Akademija IR

Najcelovitejši nabor znanja za računovodje na enem mestu

O AKADEMIJI

Dragoceno znanje, izmenjava izkušenj in prijetno druženje
Ikona popust za prijave do 30.6.2024

Akademija je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 9. mesečnih srečanj izvaja v predavalnicah in preko spleta. Program poteka po načelu “iz prakse za prakso” in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji. Tako strokovnjaki ostajajo strokovnjaki!

Akademija IR ima zaradi praktičnih vsebin in odličnih predavateljev iz stroke veliko zvestih obiskovalcev; vsako leto jo obišče okoli 100 računovodij iz računovodskih servisov in podjetij. Vabljeni, da se jim pridružite.

Prav z veseljem čakam vsako predavanje in ste mi top! Vsi sodelujoči ste izredno prijazni in si želim, da nam boste še dolgo v »support« pri našem delu.

Udeleženka

Zelo sem zadovoljna, saj nam poleg podanega znanja iz aktualnih tem nudite tudi možnost izmenjave izkušenj s predavatelji in udeleženci.

Udeleženka

Dobra organizacija in odlične teme ob pravem času. Hvala vsem predavateljem in ostalim, ki se trudite za nas.

Udeleženka

Redno obiskujem Akademijo IR in lahko rečem, da še vedno ne razmišljam, da bi za svoje izobraževanje iskala druge ponudnike. Ker je dobro znano, da smo računovodje včasih za nekatere stranke še vedno »nujno zlo«, mi je zelo všeč tudi vaš odnos do našega poklica, saj z vso pozitivno energijo pripomorete, da ga tudi sami bolj cenimo.

Udeleženka

Akademija IR mi omogoča čim bolj samostojno razumevanje problematik, hkrati pa na predavanju razrešim tudi marsikatero nejasnost. Super je, vse znanje na enem mestu.

