Akademija IR 2018-10-25T10:03:04+00:00

Akademija IR

Najbolj celovit paket znanja za računovodje na enem mestu

O AKADEMIJI

Dragoceno znanje, izmenjava izkušenj in prijetno druženje

Akademija je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 10. mesečnih srečanj izvaja v štirih slovenskih krajih: v Ljubljani, Kranju, Celju in Kopru. Program poteka po načelu “iz prakse za prakso” in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji.

UDELEŽBA VKLJUČUJE:

10 mesečnih srečanj po 5 šolskih ur (od oktobra do junija + 10. srečanje septembra);

akademijsko članstvo v Klubu IR (popusti na ostala izobraževanja IR ter ostale ugodnosti);

brezplačno letno naročnino na tiskano verzijo mesečnika Unikum;

eno brezplačno svetovalno uro na leto;

30 % popust na dodatne svetovalne ure;

brezplačen kratek seminar IR po izbiri;

gradivo in potrdilo o udeležbi;

pogostitev med odmori.

ŠOLNINA:
144.44€ / mesec + DDV
1300 / leto + DDV

PROGRAM

URNIK SREČANJ

LOKACIJE

ŠOLNINA

POSEBNE UGODNOSTI

Program vsebuje 9 strokovnih aktualnih in praktičnih tem ter eno temo iz mehkih veščin:
1. srečanje: oktober 2018
Poslovna uspešnost in možne oblike nagrajevanja
(mag. Sabina Lamut)
 • Zakonska podlaga – pravni vidik, pomemben za pravilno davčno obravnavo dohodkov fizičnih oseb,
 • davčni vidiki obravnave  dohodkov in povračil stroškov fizičnih oseb glede na njihovo funkcijo (vodenje, nadzor in drugi),
 • praksa in primeri nagrajevanja fizičnih oseb z vidika njihove funkcije (poslovna uspešnost, božičnica, bonitete, opcije, izplačilo dobička ..),
 • udeležba delavcev pri dobičku – prednosti in slabosti,
 • dokumentacija delodajalcev, kot podlaga za izplačilo,
 • sodna praksa na dohodninskem področju – smernice za ravnanje v praksi…
2. srečanje: november 2018
Pasti in priložnosti mednarodne obdavčitve
(mag. Barbara Guzina)
 • Kdaj lahko pride do dvojne obdavčitve in kako se ji izognemo/jo zmanjšamo,
 • metode za odpravo dvojne obdavčitve v teoriji in praksi,
 • ustanovitev družbe/registracija podružnice v tujini in njena obdavčitev,
 • poslovanje s povezanimi osebami in transferne cene; potrebna dokumentacija,
 • pasti financiranja znotraj mednarodne skupine povezanih oseb,
 • davčni odtegljaj na obresti, licenčnine in dividende, storitve ,
 • odbitek tujega davka: kako lahko prihranimo na plačilu davka v Sloveniji in znižanje odbitka davka v tujini,
 • poslovanje z »off-shore« področji,
 • prenehanje poslovanja in likvidacija družbe/podružnice z davčnega vidika,
 • ključni ukrepi na ravni EU proti izogibanju davkom…
3. srečanje: december 2018
Novosti DDV zakonodaje in kaj novega nam prinašajo sodbe Sodišča EU
(mag. Rosana Dražnik)
 • Kako bodo po novem obdavčene transakcije z darilnimi boni,
 • kupujem darilni bon in ga prodajam naprej – kaj moram paziti po novem,
 • elektronske storitve – kaj nam novega prinaša leto 2019,
 • kdaj lahko odbijam DDV po sodni praksi Sodišča EU,
