KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ

Vsak dan je priložnost za učenje

VSA IZOBRAŽEVANJA

po mesecih in vrsti dogodkaWEBINAR – Pravni in davčni vidik prostovoljnih organizacij in prostovoljcev – fizičnih oseb

5. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.4.2024& -izvedbaProstovoljstvo je brezplačna aktivnost, vendar so prostovoljci lahko nagrajeni, povrnejo se jim lahko tudi stroški, ki jim nastanejo pri opravljanju prostovoljnega dela. Na webinarju bomo predstavili, katere organizacije so lahko prostovoljske in kako se vpišejo v imenik ter katera poročila morajo pripravljati. Z vidika fizičnih oseb pa boste izvedeli, kaj je potrebno urediti na dan izplačila

Preberite več »

WEBINAR – DDV ob zaključevanju leta 2023

6. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 9.1.2024 5.2.2024& -izvedbaOb zaključku leta pogosto pomislimo le na računovodske izkaze in DDPO, na DDV pa kar pozabimo. Tako se lahko zgodi, da smo, ali kaj ročno vnesli v DDV-O in pozabili knjižiti ali pa smo kaj knjižili in pozabili ročno vnesti v DDV-O. Na webinarju vas bomo opozorili na pogoste napake, ki se dogajajo, če »lovimo«

Preberite več »

WEBINAR – Letno poročilo in davčni obračun za javne zavode

7. decembra 2023 | 10:00 - 12:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.1.2024& Letno poročanje za javni sektor se počasi približuje, zato morate računovodje pregledati in uskladiti računovodske postavke. Na webinarju boste opozorjeni na najpomembnejše postavke sredstev ter obveznosti do virov sredstev, kakor tudi na kategorije iz izkaza prihodkov in odhodkov. Posebno pozornost bomo namenili evidentiranju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ter obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Preberite več »

WEBINAR – Prejemanje in/ali izdajanje računov iz/v tujino – DDV vidik

7. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 11.4.2024 2.7.2024& -izvedbaPrejemate račune od davčnih zavezancev iz druge države članice EU in/ali iz tretjih držav?  Se vam pri tem postavljajo raznorazna vprašanja, kot na primer: ali zadostuje, da je račun poslan samo po e-pošti, ali so v primeru prejetega računa iz tujine na računu navedeni vsi podatki, da bo zadoščeno zakonskim kriterijem glede uveljavljanja pravice do

Preberite več »

WEBINAR – Knjiženje finančnih naložb

11. decembra 2023 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 21.2.2024& Ali znate pravilno izmeriti in poknjižiti pridobitev finančnih naložb, njihovo vrednost na datum bilance stanja in njihovo odtujitev? Prav o teh treh vprašanjih bo tekla beseda na kratkem webinarju za računovodje in ostale podjetnike, finančnike in managerje, ki jih tematika zanima.    PROGRAM Vrste finančnih naložb, pravila merjenja finančnih naložb po vrstah in s primeri knjiženja,

Preberite več »

WEBINAR – Napotitev delavca v EU, vidik obračuna plač in povračil iz tega naslova

12. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 7.3.2024 13.6.2024& Področje napotitve delavcev med državami članicami EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami članicami razlikuje. Na webinarju vas bomo seznanili s ključnimi informacijami in

Preberite več »

WEBINAR – Kako popraviti DDV napako?

13. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 16.4.2024 3.7.2024& DDV ima svojo logiko popravkov v primerjavi z DDPO in ostalimi davki. Vse napake se popravlja v tekočem DDV obračunu. Kako se to pravilno naredi, kdaj so obresti ter kdaj ne, vam bomo prikazali na primerih. Ste vedeli, da na tak način lahko popravljate tudi napako, če ste se prepozno registrirali za DDV ali pa

Preberite več »

WEBINAR – Kaj je sploh nepremičnina v sistemu DDV?

14. decembra 2023 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 17.4.2024& V vsakdanjem življenju vsi vemo, kaj je nepremičnina, v sistemu DDV pa se nam pri vprašanju, kaj je »nepremičnina« in posledično, kdaj upoštevamo pravila glede določitve pravilnega kraja pri storitvah povezanih z nepremičnino – ali obrnjeno davčno obveznost po 76.a. členu ZDDV-1 ali nižjo davčno stopnjo ali izjavo po 45. členu ZDDV-1….- namesto enostavnega odgovora se

Preberite več »

WEBINAR – Rezervacije: kako jih knjižiti in upoštevati v davčnem obračunu za leto 2023?

15. decembra 2023 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 16.1.2024 6.2.2024& Knjiženje rezervacij je po SRS včasih nujno, drugič potrebno, včasih pa neobvezno. Ker se z njimi srečujemo praviloma zgolj ob zaključku leta, ker so tudi računovodska in davčna pravila o njih zapletena in se spreminjajo, je ta webinar kot naročen za osvežitev znanj, ki so potrebna, da bo bilanca pravilna ter davčni obračun brez napak.