Udeleženka
1. srečanje: oktober 2024
Finančne naložbe in finančne obveznosti (samo spletna verzija)
 • Razvrščanje finančnih naložb po SRS 3 (2024)
 • Pravila glede začetnega pripoznanja finančnih naložb ter njihove odprave
 • Kasnejše merjenje finančnih naložb ter obravnava poslovnih dogodkov v zvezi z njimi na konkretnih primerih z zgledi knjiženj
 • Ključno o kriptovalutah, zlatu in plemenitih kovinah po SRS
 • Izbrani vidiki merjenja in izkazovanja finančnih obveznosti z zgledi knjiženj
 • Kako posodobiti pravilnik o računovodstvu, pojasnila  k računovodskim izkazom
2. srečanje: november 2024
Poslovne terjatve in dolgovi
 • Pregled SRS 5 – terjatve, dileme in izzivi v praksi
 • Poplačilo terjatev z nedenarnimi sredstvi, primeri
 • Dobropisi in zamudne obresti s primeri
 • Oblikovanje popravka vrednosti terjatev po SRS 5, ZDDV-1 in ZDDPO-2
 • Odpis terjatev – računovodski in davčni vidiki
 • Ali poznamo zahteve SRS 9 glede začetnega in kasnejšega merjenja dolgov? Dileme in izzivi v praksi s primeri
 • Vpliv odpisa dolgov na davčni obračun in druga aktualna vprašanja
3. srečanje: december 2024
DDPO ob zaključevanju leta 2024
 • Kdo izpolnjuje obračun DDPO
 • Izpolnjevanje obračuna v posebnih primerih (zaprtje,…)
 • Kontrola DDPO, DDV
 • Kaj povečuje osnovo za DDPO in kaj ne
 • Kaj znižuje osnovo za DDPO
  • nepriznani in delno priznani odhodki
  • službena vozila, evidence in druga aktualna vprašanja
 • Olajšave
 • Posojila
  • družba daje ali prejema posojila
  • nevrnjena posojila
  • tanka kapitalizacija
 • Priloge k obračunu DDPO
 • Izplačilo dobička – dividende (za prejemnika in izplačevalca)
 • Davčni odtegljaj
  • tujec mi pri plačilu odtegne odtegljaj
  • upoštevanje davčnega odtegljaja v obračunu DDPO
4. srečanje: januar 2025
Vprašanja in odgovori glede davkov v skupini - transferne cene, obresti, odhodki, odtegljaj in še kaj
 • Zaračunavanje dobav storitev, blaga in obresti med povezanimi osebami
 • Kdaj je potreben poudarek na transfernih cenah doma in pri poslovanju s tujimi subjekti
 • Praktične dileme glede oblikovanja cen med povezanimi osebami in izkušnje iz davčnih inšpekcijskih nadzorov
  • Podvajanje storitev
  • Dokazovanje obstoja opravljenih storitev
  • Določanje pribitka
 • Transferne cene in prikrito izplačilo dobička
  • Davčni odtegljaj iz naslova sekundarne prilagoditve transfernih cen
  • Dokazovanje obvladovanja
  • Možnost nevtralizacije – ne zgolj KIDO in ZDDPO-2
 • Druga aktualna vprašanja ob zaključku leta
5. srečanje: februar 2025
Cvetke na področju obračunavavnja DDV
 • Kdaj gre za dobavo blaga in kdaj za opravljanje storitev in zakaj je to razlikovanje sploh pomembno
  • kako pa je z obravnavo »mešanih« transakcij
 • Posebnosti pri določitvi kraja opravljanja storitev
  • Storitve v zvezi z nepremičninami – kaj se vse šteje za nepremičnino v sistemu DDV
  • Prevozne storitve
  • Storitve s področja kulture, izobraževanja, športa…
 • Obdavčljivi dogodek in nastanek obveznosti obračuna DDV glede na vrste transakcij
 • Ali so res vse odškodnine neobdavčene z DDV?
 • Pomen evropske sodne prakse s področja DDV in njena uporaba v praksi
  • Predstavitev pomembnejših sodb sodišča EU izdanih v letu 2023 in 2024
6. srečanje: marec 2025
Aktualna vprašanja delovnega prava in dohodkov iz delovnega razmerja
 • GDPR v delovnih razmerjih
 • Različne oblike nagrajevanja in davčne posledice
 • Bonitete
 • Regres za letni dopust
 • Nadomestilo za neizkoriščen letni dopust
 • Kdaj lahko obračunam čakanje na delo in v kakšni višini
 • Aktualni izzivi v praksi in izkušnje iz inšpekcijskih postopkov
 • Pregled aktualne sodne prakse
7. srečanje: april 2025
Finance za računovodje
 • Računovodje v praksi velikokrat opravljajo vsaj del nalog, ki se štejejo pod finančno funkcijo podjetja. Na seminarju bomo pogledali, katera znanja in kompetence lahko računovodja izkoristi pri opravljanju nalog financiranja ter kaj še mora vedeti za učinkovito komunikacijo s financerji.Vsebina:
  • Kaj nam o finančnem položaju organizacije pove izkaz denarnih tokov
  • Izrazna moč in omejitve EBITDA
  • Analiza računovodskih izkazov s pomočjo finančnih kazalnikov
  • Kako se lotiti napovedi denarnih tokov, ki jih zahtevajo financerji
  • Kakšna je razlika v napovedi denarnih tokov za kredite za obratna sredstva in investicijske kredite?
8. srečanje: maj 2025
Dogodki povezani s kapitalom pri d.o.o.
 • Na kratko o pojmu in sestavinah kapitala
 • Zagotovitev osnovnega kapitala ob ustanovitvi družbe – možnosti in omejitve
 • Postopek in davčne posledice povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala
 • Določitev davčne osnove in obdavčitev družbenikov pri prenosu poslovnega deleža
 • Pravni, računovodski in davčni vidik pridobitve in umika lastnega deleža
 • Ključne prednosti in davčni vidik financiranja družbe z naknadnimi vplačili
 • Izzivi pri izplačilu nadomestila in obdavčitvi družbenikov v primeru izstopa ali izključitve
 • Na kaj je FURS še posebej pozoren?
9. srečanje: junij 2025
Določanje davčne osnove za obračun DDV in naknadni popravki
 • Splošno o davčni osnovi za namene DDV
 • Davčna osnova v posebnih primerih, kot so brezplačne transakcije, prodajne akcije itd.
 • Popravki davčne osnove
 • Naknadno odobreni popusti, odpovedi pogodb, neplačila, popravki napak itd.
 • Vpliv spremembe davčne osnove na pravico kupca do odbitka vstopnega DDV
Kristinka Vukovič
Računovodska in davčna svetovalka
mag. Zlatka Ilešič
Davčnica in računovodkinja v podjetju Biro Bonus d.o.o.
mag. Tanja Urbanija
Davčna svetovalka v mednarodni mreži BDO
Mihael Pojbič
Odvetniški kandidat in davčni svetovalec
Branka Svilar Mugoša
Diplomirana pravnica v podjetju Svilar – Bohorič & partnerji d.o.o.
Tadeja Jerič
Pravna in davčna svetovalka
Marija Tomc Muc
Direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus in članica upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov
Jure Ajdovec
Višji pravni in davčni svetovalec, računovodja
mag. Tamara Prezelj
Davčna svetovalka in strokovna sodelavka pri davčnih inšpekcijskih postopkih

