napake in popravki obračunanega DDV,
 • roki, zastaranje.
6. srečanje: marec 2023
Vseobsegajoči donos ter aktualna vprašanja ob zaključku leta (samo spletno srečanje!)
 • Kaj je vseobsegajoči donos in aktualna vprašanja iz prakse,
 • drugi vseobsegajoči donos: vsebina, pojasnila, primeri knjiženj, pogostejši poslovni dogodki, s katerimi se sreča vsak računovodja (knjiženja v zvezi s prevrednotenjem, popravljanje napak, spremembe računovodske politike…),
 • računovodska obravnava izbranih dogodkov ob zaključku leta ali zaradi sprememb računovodskih predpisov.
7. srečanje: april 2023
Davčna obravnava dohodkov direktorjev in prokuristov družbe ter ostalih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
 • Direktorji, prokuristi in člani nadzornega sveta na podlagi Zakona o gospodarskih družbah,
 • obdavčitev dohodkov direktorjev in prokuristov družbe – kdaj se dohodki štejejo kot dohodki iz delovnega razmerja oziroma dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, povračilo stroškov, status upokojenca, delo pri dveh delodajalcih,
 • davčna obravnava in prijava dohodkov za opravljanje dela direktorjev in prokuristov – nerezidentov RS,
 • obdavčitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja (dohodki članov nadzornega sveta, podjemna pogodba, avtorska pogodba, začasno in občasno delo upokojencev ter dijakov in študentov),
 • druga aktualna vprašanja, novejša davčna in sodna praksa.
8. srečanje: maj 2023
Neopredmetena sredstva, časovne razmejitve in rezervacije na praktičnih primerih
 • Kaj vse so neopredmetena sredstva in njihove posebnosti (pravice iz industrijske lastnine in druge pravice, dolgoročno odloženi stroški razvijanja, dobro ime, sredstva s končno in brez končne dobe koristnosti),
 • pravilo vzporejanja prihodkov in odhodkov v praksi: pogodbena sredstva, časovne razmejitve, kdaj izbrati časovne razmejitve, zaloge in druga sredstva ter kdaj in kako odložiti prihodke,
 • kako z rezervacijami izkažemo pravilen poslovni izid.
9. srečanje: junij 2023
Nabor gospodarskopravnih vprašanj za računovodje
 • Izvršba zoper dolžnike, izvršba na plačo:
  • Izvršilni postopek, poenostavljena in redna izvršba,
  • stroški, roki, izvršitelji, potrebni podatki,
  • pasti izvršbe, računi in sredstva v tujini.
 • Terjatve iz pogodb, analiza pogodb:
  • Zastaranje, zamuda, roki in opomini, IOP,
  • pobot, cesija, konverzija terjatve,
  • menica, izvršnica in druge možnosti za zavarovanje plačila,
  • odstop, odpoved pogodbe, primopredaja, zadržanje dokumentov.
 • Spremembe zakonodaje na področju gospodarskega prava

Kako se nam lahko pridružite?

ŠOLNINA (brez DDV):

Paket KLASIK:

9 predavanj v predavalnici na izbrani lokaciji (Celje, Koper, Ljubljana ali Kranj) + druženje + pogostitev,

dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR,

zamenjava 1 srečanja za seminar IR po lastni izbiri,

kvartalna e-kava akademistov in predavateljev NOVO v sezoni 22/23,

letna naročnina na tiskan Unikum, svetovalne ure, kratek seminar/webinar po izbiri, popusti na dodatna izobraževanja in gradiva IR v sklopu akademijskega članstva v Klubu IR.

166,66 € / mesec oz.
1.500 € / leto

Paket KLASIK WEB:

9 predavanj v obliki webinarja v živo,

dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR,

kvartalna e-kava akademistov in predavateljev NOVO v sezoni 22/23,

letna naročnina na tiskan Unikum, svetovalne ure, kratek seminar/webinar po izbiri, popusti na dodatna izobraževanja in gradiva IR v sklopu akademijskega članstva v Klubu IR.

111,11 € / mesec oz.
1.000 € / leto

Paket WEB MINI:

9 predavanj v obliki webinarja v živo,

dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR,

kvartalna e-kava akademistov in predavateljev NOVO v sezoni 22/23,

letna naročnina na e-bilten Unikum.

87,78 € / mesec oz.
790 € / leto

Lokacije

Mesečna srečanja potekajo na naslednjih lokacijah:

LJUBLJANA: Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani

KRANJ: Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, Labore, 4000 Kranj

CELJE: RGZ Celje,Ljubljanska c. 14, 3000 Celje

KOPER:  OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper 

Srečanja v spletni obliki potekajo preko spletne aplikacije Zoom. Potrebujete le računalnik in dostop do interneta.

Popusti in posebne ugodnosti

 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Plačilo na obroke (3 ali 9).
 • Možni popusti (popusti se seštevajo!):
  • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR;
  • 3 % popusta za prijave do konca junija;
  • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku;
  • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu do konca julija.

Urnik srečanj

SKUPINA skupina LJ spletno srečanje
1. srečanje – oktober 2022
Kapitalski dobički danes in v prihodnje
Predavateljica: mag. Barbara Guzina
sreda, 12.10.2022 20. in 21.10.2022
2. srečanje – november 2022
DDV – kdaj, kako, od česa in najpogostejše napake na tem področju
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija
petek, 18.11.2022 22. in 23.11.2022
3. srečanje – december 2022
Obračun DDPO s poudarkom na spremembah s 1.1.2022
Predavateljica: mag. Sabina Lamut
četrtek, 1.12.2022 21. in 22.12.2022
4. srečanje – januar 2023
Analiza bilanc za računovodje
Predavateljica: Marija Tomc Muc
četrtek, 5.1.2023 25. in 26.1.2023
5. srečanje – februar 2023
Samoobdavčitev kot način plačila DDV
Predavateljica: mag. Tamara Prezelj
petek, 3.2.2023 21. in 22.2.2023
6. srečanje – marec 2023
Vseobsegajoči donos ter aktualna vprašanja ob zaključku leta (samo web izvedba!)
Predavateljica: Kristinka Vukovič
2. in 3.3.2023
7. srečanje – april 2023
Davčna obravnava dohodkov direktorjev in prokuristov družbe ter ostalih dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
Predavateljica: Tadeja Jerič
petek, 14.4.2023 20. in 21.4.2023
8. srečanje – maj 2023
Neopredmetena sredstva, časovne razmejitve in rezervacije na praktičnih primerih
Predavateljica: Darinka Kamenšek
petek, 12.5.2023 24. in 25.5.2023
9. srečanje – junij 2023
Nabor gospodarskopravnih vprašanj za računovodje
Predavateljica: dr. Nina Orehek Ručigaj
četrtek, 1.6.2023 20. in 21.6.2023

Srečanja v predavalnicah se pričnejo ob 9.00 in končajo predvidoma ob 13.30. Vmes sta dva odmora s pogostitvijo.

Spletna srečanja potekajo v dveh delih/dveh zaporednih dneh. Začnejo se ob 9.00 in končajo predvidoma ob 11.00.

SI ŽELITE NAJBOLJ CELOVIT PAKET ZNANJA ZA RAČUNOVODJE?

Izpolnite spodnjo prijavo

Paket KLASIK - 1500 EUR + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

Izberite lokacijo, na kateri bi želeli obiskovati predavanja

LjubljanaCeljeKranjKoper

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.

Paket KLASIK WEB - 1000 EUR + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.

Paket WEB MINI - 790 EUR + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.