Preberite več »

WEBINAR – Arhiviranje računovodsko-davčne dokumentacije

18. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 21.5.2024& Po oddaji končnih računovodskih in davčnih poročil pristojnim inštitucijam se podjetnikom, računovodjem zastavi vprašanje: ali moram res hraniti vse te papirje? Koliko časa pa? Kje pa je zakonska podlaga za to? Pri arhiviranju računovodskih dokumentov smo dolžni upoštevati različne zakone, kajti del računovodske dokumentacije je podjetnik dolžan hraniti trajno, ostale pa do izpolnitve namena hrambe dokumenta.

Preberite več »

WEBINAR – Trajnostno poročanje

9. januarja 2024 | 11:00 - 13:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -novDogodekNadgraditi bo treba ne le zunanje trajnostno poročanje (zahteve direktive CSRD, standardi ESRS), temveč tudi notranje. Medletna poročila bodo morala vključevati trajnostne vidike, prav tako podlage za sprejem ključnih poslovnih odločitev. Pridobiti bo treba dodatne podatke, uvesti nove obračune, nadgraditi IT podporo in seveda načrtovati z upoštevanjem trajnostnih ciljev za srednje in

Preberite več »

WEBINAR – DDV ob zaključevanju leta 2023

9. januarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 5.2.2024& Ob zaključku leta pogosto pomislimo le na računovodske izkaze in DDPO, na DDV pa kar pozabimo. Tako se lahko zgodi, da smo, ali kaj ročno vnesli v DDV-O in pozabili knjižiti ali pa smo kaj knjižili in pozabili ročno vnesti v DDV-O. Na webinarju vas bomo opozorili na pogoste napake, ki se dogajajo, če »lovimo« strošek

Preberite več »

WEBINAR – Letno poročilo in davčni obračun za javne zavode

10. januarja 2024 | 12:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Letno poročanje za javni sektor se počasi približuje, zato morate računovodje pregledati in uskladiti računovodske postavke. Na webinarju boste opozorjeni na najpomembnejše postavke sredstev ter obveznosti do virov sredstev, kakor tudi na kategorije iz izkaza prihodkov in odhodkov. Posebno pozornost bomo namenili evidentiranju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ter obračunu davka

Preberite več »

WEBINAR – Kako je obdavčena prodaja blaga in storitev preko spleta?

11. januarja 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 9.5.2024& Vas zanima, kdaj ste dolžni ob prejemu računa za elektronske storitve iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali, kaj naredite, če je na računu iz tujine obračunan DDV? Bi radi izvedeli, kakšna je obdavčitev pri spletni prodaji blaga končnim potrošnikom? Če ste odgovorili z DA, lepo vabljeni v našo družbo! Na webinarju bomo obravnavali tudi posebnosti v zvezi

Preberite več »

WEBINAR – Rezervacije: kako jih knjižiti in upoštevati v davčnem obračunu za leto 2023?

16. januarja 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 6.2.2024& Knjiženje rezervacij je po SRS včasih nujno, drugič potrebno, včasih pa neobvezno. Ker se z njimi srečujemo praviloma zgolj ob zaključku leta, ker so tudi računovodska in davčna pravila o njih zapletena in se spreminjajo, je ta webinar kot naročen za osvežitev znanj, ki so potrebna, da bo bilanca pravilna ter davčni obračun brez napak.  

Preberite več »

WEBINAR – Pravilnik o računovodstvu za javni sektor

18. januarja 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 23.4.2024& Pravilnik o računovodstvu je eden izmed najpomembnejših internih aktov, ki poleg splošne organizacije računovodstva določa tudi pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter natančnejša pravila računovodenja na področjih, ki so ohlapnejše določena ali kjer zakonodaja dopušča več možnosti. Na webinarju bomo zato podali konkretne napotke, kako se lotiti njegove priprave. Vsi udeleženci prejmejo Osnutek pravilnika o računovodstvu za

Preberite več »

WEBINAR – Prejeti računi iz tujine – kdaj je samoobdavčitev in kdaj je ni?

23. januarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 13.5.2024& Pogosta je fraza, da samoobdavčitev pomeni plus in minus. Pa je res vedno tako? Prikazali vam bomo, v katerih primerih, kdaj, in kako morate narediti samoobdavčitev, kdaj je učinek res nula. Razložili vam bomo, kako postopati, če ste prepozni, in kaj vse je dobro predložiti, ko popravljate napako zaradi prepozne samoobdavčitve. V prihodnosti nas čakajo v

Preberite več »

WEBINAR – Pogosta vprašanja in odgovori s področja DDV

24. januarja 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 11.6.2024& Morda se tudi vam porajajo vprašanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV, pa niste prepričani, kakšen je odgovor. Na webinarju bomo obravnavali konkretne primere iz prakse v zvezi z obračunavanjem DDV pri dobavah blaga, storitev in nepremičnin, uporabo posebnih ureditev VEM ipd. Podali bomo tudi odgovore na vprašanja glede odbijanja vstopnega davka in vpisovanja računov v

Preberite več »