Paket MAXI

2.150+ DDV
 • • 9 predavanj v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani ali preko spleta – 2 termina vsak mesec (na začetku meseca in po 20-em)
 • • Letna naročnina na e-Unikum
 • • Kvartalni webinar s pregledom zakonodajnih sprememb
 • • Hibridni seminar za življenje s Piko Božič Slapar
 • • Kvartalna e-kava akademistov (nov, feb in maj)
 • • 1 webinar IR (2 šolski uri) po izbiri
 • • 2 uri svetovanja
 • • 2x letno Podcast (20-30 min) o aktualnih izzivih računovodstva
  NOVO V SEZONI 2024/2025
 • • 20% popust na ostala izobraževanja, storitve in izdelke IR

Paket MINI

1.690+ DDV
 • • 9 predavanj v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani ali preko spleta – 2 termina vsak mesec (na začetku meseca in po 20-em)
 • • Letna naročnina na e-Unikum
 • • Kvartalni webinar s pregledom zakonodajnih sprememb
 • • Hibridni seminar za življenje s Piko Božič Slapar
 • • Podcast (20-30 minut) o aktualnih izzivih računovodstva
  NOVO V SEZONI 2024/2025
 • • 10% popust na ostala izobraževanja, storitve in izdelke IR
 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Plačilo na obroke (3 ali 9).
 • Možni popusti (popusti se seštevajo, najvišji možen je 15%):
  • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR;
  • 3 % popusta za prijave do konca junija;
  • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku;
  • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu do konca julija.

Srečanja enkrat mesečno potekajo v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani in enkrat preko spletne aplikacije ZOOM.

SKUPINA v živo zoom

1. srečanje: oktober 2024

Finančne naložbe in finančne obveznosti (samo spletno srečanje!)
Predavateljica: Kristinka Vukovič

23. in 24.10.2024

2. srečanje: november 2024

Poslovne terjatve in dolgovi
Predavateljica: mag. Zlatka Ilešič

sreda, 6.11.2024 sreda, 13.11.2024

3. srečanje: december 2024

DDPO ob zaključevanju leta 2024
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

četrtek, 5.12.2024 četrtek, 21.12.2024

4. srečanje: januar 2025

Vprašanja in odgovori glede davkov v skupini – transferne cene, obresti, odhodki, odtegljaj in še kaj
Predavatelj: Mihael Pojbič

četrtek, 9.1.2025 četrtek, 30.1.2025

5. srečanje: februar 2025

Cvetke na področju obračunavanja DDV
Predavateljica: Branka Svilar Mugoša

četrtek, 6.2.2025 četrtek, 27.2.2025

6. srečanje: marec 2025

Aktualna vprašanja iz delovnih razmerij
Predavateljica: Tadeja Jerič

četrtek, 6.3.2025 četrtek, 20.3.2025

7. srečanje: april 2025

Finance za računovodje
Predavateljica: Marija Tomc Muc

četrtek, 4.4.2025 četrtek, 25.4.2025

8. srečanje: maj 2025

Davčni dogodki povezani s kapitalom pri d.o.o.
Predavatelj: Jure Ajdovec

četrtek, 8.5.2025 četrtek, 19.5.2025

9. srečanje: junij 2025

Določanje davčne osnove za obračun DDV in naknadni popravki
Predavateljica: mag. Tamara Prezelj

četrtek, 5.6.2025 četrtek, 19.6.2025
Predavanja v živo potekajo v predavalnici na Brezovici pri Ljubljani, vsakič med 9.00 in 13.30 uro. Vmes sta 2 odmora s pogostitvijo.
Predavanje preko ZOOM-a se odvija vsakič med 9.00 in 13.30 uro. Vmes sta 2 odmora.

SI ŽELITE NAJBOLJ CELOVIT PAKET ZNANJA ZA RAČUNOVODJE?

Izpolnite spodnjo prijavo

Paket MAXI - 2.150 € + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

Izberite skupino, ki jo želite obiskovati:

Skupina 1 (začetek meseca v predavalnici na Brezovici)Skupina 2 (konec meseca preko ZOOM-a)

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Obvezno polje
*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.

Paket MINI - 1.690 € + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

Izberite skupino, ki jo želite obiskovati:

Skupina 1 (začetek meseca v predavalnici na Brezovici)Skupina 2 (konec meseca preko ZOOM-a)

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Obvezno polje
*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.
PROGRAM AKADEMIJA IR
PRIJAVA AKADEMIJA IR
GALERIJA AKADEMIJA IR