Akademija IR

Najcelovitejši nabor znanja za računovodje na enem mestu

O AKADEMIJI

Dragoceno znanje, izmenjava izkušenj in prijetno druženje

Akademija je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 9. mesečnih srečanj izvaja v predavalnicah in preko spleta. Program poteka po načelu “iz prakse za prakso” in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji. Tako strokovnjaki ostajajo strokovnjaki!

Akademija IR ima zaradi praktičnih vsebin in odličnih predavateljev iz stroke veliko zvestih obiskovalcev; vsako leto jo obišče okoli 100 računovodij iz računovodskih servisov in podjetij. Vabljeni, da se jim pridružite.

Program

1. srečanje: oktober 2021
DDV pri prodaji blaga znotraj EU na konkretnih primerih
(mag. Tamara Prezelj)
 • Pravila za določanje kraja obdavčitve dobav blaga v odvisnosti od vrste blaga in statusa kupca,
 • obveznosti v zvezi z dobavami blaga:
  • identifikacija za namene DDV v državi obdavčitve,
  • pravila za izdajanje računov,
  • obračunavanje tujega DDV,
  • poročanje,
  • splošni in posebni obračuni DDV.
 • primeri dobave blaga:
  • znotraj države sedeža dobavitelja ali znotraj države nabave blaga,
  • davčnim zavezancem v EU, opravljene na ozemlju Slovenije,
  • davčnim zavezancem, opravljene s premikom blaga v drugo državo članico EU,
  • opravljene davčnim zavezancem iz skladišča, ki je v drugi državi članici EU,
  • ki ga dobavitelj nabavi v tretji državi, davčnim zavezancem v EU,
  • ki jih opravi mali davčni zavezanec, davčnim zavezancem v EU,
  • iz Slovenije in drugih držav končnim kupcem v EU, preko spletnih strani,
  • ki se nabavi v tretjih državah, končnim kupcem v EU,
  • novih in rabljenih vozil,
  • z montažo, ki se opravi v drugi državi članici.
2. srečanje: november 2021
Pripravimo se na obisk inšpektorja
(dr. Nina Orehek Ručigaj)
 • Davčni, delovni in tržni inšpekcijski postopki,
 • ali se je v inšpekcijskih postopkih mogoče pogajati,
 • področja, ki se pregledujejo,
 • zastaranje postopkov,
 • pravice in obveznosti zavezanca in inšpektorja v postopku,
 • prepoved poslovanja, denarne globe, druge posledice,
 • izkušnje iz prakse.
3. srečanje: december 2021
Obračun DDPO v povezavi z bruto bilanco
(mag. Sabina Lamut)
 • Povezava računovodskih pravil in bruto bilance z davčnim obračunom,
 • prihodki in njihova vključitev v davčni obračun,
 • odhodki v povezavi z davčnim obračunom in poudarek na promociji zdravja in drugih plačilih, v zvezi z delom (bonitete, testiranja, zavarovanja itd.),
 • posojila in obresti: povezava računovodskih in davčnih pravil,
 • olajšave – vrstni red in upoštevanje rokov koriščenja ter omejitev,
 • povezane osebe – tanka kapitalizacija,
 • odpisi terjatev in obveznosti skozi računovodski in davčni vidik,
 • oprostitev davka v primeru nepridobitne dejavnosti – način izvzetja prihodkov in odhodkov.
4. srečanje: januar 2022
Računovodsko poročilo za leto 2021 (samo v spletni izvedbi!)
(Kristinka Vukovič)
 • Splošen pregled obveznosti glede sestave računovodskega in letnega poročila (kdo, kdaj, kaj…),
 • kontrola vrednosti postavk v bilanci stanja z nekaterimi zgledi knjiženj (slabitve zalog, finančne naložbe, kontrole dolgov,…),
