Akademija IR

Najcelovitejši nabor znanja za računovodje na enem mestu

O AKADEMIJI

Dragoceno znanje, izmenjava izkušenj in prijetno druženje

Akademija je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 10. mesečnih srečanj izvaja v štirih slovenskih krajih: v Ljubljani, Kranju, Celju in Kopru. Program poteka po načelu “iz prakse za prakso” in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji.

NOVOST v šolskem letu 2020/2021: možnost udeležbe na spletnih srečanjih, za kar potrebujete le računalnik in dostop do interneta.

PROGRAM

URNIK SREČANJ

LOKACIJE

ŠOLNINA

POSEBNE UGODNOSTI

Program vsebuje 9 strokovnih aktualnih in praktičnih tem ter eno temo iz mehkih veščin:
1. srečanje: oktober 2020
Računovodstvo v vsakdanji praksi - samo v web izvedbi
(Kristinka Vukovič)
 • Knjiženje državnih pomoči, moratorija in znižanj najemnin zaradi COVID-19 (vključno z dopolnitvami MSRP16 in SRS)
 • Ali znamo pravilno uporabljati nova pravila o prihodkih,
 • praktični primeri pravilnega knjiženja prihodkov in odhodkov,
 • razlikovanje med dolgovi in časovnimi razmejitvami (v zvezi s prihodki in odhodki) ter knjiženje,
 • knjiženje izbranih primerov v zvezi z zalogami,
 • zapletena terminologija iz standardov po domače in s primeri…
2. srečanje: november 2020
Pogosta DDV vprašanja v praksi
(Branka Svilar Mugoša)
 • Kdo in kdaj se mora identificirati za DDV in kdaj lahko identifikacija preneha – problemi v praksi,
 • ali razlikujemo (ne)obdavčen promet in kdaj ta pri zavezancu (že) vpliva na  odbitek DDV,
 • na kaj moramo biti pozorni pri izdajanju računov – tudi v povezavi z zakonom o davčnem potrjevanju računov,
 • obračunavanje DDV – vse predpisane evidence, ki veljajo od 1.1.2020 in njihovo izpolnjevanje,
 • ugotavljanje obstoja stalne poslovne enote za namene DDV – najnovejša praksa davčnega organa,
 • zaporedne dobave in (ne)pravi tristranski posli – ureditev, ki velja od 1.1.2020 dalje…
3. srečanje: december 2020
Davčni obračun za leto 2020 in aktualne novosti
(mag. Barbara Guzina)
 • Splošna pravila: sestavine, podlage za sestavo, načelo običajne poslovne prakse,
 • posebnosti glede upoštevanja prihodkov v davčnem obračunu,
 • vpliv državnih pomoči na obdavčitev pravnih oseb in na dejavnost – vključno za Covid-19,
 • posebna pravila o obravnavi odhodkov in pogoste napake v praksi,
 • dogodki z več vprašanji: darila, team buildingi, obresti med povezanimi osebami, prikrita izplačila dobička,
 • vrste olajšav in nove omejitve,
 • pokrivanje in prenos izgub,
 • izkušnje iz davčnih inšpekcijskih pregledov,
 • popravki napak in obračun DDPO,
 • kdaj lahko znižam davčno osnovo za davek plačan v tujini,
 • osnovne informacije o problematiki poslovanja med povezanimi osebami…
4. srečanje: januar 2021
Davčni vidiki financiranja med povezanimi osebami ter prvo poročanje o naknadnih vplačilih in deležih
(Jure Mercina)
 • Vrste financiranja in davčni učinki,
 • splošno pravilo o davčnem priznavanju obresti,
 • pravilo o t.i. tanki kapitalizaciji in vpliv ATAD (direktive),
 • pravilo o priznani obrestni meri med povezanimi osebami,
 • pogosta vprašanja in rešitve v praksi, pasti,
 • obračun davčnega odtegljaja,
 • praksa FURS v davčnih inšpekcijskih nadzorih obračunanih obresti,
 • kaj je potrebno vedeti v zvezi z obveznim poročanjem o naknadnih vplačilih in kapitalskih deležih do 31.1.2021…
5. srečanje: februar 2021
Obravnava poslovnih dogodkov na praktični način z računovodskega in davčnih vidikov
(mag. Sabina Lamut)
 • Nepremičnine kot osnovno sredstvo, naložba, zaloga  in posledično davčni vplivi,
 • prenos premoženja iz gospodinjstva v poslovanje in nazaj  ( oprema-avtomobili, nepremičnine)in obravnava posledic praktično,
 • neopredmetena sredstva – razvojni projekti, premoženjske pravice-praktično,
 • aktualni problemi iz davčnih inšpekcijskih postopkov,
 • novejša sodna praksa v povezavi s predstavljenimi primeri…

Predpisi: SRS 2016, ZDoh-2, ZDDPO-2 in DDV (v povezavi s knjiženjem), ZDavP-2 ter sodna praksa.