 • trikotni posli – na kaj moram paziti, napake v praksi in sodbe Sodišča EU,
 • poslovanje v tujini – kaj moram vedeti in paziti,
 • aktualna problematika glede na zadnje sodbe…
4. srečanje: januar 2019
Obračun DDPO in kratki napotki za letno poročilo
(Maja Bohorič)
 • Letno poročilo: kdo in kdaj poroča, v katerih primerih preiskovati, revidirati in konsolidirati, ključne novosti,
 • napotki za sestavljanje davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ,
 • računovodski in davčno priznani prihodki ter odhodki:  razlike, predpisi, praksa,
 • pregled davčnega obračuna skozi obrazec ,
 • posebnosti za pravne osebe z nepridobitno dejavnostjo,
 • praktični primeri rešitev: amortizacija, bonitete, odpisi, obresti,
 • poslovanje med povezanimi osebami ,
 • skrite rezerve: v katerih primerih jih izpostavljamo,
 • davčne olajšave in druga znižanja davčne osnove,
 • vpliv poslovanja v tujini na davčno osnovo v Sloveniji (podružnice),
 • možnosti za znižanje akontacije DDPO,
 • posebnosti ugotavljanja davčne osnove s.p.-ja…
5. srečanje: februar 2019
Vloga računovodje pri financiranju podjetja
(Blaž Šlemic)
 • Vsebina in pomen poslovnega in finančnega načrta, ter na kaj je potrebno biti pozoren pri predstavitvi banki,
 • analiza denarnih tokov – kaj je možno razbrati iz izkaza denarnih tokov,
 • simulacija (načrt) denarnih tokov – kaj je pomembno, primeri,
 • analiza občutljivosti – zakaj je potrebna pri presoji vzdržnosti investicije,
 • napačne odločitve in nevarnosti pri financiranju…
6. srečanje: marec 2019
Najemi in prihodki, novi SRS ter davčne posledice
(mag. Rosana Dražnik)
 • Kaj nam prinašajo spremembe SRS pa področju najemov in pripoznavanja prihodkov,
 • lizing in novi SRS,
 • davčne posledice pripoznavanja pravice do uporabe pri najemih,
 • sale & lease back transakcije po novih SRS,
 • ali ima spremenjena računovodska obravnava vpliv na obdavčitev,
 • mešane pogodbe – storitve in najem – kaj moramo paziti po novem,
 • DDV pri sale & lease back transakcijah…
7. srečanje: april 2019
Poslovanje družbe z družbeniki z davčnega vidika
(mag. Barbara Guzina)
 • Vplačilo osnovnega kapitala ali dano posojilo družbi,
 • kako si družbenik lahko izplača dobiček in kako je obdavčen,
 • posojilna razmerja med družbo in družbenikom, določitev obrestne mere,
 • zaračunavanje najemnine z davčnega vidika, problem transfernih cen,
 • odkup lastnih deležev: ali je to še možno in kakšna je obdavčitev,
 • prodaja lastniškega deleža in njegova obdavčitev,
 • prenos poslovanja na naslednike z davčnega vidika,
 • likvidacija družbe in obdavčitev…
8. srečanje: maj 2019
Združitve&delitve ter davčno kazensko pravo
(Jure Mercina)
 • Vrste družitev&delitev
 • Upravičenja in ugodnosti ob združitvah&delitvah
 • Definicija obrata kot enega od ključnih pogojev za davčno nevtralnost
 • Na kaj je treba paziti pri priglasitvi transakcije na FURS?
 • Razlike med računovodskim in davčnim vrednotenjem prenesenega premoženja