WEBINAR – Novosti ZPIZ-2 in vpliv sprememb na dvojni status upokojencev

25. januarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 28.5.2024& Spremembe ZPIZ-2 (noveli ZPIZ-G, ZPIZ-H ter novela ZPIZ-M), ki veljajo od aprila 2022 naprej, so vplivale na zagotovitev dostojnejših pokojnin in hkrati spodbujanje vseh upokojencev, da bi se ponovno aktivirali in opravljali delo. Z vidika posameznika je potrebno presoditi prednosti, torej, kaj pridobijo, če se ponovno aktivirajo in ali je to bistvena prednost ter kaj so

Preberite več »

WEBINAR – Proces prodaje podjetja

26. januarja 2024 | 12:30 - 13:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 18.4.2024& V sodelovanju z Unija Consulting smo pripravili kratek webinar, na katerem bo predavateljica predstavila izzive, s katerimi se v praksi srečujemo v procesu prodaje podjetja, na primer: Podjetje opravlja dejavnost in ima v lasti tudi nepremičnino. Ali nepremičnino prodati skupaj s poslom? Kaj pa, če kupec noče kupiti nepremičnine (ker je predraga)? V podjetju dela več

Preberite več »

WEBINAR – Kako zapreti družbo (pravno, davčno in računovodsko)?

30. januarja 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 5.6.2024& Eno najpomembnejših vprašanj, ki se nam pojavi ob zaprtju družbe je, kakšne so davčne posledice prenehanja družbe tako za samo družbo kot za družbenika, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Na webinarju bomo izpostavili oba možna postopka likvidacije družbe – redni in skrajšani postopek. Opozorili bomo na različno računovodsko obravnavo in vse davčne vidike, ki

Preberite več »

WEBINAR – Kako (pravilno) zaposliti tujca?

30. januarja 2024 | 13:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 25.4.2024& Tema o zaposlitvi tujca je široko področje, tako s stališča delovnopravne in davčne zakonodaje, kot tudi s stališča Zakona o tujcih. Da skrajšamo postopke in smo pri tem uspešni, je potrebno najprej zakone dobro razumeti in jih znati pravilno implementirati v prakso oz. v postopke. Po tem, ko pridobimo  ustrezna dovoljenja za delo in bivanje tujca

Preberite več »

WEBINAR – Prvič delam izkaz denarnih tokov

31. januarja 2024 | 10:00 - 12:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 22.5.2024& Izkaz denarnih tokov je eden od izkazov, ki ni obvezen za nerevidirane družbe, zato se mnogi računovodje z njim sploh ne srečajo ali pa zelo redko. Ker je to tudi izkaz, ki se zelo pogosto dela po posredni metodi, hkrati pa ga je težko izdelati avtomatično na podlagi bruto bilance, saj zahteva številne prilagoditve, je lahko

Preberite več »

WEBINAR – (Ne)poslovna uporaba blaga in storitev in transakcije, ki so/niso predmet DDV

1. februarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 8.5.2024& Razlikovanje med poslovno in neposlovno uporabo blaga in storitev ter transakcijami, ki so ali niso predmet obdavčitve z DDV, v praksi zavezancem lahko povzroča velike težave. Če razmejitev v takšnih primerih ni pravilno narejena, je lahko posledično tudi DDV nepravilno obračunan. Na webinarju bodo podrobneje predstavljeni kriteriji, ki se uporabljajo za presojo, ali gre za poslovno

Preberite več »

WEBINAR – Kapital, rezerve in rezervacije

2. februarja 2024 | 11:00 - 12:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 31.5.2024& Ali veste, na kakšen način  se podjetje lahko dokapitalizira, kdaj lahko zmanjša osnovni kapital, kako se oblikujejo rezerve, kakšen je vpliv oblikovanih rezervacij na računovodske in davčne izkaze,…? Če niste prepričani, da poznate odgovore, potem boste z udeležbo na tem webinarju pridobili konkretna pojasnila ter na praktičnih primerih razjasnili svoje dvome.  PROGRAM Vpoklicani in začetni kapital

Preberite več »

WEBINAR – DDV ob zaključevanju leta 2023

5. februarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ob zaključku leta pogosto pomislimo le na računovodske izkaze in DDPO, na DDV pa kar pozabimo. Tako se lahko zgodi, da smo, ali kaj ročno vnesli v DDV-O in pozabili knjižiti ali pa smo kaj knjižili in pozabili ročno vnesti v DDV-O. Na webinarju vas bomo opozorili na pogoste napake, ki se

Preberite več »

WEBINAR – Rezervacije: kako jih knjižiti in upoštevati v davčnem obračunu za leto 2023?