6. srečanje: marec 2021
Izbor pravnih znanj za računovodje
(dr. Nina Orehek Ručigaj)

Nepremičnine – lastninska in druge pravice:

 • Iskanje podatkov po Zemljiški knjigi, zemljiškem katastru in katastru stavb, drugih registrih,
 • Prenos lastninske pravice, služnosti, hipoteka, užitek, najem,
 • Izvršba na nepremičnino in reševanje drugih sporov,
 • Povečanje vrednosti nepremičnine, gradnja na tuji nepremičnini, etažna lastnina,
 • Novosti na področju obdavčitve nepremičnin.

Praktična vprašanja gospodarskega prava:

 • Poslovodstvo in prokuristi, pristojnosti družbenikov, imenovanje/odpoklic, reševanje konfliktov,
 • Podružnica domačega in tujega podjetja,
 • Družbena pogodba, spremembe na kapitalu, prodaja in podaritev poslovnega deleža, rešitve in mnenja FURS, prisilna izključitev,
 • Zastava deleža, izvršba na delež.

Druga aktualna vprašanja s področja prava za računovodje…

7. srečanje: april 2021
DDV novosti in mednarodni primeri iz prakse
(mag. Rosana Dražnik)
 • Kaj smo se po enem letu naučili pri dobavah blaga v EU v praksi,
 • izvoz blaga – kdaj in kako poročati,
 • posebnosti in novosti pri mednarodnih storitvah,
 • storitve na nepremičninah in DDV problematika,
 • pošiljčni posli po novem – novost v 2021 – ukrepi, pravila,
 • določene aktualnosti na področju DDV,
 • druge novosti…
8. srečanje: maj 2021
Pogoste davčne zagate in vloga računovodij
(mag. Sabina Lamut)
 • Miks davčnih dilem v vsakodnevni praksi (meja med zasebnim in poslovnim, (ne)običajni poslovni dogodki in podobno),
 • aktualni davčni nadzori in sodna praksa,
 • prevare v računovodstvu, kako jih odkriti in, ali je to naloga računovodje,
 • vloga računovodje pri obravnavi listin – kompiliranje in odgovornost,
 • razlika med davčnim  načrtovanjem in davčnim izogibanjem…

Predpisi: SRS-2016, Kodeks poklicne etike računovodje in kodeks računovodskih načel, PSR, Kazenski zakonik, ZDavP-2  in sodbe (sodna praksa v Slo.), MSS 4410.