Odgovornost računovodij (davčno kazensko pravo):

 • Kazniva dejanja s področja davkov in računovodstva
 • Računovodja kot storilec, pomočnik ali napeljevalec h kaznivemu dejanju?
 • Kako zmanjšati tveganja pri poslovanju
9. srečanje: junij 2019
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve– praktično skozi primere
(mag. Sabina Lamut)
 • Obračun plač in pravilno poročanje – izbrani primeri in dileme v praksi
 • Davčna obravnava bonitet: kaj so in kaj niso bonitete, kako določiti njihovo velikost v izbranih primerih (tovorno vozilo, obleke, promocija, izobraževanje, darila…)
 • Povračila stroškov zaposlenim in drugim (drugi dohodki)
 • Napotitev ali službena pot? Obrazci in druga dokumentacija, pogodba o zaposlitvi
 • Davčni vidiki kratkotrajne in dolgotrajne napotitve (zakonodaja in primeri)
 • Obračunavanje bonitete pri napotitvah, bistvena izključevanja stroškov
 • Davčno rezidentstvo pri napotenih  in povezava s KIDO obrazci
 • Sodna praksa in stališča FURS glede napotitev in statusa (ne)rezidentstva
SKUPINA skupina LJ1 skupina CE skupina KR skupina KP skupina LJ2
1. srečanje – oktober 2018
Poslovna uspešnost in možne oblike nagrajevanja
Predavateljica: mag. Sabina Lamut
četrtek, 11.10.2018 petek, 12.10.2018 sreda, 17.10.2018 petek, 19.10.2018 petek, 26.10.2018
2. srečanje – november 2018
Pasti in priložnosti mednarodne obdavčitve
Predavateljica: mag. Barbara Guzina
četrtek, 8.11.2018 petek, 9.11.2018 sreda, 14.11.2018 petek, 16.11.2018 petek, 23.11.2018
3. srečanje – december 2018
Novosti DDV zakonodaje in kaj novega nam prinašajo sodbe Sodišča EU
Predavateljica: mag. Rosana Dražnik
četrtek, 6.12.2018 petek, 7.12.2018 sreda, 12.12.2018 petek, 14.12.2018 petek, 21.12.2018
4. srečanje – januar 2019
Obračun DDPO in kratki napotki za letno poročilo
Predavateljica: Maja Bohorič
četrtek, 10.1.2019 petek, 11.1.2019 sreda, 16.1.2019 petek, 18.1.2019 petek, 25.1.2019
5. srečanje – februar 2019
Vloga računovodje pri financiranju podjetja
Predavatelj: Blaž Šlemic
četrtek, 7.2.2019 petek, 1.2.2019 sreda, 6.2.2019 sreda, 13.2.2019 petek, 15.2.2019
6. srečanje – marec 2019
Najemi in prihodki, novi SRS ter davčne posledice
Predavateljica: mag. Rosana Dražnik
petek, 8.3.2019 petek, 1.3.2019 sreda, 6.3.2019 sreda, 13.3.2019 petek, 15.3.2019
7. srečanje – april 2019
Poslovanje družbe z družbeniki z davčnega vidika
Predavateljica: mag. Barbara Guzina
četrtek, 4.4.2019 petek, 5.4.2019 sreda, 10.4.2019 petek, 12.4.2019 petek, 19.4.2019
8. srečanje – maj 2019
Združitve&delitve ter davčno kazensko pravo
Predavatelj: Jure Mercina
četrtek, 9.5.2019 petek, 10.5.2019 sreda, 15.5.2019 petek, 17.5.2019 petek, 24.5.2019
9. srečanje – junij 2019
Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve– praktično skozi primere
Predavatelj: mag. Sabina Lamut
četrtek, 6.6.2019 petek, 7.6.2019 torek, 11.6.2019 petek, 14.6.2019 četrtek, 20.6.2019
10. srečanje – julij 2019
Evolucija in pomen kakovostne ”solate” v možganih
Predavatelj: dr. Sanela Banović
petek, 13.9.2019
Posamezno srečanje se prične ob 9.00 in konča ob 13.30. Vmes sta dva odmora s pogostitvijo v preddverju.

Mesečna srečanja potekajo na naslednjih lokacijah:

LJUBLJANA: Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani (dvorana Bor, pritličje)

KRANJ: Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, Labore, 4000 Kranj (predavalnica C1, 1. nadstropje)

CELJE: RGZ Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje (dvorana A, 2. nadstropje)

KOPER: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, Koper (zelena dvorana, pritličje)

Šolnina znaša 1.300 € + DDV. Možni popusti so:

 • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR;
 • 3 % popusta za prijave do konca junija;
 • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku;
 • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu (velja do konca avgusta);

 Popusti se seštevajo!

Možnost plačila tudi na 3 ali 9 obrokov!

 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Možnost zamenjave 1 srečanja za seminar po lastni izbiri (ne velja za 10. srečanje o mehkih veščinah)
 • Možnost pridobitve naziva Računovodski strokovnjak IR

SI ŽELITE NAJBOLJ CELOVIT PAKET ZNANJA ZA RAČUNOVODJE?

Izpolnite spodnjo prijavo
Izberite lokacijo, na kateri bi želeli obiskovati predavanja

LjubljanaCeljeKranjKoper

Ali ste že obiskovali Akademijo IR?

DANE

V koliko obrokih želite poravnati šolnino?

139*Dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in sprejemam Splošne pogoje in politiko zasebnosti Inštituta za računovodstvo.