6. februarja 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Knjiženje rezervacij je po SRS včasih nujno, drugič potrebno, včasih pa neobvezno. Ker se z njimi srečujemo praviloma zgolj ob zaključku leta, ker so tudi računovodska in davčna pravila o njih zapletena in se spreminjajo, je ta webinar kot naročen za osvežitev znanj, ki so potrebna, da bo bilanca pravilna ter davčni

Preberite več »

WEBINAR – Računovodski in davčni vidik promocije zdravja na delovnem mestu

12. februarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 12.6.2024& Delodajalci so v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Kako pa je z davčno in računovodsko obravnavo stroškov, nastalih pri tem?  Davčna zakonodaja ne sledi vedno in v celoti smernicam promocije. Kaj narediti, da bodo stroški davčno in računovodsko pravilno obravnavali brez hujših

Preberite več »

WEBINAR – Obveznost, odbitek in popravek odbitka v sistemu DDV

13. februarja 2024 | 13:00 - 15:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vas zanima, v katerem trenutku nastane obveznost obračuna DDV? In, v katerem trenutku pridobite (in izgubite) pravico do odbitka DDV? Kaj pa, v katerih primerih in kako je treba izvesti popravek odbitka DDV za nazaj? V sistemu DDV obstajata dve vrsti popravka odbitka DDV; t. i. »splošni« popravek odbitka DDV in popravek

Preberite več »

WEBINAR – Verižni posli in DDV

14. februarja 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 30.5.2024& Kakšen je DDV, če gre blago iz Slovenije v EU državo, račun pa k prejemniku, ki je izven EU? Pogledali bomo več različnih primerov, ko je tok blaga in računov različen. Te primere bomo razložili na način, da boste vedeli, kakšna je pravilna klavzula na izdanem računu, kdaj je DDV in kdaj ga ni, kakšno je

Preberite več »

WEBINAR – ABC odloženih davkov

15. februarja 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 24.4.2024& Se tudi vam zdi, da se s postavko zalog nedokončane in končane proizvodnje bilance zgolj frizirajo? Razumete vpliv spremembe zalog na izkaz poslovnega izida, kot ga lahko preberete iz spletne strani Ajpes, kot se najpogosteje sestavlja, to je po različici I? Kako vplivajo knjiženja v zvezi z zalogami na IPI ter zakaj sprememba vrednosti zalog v

Preberite več »

WEBINAR – Knjiženje finančnih naložb

21. februarja 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ali znate pravilno izmeriti in poknjižiti pridobitev finančnih naložb, njihovo vrednost na datum bilance stanja in njihovo odtujitev? Prav o teh treh vprašanjih bo tekla beseda na kratkem webinarju za računovodje in ostale podjetnike, finančnike in managerje, ki jih tematika zanima.    PROGRAM Vrste finančnih naložb, pravila merjenja finančnih naložb po vrstah

Preberite več »

WEBINAR – Knjiženje obračuna proizvodnje in vpliv spremembe zalog na IPI

22. februarja 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 14.6.2024& Se tudi vam zdi, da se s postavko zalog nedokončane in končane proizvodnje bilance zgolj frizirajo? Razumete vpliv spremembe zalog na izkaz poslovnega izida, kot ga lahko preberete iz spletne strani Ajpes, kot se najpogosteje sestavlja, to je po različici I? Kako vplivajo knjiženja v zvezi z zalogami na IPI ter zakaj sprememba vrednosti zalog v

Preberite več »

WEBINAR – Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo na podlagi SRS 2016

1. marca 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 7.6.2024& Se zavedate, da računovodja ne more narediti ustreznega letnega poročila brez pravilnika o računovodstvu? Računovodski predpisi na določenih mestih puščajo podjetjem svobodne roke glede merjenja in izkazovanja računovodskih postavk, torej se mora o tem odločiti odgovorna oseba vsake družbe samostojno, svojo odločitev pa zapisati v pravilnik ter jo dosledno uporabljati. Če pravilnika nimate, je priporočljiva  priprava

Preberite več »

WEBINAR – Prenehanje opravljanja dejavnosti ali prodaja dejavnosti

5. marca 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 17.6.2024& FURS je nekajkrat spremenil mnenje na to temo, zato vam bomo razložili, kdaj je izhodni DDV in kdaj je popravek odbitka vstopnega DDV. Prenehanje opravljanja dejavnosti je namreč mogoče izvesti na več načinov in vsaka možnost ima malo drugačne davčne posledice. Na različnih primerih bomo pokazali vidik DDV, DDPO  in kapitalskih dobičkov. Webinar je namenjen tako

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri izplačevanju potnih stroškov v dejavnosti avtoprevozništva

7. marca 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ali veste, katera je ustrezna višina povračil potnih stroškov zaposlenim v dejavnosti avtoprevozništva, železniškega in cestnega prometa ter potniškega prometa z upoštevanjem delovnopravnega vidika? In, po kateri uredbi ste dolžni izplačevati potne stroške za službene poti v tujino (davčni uredbi ali uredbi za tujino)? Vas zanima, kako obračunamo dnevnice pri napotitvi na

Preberite več »

WEBINAR – Napotitev delavca v EU, vidik obračuna plač in povračil iz tega naslova

7. marca 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 13.6.2024& Področje napotitve delavcev med državami članicami EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami članicami razlikuje. Na webinarju vas bomo seznanili s ključnimi informacijami in zakonskimi

Preberite več »

WEBINAR – Kdaj ne smemo odbijati DDV?

