RAZISKUJEMO IN ŠIRIMO RAČUNOVODSKO ZNANJE

ter ga uspešno prenašamo iz teorije v prakso

15+

Let znanja in izkušenj

Od leta 2006 poglabljamo znanje, obravnavamo aktualne teme stroke ter rešujemo konkretne računovodske in davčne dileme.

100+

Aktualnih izobraževanj na leto

Organiziramo izobraževanja z računovodskega, davčnega in kadrovskega področja le z najboljšimi predavatelji iz stroke.

1000+

Udeležencev na leto

Mnogi so z nami že od vsega začetka, saj cenijo znanje, podprto z najaktualnejšimi primeri iz prakse, ki ga lahko takoj uporabijo pri svojem delu.

1200+

Naročnikov mesečnika Unikum

Specializirana mesečna revija Unikum, s katero so zaposleni v računovodski dejavnosti vedno na tekočem z dogajanjem v stroki.

KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ

Vedno aktualne in praktične teme

HIBRIDNI SEMINAR – Računovodsko – davčni vidik slabitev terjatev

2. oktobra 2023 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 14.2.2024 13.6.2024& -novDogodekDružba mora, v kolikor obstaja dvom o poplačilu terjatev, oblikovati poprave vrednosti v breme poslovnega izida. Le tako bo bilanca stanja prikazovala resničen in pošten položaj družbe. Ali so vse slabljene terjatve tudi davčno priznane? Na seminarju bomo na primerih pogledali slabitev terjatev skladno s SRS. Na praktičnih primerih si bomo pogledali davčno zakonodajo in

Preberite več »

WEBINAR – Prvič delam izkaz denarnih tokov

2. oktobra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 31.1.2024 22.5.2024& -izvedbaIzkaz denarnih tokov je eden od izkazov, ki ni obvezen za nerevidirane družbe, zato se mnogi računovodje z njim sploh ne srečajo ali pa zelo redko. Ker je to tudi izkaz, ki se zelo pogosto dela po posredni metodi, hkrati pa ga je težko izdelati avtomatično na podlagi bruto bilance, saj zahteva številne prilagoditve, je

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016/2019

3. oktobra 2023 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 30.1.2024 3.6.2024& -izvedbaKaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja, kakšna so pravila za amortiziranje in  kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, kdaj je potrebna slabitev, … –  to so vprašanja, s katerimi se sreča vsak računovodja. Na seminarju bomo obravnavali vprašanja vezana na vrednotenje in na odpise osnovnih sredstev, na pripoznanje

Preberite več »

WEBINAR – Letni popis s pregledom določil, knjiženjem popisnih razlik in vzorcem pravilnika

3. oktobra 2023 | 14:00 - 16:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 6.11.2023& V skladu s 54. členom ZGD-1 je uskladitev dejanskega stanja s knjiženim stanjem obvezna, kar pomeni, da je obvezna izvedba letnega popisa premoženja in obveznosti. Na podlagi pravilno opravljenega popisa družba izkazuje resnične podatke v računovodskih izkazih in je posledično pravilno izdelan tudi davčni obračun, iz katerega izhaja davčna obveznost ali terjatev. V kolikor so napake

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Mednarodni vidik obračunavanja DDV pri dobavah blaga

4. oktobra 2023 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 6.2.2024& Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga znotraj EU, izvozu blaga v tretje države, verižnih poslih, tristranskih poslih ipd. Opozorili vas bomo tudi na pravila pri obdavčitvi spletne prodaje končnim potrošnikom in uporabo posebnih ureditev VEM (OSS).   PROGRAM Obdavčitev prodaje blaga na daljavo (uporaba praga 10.000 evrov in posebne ureditve

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Pasti izvedbe javnega naročila

5. oktobra 2023 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 9.1.2024 10.4.2024& -novDogodekNaročniki, zavezanci za javno naročanje, morajo pri nakupih katerih vrednost presega mejne vrednosti za uporabo zakona postopek voditi skladno s pravilih ZJN-3. Pri tem morajo naročniki poznati ne samo predpise ZJN-3, pač pa tudi ZJF, ZIntpK, zahteve morebitnih sofinancerjev in prakso ter stališča nadzornih organov.   PROGRAM Izjema od uporabe ZJN-3 (s poudarkom na izjemo

Preberite več »

WEBINAR – Kdaj ne smemo odbijati DDV?

5. oktobra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 12.3.2024 6.6.2024& -izvedbaSeznam, od česa ne smete odbiti DDV, je načeloma zelo kratek in enostaven. To, da se od nočitev DDV ne sme odbiti, vsi že vemo. Pa vemo, zakaj ne in ali bo vedno tako? Pokazali vam bomo, kako lahko odbijete DDV od nočitev v tujini; kako postopati, če je izdajatelj obračunal DDV po prenizki ali

Preberite več »

AKTUALNE NOVICE

s področja računovodstva, davkov in kadrov