 • kontrola prihodkov in odhodkov ter zgledi knjiženj: v katerih primerih lahko oblikujemo rezervacije, kdaj gre za pogojne obveznosti, kako pravilno vzporejati prihodke in odhodke, nedokončane storitve, kdaj so izdatki stroški in kdaj sredstvo,
 • pregled pojasnil in razkritij k računovodskemu poročilu.
5. srečanje: februar 2022
Žulji na področju DDV
(Branka Svilar Mugoša)
 • Kdaj nastane datum obdavčljivega dogodka,
 • kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri pridobitvah in dobavah blaga znotraj EU,
 • povezava nastanka obdavčljivega dogodka z INCOTERMS klavzulami in sodna praksa sodišča EU v zvezi s tem,
 • pogoji za odbitek DDV na splošno in v praksi,
 • omejitev odbitka ter popravek odbitka DDV,
 • pogoji za uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri pridobitvah blaga znotraj EU,
 • drugi praktični primeri in aktualni žulji iz prakse,
 • eventualne novosti pri DDV v letu 2022.
6. srečanje: marec 2022
Glavne dileme pri obračunu plač in drugih osebnih prejemkov
(Jure Mercina)
 • Kako pravilno izračunati nadomestilo plače,
 • obračun dodatkov za delo za posebne pogoje dela,
 • katero kolektivno pogodbo uporabiti za obračun dodatkov,
 • obračun minimalne plače,
 • pasti pri povračilu stroškov v zvezi z delom (povračilo stroškov prehrane, prevoza ter stroškov na službeni poti),
 • obračun bonitete,
 • pogoji za davčno ugodnejše izplačilo dela plače za poslovno uspešnost.
7. srečanje: april 2022
Pasti in zagate davčnega odtegljaja
(mag. Barbara Guzina)
 • Kaj je davčni odtegljaj,
 • dohodki, od katerih se odtegne davek na viru: dividende, obresti, licenčnine, prikrito izplačilo dobička, drugi dohodki (nepremičnine, svetovalne in druge storitve, …),
 • kako pravilno obračunamo davčni odtegljaj, način obračuna in plačila,
 • možnosti za znižanje davčnega odtegljaja (konvencije, direktive, lokalna zakonodaja),
 • KIDO obrazci, kako jih izpolnimo ter vloge za oprostitev plačila davka,
 • upoštevanje davka, plačanega v tujini, v slovenskem obračunu DDPO,
 • izpolnjevanje Priloge k obračunu DDPO za odbitek tujega davka,
 • naknadno vračilo davka, plačanega v tujini.
8. srečanje: maj 2022
Knjiženje izbranih poslovnih dogodkov (samo v spletni izvedbi!)
(Kristinka Vukovič)
 • Izbrani poslovni dogodki v zvezi z nepremičninami in opremo (pridobitve, adaptacije, prodaje, zamenjave…),
 • ali vemo o amortizaciji vse,
 • odnosi z lastniki: vplačila kapitala in rezerv, izplačila dobička, knjiženje prejetih dividend,
 • izbrani primeri in poudarki v zvezi s knjiženjem (odloženih) prihodkov,
 • kriptosvet in drugi izzivi računovodstva, smeri razvoja računovodskih pravil v svetu in pri nas.
9. srečanje: junij 2022
Davčni in pravni vidiki poslovanja z nepremičninami
(Tadeja Jerič)
 • Nakup in prodaja nepremičnin,
 • najem, zakup in uporaba nepremičnin (pravni in davčni vidiki, poročanje),
 • posebnosti pri oddajanju sob, apartmajev,
 • drugi specifični dogodki v zvezi z nepremičninami (vnos v podjetje in iz podjetja, ob likvidaciji…),
 • ali poznamo davek na premoženje, davek na nepremičnine, posebnosti pri obračunu davka na promet nepremičnin,
 • vprašanja o lastninski pravici, stavbni pravici, posest, iskanje podatkov o nepremičninah,
 • druga aktualna vprašanja, novejša davčna in sodna praksa.

Kako se nam lahko pridružite?