12. marca 2024 | 14:00 - 15:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 6.6.2024& Seznam, od česa ne smete odbiti DDV, je načeloma zelo kratek in enostaven. To, da se od nočitev DDV ne sme odbiti, vsi že vemo. Pa vemo, zakaj ne in ali bo vedno tako? Pokazali vam bomo, kako lahko odbijete DDV od nočitev v tujini; kako postopati, če je izdajatelj obračunal DDV po prenizki ali po

Preberite več »

WEBINAR – Pravni in davčni vidik prostovoljnih organizacij in prostovoljcev – fizičnih oseb

10. aprila 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Prostovoljstvo je brezplačna aktivnost, vendar so prostovoljci lahko nagrajeni, povrnejo se jim lahko tudi stroški, ki jim nastanejo pri opravljanju prostovoljnega dela. Na webinarju bomo predstavili, katere organizacije so lahko prostovoljske in kako se vpišejo v imenik ter katera poročila morajo pripravljati. Z vidika fizičnih oseb pa boste izvedeli, kaj je potrebno

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri plačevanju DDV v gradbeništvu in pri prometu z nepremičninami

11. aprila 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na webinarju bomo obravnavali določila Zakona o DDV, ki se tičejo pravilnega obračunavanja in odbijanja DDV pri prodajah in nakupih nepremičnin ter gradnji, obnovi in vzdrževanju poslovnih in stanovanjskih objektov. Obravnavali bomo razliko med izvajanjem gradbenih storitev in dobavo blaga z montažo v tujini. Povedali bomo, kdaj nastopi obveznost za plačilo 2

Preberite več »

WEBINAR – Prejemanje in/ali izdajanje računov iz/v tujino – DDV vidik

11. aprila 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 2.7.2024& Prejemate račune od davčnih zavezancev iz druge države članice EU in/ali iz tretjih držav?  Se vam pri tem postavljajo raznorazna vprašanja, kot na primer: ali zadostuje, da je račun poslan samo po e-pošti, ali so v primeru prejetega računa iz tujine na računu navedeni vsi podatki, da bo zadoščeno zakonskim kriterijem glede uveljavljanja pravice do odbitka

Preberite več »

WEBINAR – Kako popraviti DDV napako?

16. aprila 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 3.7.2024& DDV ima svojo logiko popravkov v primerjavi z DDPO in ostalimi davki. Vse napake se popravlja v tekočem DDV obračunu. Kako se to pravilno naredi, kdaj so obresti ter kdaj ne, vam bomo prikazali na primerih. Ste vedeli, da na tak način lahko popravljate tudi napako, če ste se prepozno registrirali za DDV ali pa pozabili

Preberite več »

WEBINAR – Kaj je sploh nepremičnina v sistemu DDV?

17. aprila 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& V vsakdanjem življenju vsi vemo, kaj je nepremičnina, v sistemu DDV pa se nam pri vprašanju, kaj je »nepremičnina« in posledično, kdaj upoštevamo pravila glede določitve pravilnega kraja pri storitvah povezanih z nepremičnino – ali obrnjeno davčno obveznost po 76.a. členu ZDDV-1 ali nižjo davčno stopnjo ali izjavo po 45. členu ZDDV-1….-

Preberite več »

WEBINAR – Proces prodaje podjetja

18. aprila 2024 | 14:00 - 15:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V sodelovanju z Unija Consulting smo pripravili kratek webinar, na katerem bo predavateljica predstavila izzive, s katerimi se v praksi srečujemo v procesu prodaje podjetja, na primer: Podjetje opravlja dejavnost in ima v lasti tudi nepremičnino. Ali nepremičnino prodati skupaj s poslom? Kaj pa, če kupec noče kupiti nepremičnine (ker je predraga)?

Preberite več »

WEBINAR – Pravilnik o računovodstvu za javni sektor

23. aprila 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Pravilnik o računovodstvu je eden izmed najpomembnejših internih aktov, ki poleg splošne organizacije računovodstva določa tudi pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter natančnejša pravila računovodenja na področjih, ki so ohlapnejše določena ali kjer zakonodaja dopušča več možnosti. Na webinarju bomo zato podali konkretne napotke, kako se lotiti njegove priprave. Vsi udeleženci prejmejo Osnutek

Preberite več »

WEBINAR – Obračunavanje DDV v turističnih agencijah in pri organizaciji dogodkov

24. aprila 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Pravilno obračunavanje in plačevanje DDV v turističnih agencijah je precej zahtevno. Na webinarju bomo obravnavali posebnosti pri obdavčitvi različnih storitev, ki jih opravljajo turistične agencije, in kdaj je treba obračunati DDV od razlike v ceni po posebni ureditvi za potovalne agencije. V izogib morebitnim sankcijam vas bomo opozorili na pravilno uporabo klavzul

Preberite več »

WEBINAR – ABC odloženih davkov

24. aprila 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Se tudi vam zdi, da se s postavko zalog nedokončane in končane proizvodnje bilance zgolj frizirajo? Razumete vpliv spremembe zalog na izkaz poslovnega izida, kot ga lahko preberete iz spletne strani Ajpes, kot se najpogosteje sestavlja, to je po različici I? Kako vplivajo knjiženja v zvezi z zalogami na IPI ter zakaj

Preberite več »

WEBINAR – Kako (pravilno) zaposliti tujca?