9. srečanje: junij 2021
Aktualna vprašanja delovnega prava in dohodkov iz delovnega razmerja
(Tadeja Jerič)
 • Katera kolektivna pogodba zavezuje delodajalca, razmerje do ZDR, interni akti,
 • pasti sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen in krajši čas in kako razumeti pravilo 2 let,
 • minimalne pravice iz delovnega razmerja in davčni vidiki,
 • sestavine plače in njihov vpliv na druge pravice iz delovnega razmerja,
 • nadomestilo za neizkoriščen letni dopust (kdaj, višina, davčne posledice),
 • odpovedi pogodbe o zaposlitvi – vprašanja, napake, računanje odpovednega roka, odpravnina, davki,
 • ugodnosti, ki jih delodajalec nudi delavcu in davčne posledice (bonitete, jubilejna nagrada,…),
 • pregled aktualne sodne prakse in vprašanj…
SKUPINA skupina LJ1 skupina KR skupina LJ2 spletno srečanje
1. srečanje – oktober 2020 (samo web izvedba)
Računovodstvo v vsakdanji praksi
Predavateljica: Kristinka Vukovič
15. in 16.10.2020
2. srečanje – november 2020
Pogosta DDV vprašanja v praksi
Predavateljica: Branka Svilar Mugoša
četrtek, 5.11.2020 sreda, 11.11.2020 petek, 20.11.2020 17. in 18.11.2020
3. srečanje – december 2020
Davčni obračun za leto 2020 in aktualne novosti
Predavateljica: mag. Barbara Guzina
četrtek, 3.12.2020 sreda, 9.12.2020 petek, 18.12.2020 15. in 16.12.2020
4. srečanje – januar 2021
Davčni vidiki financiranja med povezanimi osebami ter prvo poročanje o naknadnih vplačilih in deležih
Predavatelj: Jure Mercina
četrtek, 7.1.2021 sreda, 13.1.2021 petek, 22.1.2021 19. in 20.1.2021
5. srečanje – februar 2021
Obravnava poslovnih dogodkov na praktični način z računovodskega in davčnih vidikov
Predavateljica: mag. Sabina Lamut
četrtek, 4.2.2021 sreda, 10.2.2021 petek, 19.2.2021 16. in 17.2.2021
6. srečanje – marec 2021
Izbor pravnih znanj za računovodje
Predavateljica: dr. Nina Orehek Ručigaj
četrtek, 4.3.2021 sreda, 10.3.2021 petek, 19.3.2021 16. in 17.3.2021
7. srečanje – april 2021
DDV novosti in mednarodni primeri iz prakse
Predavateljica: mag. Rosana Dražnik
četrtek, 8.4.2021 sreda, 14.4.2021 petek, 23.4.2021 21. in 22.4.2021
8. srečanje – maj 2021
Pogoste davčne zagate in vloga računovodij
Predavateljica: mag. Sabina Lamut
četrtek, 6.5.2021 sreda, 12.5.2021 petek, 21.5.2021 18. in 19.5.2021
9. srečanje – junij 2021
Aktualna vprašanja delovnega prava in dohodkov iz delovnega razmerja
Predavateljica: Tadeja Jerič
četrtek, 3.6.2021 sreda, 9.6.2021 petek, 18.6.2021 15. in 16.6.2021
10. srečanje – september 2021
Tema bo objavljena naknadno.
Srečanja v predavalnicah se pričnejo ob 9.00 in končajo predvidoma ob 13.30. Vmes sta dva odmora s pogostitvijo v preddverju.
Spletna srečanja potekajo v dveh delih/dveh zaporednih dneh. Začnejo se ob 9.00 in končajo predvidoma ob 11.00.

Mesečna srečanja potekajo na naslednjih lokacijah:

LJUBLJANA: Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani (dvorana Bor, pritličje)

KRANJ: Izobraževalni center B&B, Ljubljanska cesta 30, Labore, 4000 Kranj (predavalnica C1, 1. nadstropje)

CELJE: RGZ Celje, Ljubljanska cesta 14, Celje (dvorana A, 2. nadstropje)

KOPER: Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, Koper (zelena dvorana, pritličje)

Srečanja v spletni obliki potekajo preko spletne aplikacije Zoom. Potrebujete le računalnik in dostop do interneta.

Šolnina znaša od 650 € + DDV do 1500 € + DDV . Možni popusti so:

 • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR;
 • 3 % popusta za prijave do konca junija;
 • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku;
 • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu (velja do konca avgusta);

 Popusti se seštevajo!

Možnost plačila tudi na 3 ali 9 obrokov!

 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Možnost zamenjave 1 srečanja za seminar po lastni izbiri (ne velja za 10. srečanje o mehkih veščinah)
Kako se nam lahko pridružite?

Paket KLASIK:

9 predavanj v predavalnici na izbrani lokaciji (Ljubljana, Kranj, Celje ali Koper) + druženje + pogostitev

Dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR

Akademijsko članstvo v Klubu IR

Brezplačno predavanje iz mehkih veščin

Paket KLASIK WEB:

9 predavanj v obliki webinarja v živo

Dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR

Akademijsko članstvo v Klubu IR

Paket WEB MINI:

9 predavanj v obliki webinarja v živo

Dostop do posnetkov webinarjev za celo sezono Akademije IR

Letna naročnina na e-bilten Unikum

ŠOLNINA (brez DDV):
166,66 € / mesec oz.
1.500 € / leto
111,11 € / mesec oz.
1.000 € / leto
72,22 € / mesec oz.
650 € / leto

SI ŽELITE NAJBOLJ CELOVIT PAKET ZNANJA ZA RAČUNOVODJE?

Izpolnite spodnjo prijavo