Paket KLASIK:

9 predavanj v predavalnici na izbrani lokaciji (Ljubljana ali Kranj) + druženje + pogostitev

Dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR

Akademijsko članstvo v Klubu IR

Paket KLASIK WEB:

9 predavanj v obliki webinarja v živo

Dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR

Akademijsko članstvo v Klubu IR

Paket WEB MINI:

9 predavanj v obliki webinarja v živo

Dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR

Letna naročnina na e-bilten Unikum

ŠOLNINA (brez DDV):
166,66 € / mesec oz.
1.500 € / leto
111,11 € / mesec oz.
1.000 € / leto
87,78 € / mesec oz.
790 € / leto

Lokacije

Mesečna srečanja potekajo na naslednjih lokacijah:

LJUBLJANA: Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani (predavalnica TISA, pritličje)

KRANJ: Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, Labore, 4000 Kranj (predavalnica C1, 1. nadstropje)

Srečanja v spletni obliki potekajo preko spletne aplikacije Zoom. Potrebujete le računalnik in dostop do interneta.

Popusti in posebne ugodnosti

 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Udeleženec lahko 1 srečanje zamenja za seminar IR po lastni izbiri.
 • Plačilo na obroke (3 ali 9).
 • Možni popusti (popusti se seštevajo!):
  • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR;
  • 3 % popusta za prijave do konca junija;
  • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku;
  • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu do konca julija.

Urnik srečanj

SKUPINA skupina LJ skupina KR spletno srečanje
1. srečanje – oktober 2021
DDV pri prodaji blaga znotraj EU na konkretnih primerih
Predavateljica: mag. Tamara Prezelj
petek, 15.10.2021 torek, 19.10.2021 20. in 21.10.2021
2. srečanje – november 2021
Pripravimo se na obisk inšpektorja
Predavateljica: dr. Nina Orehek Ručigaj
sreda, 10.11.2021 sreda, 17.11.2021 24. in 25.11.2021
3. srečanje – december 2021
Obračun DDPO v povezavi z bruto bilanco
Predavateljica: mag. Sabina Lamut
četrtek, 2.12.2021 torek, 7.12.2021 21. in 22.12.2021
4. srečanje – januar 2022 (samo web izvedba)
Računovodsko poročilo za leto 2021
Predavatelj: Kristinka Vukovič
26. in 27.1.2022
5. srečanje – februar 2022
Žulji na področju DDV
Predavateljica: Branka Svilar Mugoša
petek, 11.2.2022 sreda, 16.2.2022 23. in 24.2.2022
6. srečanje – marec 2022
Glavne dileme pri obračunu plač in drugih osebnih prejemkov
Predavatelj: Jure Mercina
četrtek 3.3.2022 sreda, 9.3.2022 23. in 24.3.2022
7. srečanje – april 2022
Pasti in zagate davčnega odtegljaja
Predavateljica: mag. Barbara Guzina
četrtek, 7.4.2022 sreda, 13.4.2022 20. in 21.4.2022
8. srečanje – maj 2022 (samo web izvedba)
Knjiženje izbranih poslovnih dogodkov
Predavateljica: Kristinka Vukovič
25. in 26.5.2022
9. srečanje – junij 2022
Davčni in pravni vidiki poslovanja z nepremičninami
Predavateljica: Tadeja Jerič
četrtek, 2.6.2022 sreda, 8.6.2022 21. in 22.6.2022

Srečanja v predavalnicah se pričnejo ob 9.00 in končajo predvidoma ob 13.30. Vmes sta dva odmora s pogostitvijo.

Spletna srečanja potekajo v dveh delih/dveh zaporednih dneh. Začnejo se ob 9.00 in končajo predvidoma ob 11.00.

SI ŽELITE NAJBOLJ CELOVIT PAKET ZNANJA ZA RAČUNOVODJE?

Izpolnite spodnjo prijavo

Paket KLASIK - 1500 EUR + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

Izberite lokacijo, na kateri bi želeli obiskovati predavanja

LjubljanaCeljeKranjKoper

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.

Paket KLASIK WEB - 1000 EUR + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.

Paket WEB MINI - 790 EUR + DDVAli ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.