25. aprila 2024 | 13:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Tema o zaposlitvi tujca je široko področje, tako s stališča delovnopravne in davčne zakonodaje, kot tudi s stališča Zakona o tujcih. Da skrajšamo postopke in smo pri tem uspešni, je potrebno najprej zakone dobro razumeti in jih znati pravilno implementirati v prakso oz. v postopke. Po tem, ko pridobimo  ustrezna dovoljenja za

Preberite več »

WEBINAR – (Ne)poslovna uporaba blaga in storitev in transakcije, ki so/niso predmet DDV

8. maja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Razlikovanje med poslovno in neposlovno uporabo blaga in storitev ter transakcijami, ki so ali niso predmet obdavčitve z DDV, v praksi zavezancem lahko povzroča velike težave. Če razmejitev v takšnih primerih ni pravilno narejena, je lahko posledično tudi DDV nepravilno obračunan. Na webinarju bodo podrobneje predstavljeni kriteriji, ki se uporabljajo za presojo,

Preberite več »

WEBINAR – Kako je obdavčena prodaja blaga in storitev preko spleta?

9. maja 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vas zanima, kdaj ste dolžni ob prejemu računa za elektronske storitve iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali, kaj naredite, če je na računu iz tujine obračunan DDV? Bi radi izvedeli, kakšna je obdavčitev pri spletni prodaji blaga končnim potrošnikom? Če ste odgovorili z DA, lepo vabljeni v našo družbo! Na webinarju bomo obravnavali

Preberite več »

WEBINAR – Prejeti računi iz tujine – kdaj je samoobdavčitev in kdaj je ni?

13. maja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadajnji termini niso razpisani& Pogosta je fraza, da samoobdavčitev pomeni plus in minus. Pa je res vedno tako? Prikazali vam bomo, v katerih primerih, kdaj, in kako morate narediti samoobdavčitev, kdaj je učinek res nula. Razložili vam bomo, kako postopati, če ste prepozni, in kaj vse je dobro predložiti, ko popravljate napako zaradi prepozne samoobdavčitve. V

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri povračilih potnih stroškov v zasebnem sektorju

14. maja 2024 | 13:00 - 15:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na webinarju bomo obravnavali delovnopravne podlage in tudi davčni vidik povračil potnih stroškov zaposlenim. Potne stroške za službene poti v tujino lahko delodajalec izplačuje pod pogoji in do višin, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ali pod pogoji in do višin, ki jih

Preberite več »

WEBINAR – Arhiviranje računovodsko-davčne dokumentacije

21. maja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Po oddaji končnih računovodskih in davčnih poročil pristojnim inštitucijam se podjetnikom, računovodjem zastavi vprašanje: ali moram res hraniti vse te papirje? Koliko časa pa? Kje pa je zakonska podlaga za to? Pri arhiviranju računovodskih dokumentov smo dolžni upoštevati različne zakone, kajti del računovodske dokumentacije je podjetnik dolžan hraniti trajno, ostale pa do

Preberite več »

WEBINAR – Prvič delam izkaz denarnih tokov

22. maja 2024 | 13:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Izkaz denarnih tokov je eden od izkazov, ki ni obvezen za nerevidirane družbe, zato se mnogi računovodje z njim sploh ne srečajo ali pa zelo redko. Ker je to tudi izkaz, ki se zelo pogosto dela po posredni metodi, hkrati pa ga je težko izdelati avtomatično na podlagi bruto bilance, saj zahteva

Preberite več »

WEBINAR – Kako so obdavčeni prejemki poslovodij in prokuristov?

23. maja 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Obdavčitev prejemkov poslovodje je odvisna od tega, ali ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju. Obravnavali bomo ustreznost obdavčitve in zavarovanja glede na sklenjeno pogodbo in dejansko delo, ki ga opravljajo poslovodje. Na webinarju vam bomo povedali tudi, kako pravilno urediti prokuro, da ne boste imeli težav pri izplačevanju in

Preberite več »

WEBINAR – Novosti ZPIZ-2 in vpliv sprememb na dvojni status upokojencev

28. maja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Spremembe ZPIZ-2 (noveli ZPIZ-G, ZPIZ-H ter novela ZPIZ-M), ki veljajo od aprila 2022 naprej, so vplivale na zagotovitev dostojnejših pokojnin in hkrati spodbujanje vseh upokojencev, da bi se ponovno aktivirali in opravljali delo. Z vidika posameznika je potrebno presoditi prednosti, torej, kaj pridobijo, če se ponovno aktivirajo in ali je to bistvena

Preberite več »

WEBINAR – Verižni posli in DDV

30. maja 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Kakšen je DDV, če gre blago iz Slovenije v EU državo, račun pa k prejemniku, ki je izven EU? Pogledali bomo več različnih primerov, ko je tok blaga in računov različen. Te primere bomo razložili na način, da boste vedeli, kakšna je pravilna klavzula na izdanem računu, kdaj je DDV in kdaj

Preberite več »

WEBINAR – Kapital, rezerve in rezervacije

31. maja 2024 | 11:00 - 12:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ali veste, na kakšen način  se podjetje lahko dokapitalizira, kdaj lahko zmanjša osnovni kapital, kako se oblikujejo rezerve, kakšen je vpliv oblikovanih rezervacij na računovodske in davčne izkaze,…? Če niste prepričani, da poznate odgovore, potem boste z udeležbo na tem webinarju pridobili konkretna pojasnila ter na praktičnih primerih razjasnili svoje dvome.  PROGRAM

Preberite več »

WEBINAR – Kako zapreti družbo (pravno, davčno in računovodsko)?

5. junija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Eno najpomembnejših vprašanj, ki se nam pojavi ob zaprtju družbe je, kakšne so davčne posledice prenehanja družbe tako za samo družbo kot za družbenika, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Na webinarju bomo izpostavili oba možna postopka likvidacije družbe – redni in skrajšani postopek. Opozorili bomo na različno računovodsko obravnavo in

Preberite več »

WEBINAR – Kdaj ne smemo odbijati DDV?

6. junija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Seznam, od česa ne smete odbiti DDV, je načeloma zelo kratek in enostaven. To, da se od nočitev DDV ne sme odbiti, vsi že vemo. Pa vemo, zakaj ne in ali bo vedno tako? Pokazali vam bomo, kako lahko odbijete DDV od nočitev v tujini; kako postopati, če je izdajatelj obračunal DDV

Preberite več »

WEBINAR – Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo na podlagi SRS 2016

7. junija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Se zavedate, da računovodja ne more narediti ustreznega letnega poročila brez pravilnika o računovodstvu? Računovodski predpisi na določenih mestih puščajo podjetjem svobodne roke glede merjenja in izkazovanja računovodskih postavk, torej se mora o tem odločiti odgovorna oseba vsake družbe samostojno, svojo odločitev pa zapisati v pravilnik ter jo dosledno uporabljati. Če pravilnika

Preberite več »

WEBINAR – Pogosta vprašanja in odgovori s področja DDV

11. junija 2024 | 13:00 - 15:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Morda se tudi vam porajajo vprašanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV, pa niste prepričani, kakšen je odgovor. Na webinarju bomo obravnavali konkretne primere iz prakse v zvezi z obračunavanjem DDV pri dobavah blaga, storitev in nepremičnin, uporabo posebnih ureditev VEM ipd. Podali bomo tudi odgovore na vprašanja glede odbijanja vstopnega davka

Preberite več »

WEBINAR – Računovodski in davčni vidik promocije zdravja na delovnem mestu

12. junija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Delodajalci so v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju na delovnem mestu dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Kako pa je z davčno in računovodsko obravnavo stroškov, nastalih pri tem?  Davčna zakonodaja ne sledi vedno in v celoti smernicam promocije. Kaj narediti, da bodo stroški davčno in računovodsko

Preberite več »

WEBINAR – Napotitev delavca v EU, vidik obračuna plač in povračil iz tega naslova

13. junija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Področje napotitve delavcev med državami članicami EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami članicami razlikuje. Na webinarju vas bomo seznanili s

Preberite več »

WEBINAR – Knjiženje obračuna proizvodnje in vpliv spremembe zalog na IPI

14. junija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Se tudi vam zdi, da se s postavko zalog nedokončane in končane proizvodnje bilance zgolj frizirajo? Razumete vpliv spremembe zalog na izkaz poslovnega izida, kot ga lahko preberete iz spletne strani Ajpes, kot se najpogosteje sestavlja, to je po različici I? Kako vplivajo knjiženja v zvezi z zalogami na IPI ter zakaj

Preberite več »

WEBINAR – Prenehanje opravljanja dejavnosti ali prodaja dejavnosti

17. junija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& FURS je nekajkrat spremenil mnenje na to temo, zato vam bomo razložili, kdaj je izhodni DDV in kdaj je popravek odbitka vstopnega DDV. Prenehanje opravljanja dejavnosti je namreč mogoče izvesti na več načinov in vsaka možnost ima malo drugačne davčne posledice. Na različnih primerih bomo pokazali vidik DDV, DDPO  in kapitalskih dobičkov.

Preberite več »

WEBINAR – Prejemanje in/ali izdajanje računov iz/v tujino – DDV vidik

2. julija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Prejemate račune od davčnih zavezancev iz druge države članice EU in/ali iz tretjih držav?  Se vam pri tem postavljajo raznorazna vprašanja, kot na primer: ali zadostuje, da je račun poslan samo po e-pošti, ali so v primeru prejetega računa iz tujine na računu navedeni vsi podatki, da bo zadoščeno zakonskim kriterijem glede

Preberite več »

WEBINAR – Kako popraviti DDV napako?

3. julija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& DDV ima svojo logiko popravkov v primerjavi z DDPO in ostalimi davki. Vse napake se popravlja v tekočem DDV obračunu. Kako se to pravilno naredi, kdaj so obresti ter kdaj ne, vam bomo prikazali na primerih. Ste vedeli, da na tak način lahko popravljate tudi napako, če ste se prepozno registrirali za

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno

24. novembra 2023 | 9:00 - 5. decembra 2023 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 2., 3., 4. in 5.7.2024& Želite svoje znanje knjiženja poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva poglobiti? V 4-dnevni šoli se bomo posvetili računovodski obravnavi nekaterih zahtevnejših in pogostejših poslovnih dogodkov, poudarek pa bo na praktičnih primerih. Pogledali bomo tudi, kaj pomeni izbor različnih računovodskih usmeritev in ocen ter kakšen je njihov vpliv na računovodske

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – osnove

4. decembra 2023 | 9:00 - 11. decembra 2023 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 27., 29. in 31. 5. 2024& -izvedbaV tridnevni šoli bomo obravnavali osnovna načela in tudi posebnosti pri plačevanju DDV od storitev, pri spletni trgovini, dobavah blaga, transakcijah z nepremičninami kot tudi posebnih ureditvah. Vključili bomo veliko praktičnih zgledov. Če vas navedene vsebine zanimajo, vas vabimo, da se nam pridružite.   PROGRAM Pregled slovenske in evropske zakonodaje, kaj

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – poglobljeno

15. januarja 2024 | 9:00 - 19. januarja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 15., 17. in 19.4.2024& V poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami kot tudi transakcije z nepremičninami in posebne ureditve. Izobraževanje je zasnovano na konkretnih primerih iz prakse, ki jih rešujemo skupaj.   PROGRAM Opravljanje storitev: Uporaba pravil glede kraja

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – osnove

24. januarja 2024 | 9:00 - 31. januarja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 4., 5., 11. in 12.6.2024& Izobraževanje je zasnovano kot tečaj vodenja poslovnih knjig za gospodarske subjekte, ki temelji na zadnjih veljavnih računovodskih predpisih, predvsem novih SRS 2016. Na praktičnih primerih se udeleženci seznanijo s tehniko knjiženja, temeljnimi določbami zakona in drugih predpisov o vodenju poslovnih knjig, kontnim okvirjem na področju gospodarstva ter uporabo Slovenskih računovodskih standardov. Po

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola obračuna plač – osnove

21. februarja 2024 | 9:00 - 29. februarja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 17., 20., 22. in 24.5.2024& Zelo pomembno je, da poznate sistem obračuna plače in imate dovolj znanja za kontrolo delovanja vašega računovodskega programa. Na 4 srečanjih šole se boste seznanili z obračunom plač in vsemi posameznimi postavkami na plačilni listi, njihovo obravnavo z vidika obračuna prispevkov in davkov  ter z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – poglobljeno

15. aprila 2024 | 9:00 - 19. aprila 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami kot tudi transakcije z nepremičninami in posebne ureditve. Izobraževanje je zasnovano na konkretnih primerih iz prakse, ki jih rešujemo skupaj.   PROGRAM Opravljanje storitev: Uporaba pravil glede

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola obračuna plač – poglobljeno

16. aprila 2024 | 9:00 - 24. aprila 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Želite poglobiti svoje znanje na področju obdavčitve različnih oblik dela fizičnih oseb? Vabljeni v našo šolo, v kateri bomo reševali zahtevnejše primere obračunov plač in tudi vseh drugih dohodkov. Poleg posebnosti pri obračunu plač zaposlenih (tudi invalidov) se boste seznanili še z obračuni drugih oblik dela in izplačili dohodkov fizičnim osebam, kot

Preberite več »

HIBRIDNO IZOBRAŽEVANJE – Delavnica – računovodstvo zalog

8. maja 2024 | 9:00 - 10. maja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Področje računovodenja zalog je zelo obsežno, pa kljub temu ne tako, da se ne bi dalo v dveh dneh povedati vse ključne zadeve o evidentiranju vseh vrst zalog: materiala, trgovskega blaga, proizvodov in storitev, pri čemer se bomo osredotočili na določila SRS, ob tem pa bomo povedali tudi, kdaj se evidentiranju lahko

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola obračuna plač – osnove

17. maja 2024 | 9:00 - 24. maja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso objavljeni& Zelo pomembno je, da poznate sistem obračuna plače in imate dovolj znanja za kontrolo delovanja vašega računovodskega programa. Na 4 srečanjih šole se boste seznanili z obračunom plač in vsemi posameznimi postavkami na plačilni listi, njihovo obravnavo z vidika obračuna prispevkov in davkov  ter z vsemi bistvenimi zakonodajnimi določili, ki se nanašajo

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – osnove

27. maja 2024 | 9:00 - 31. maja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V tridnevni šoli bomo obravnavali osnovna načela in tudi posebnosti pri plačevanju DDV od storitev, pri spletni trgovini, dobavah blaga, transakcijah z nepremičninami kot tudi posebnih ureditvah. Vključili bomo veliko praktičnih zgledov. Če vas navedene vsebine zanimajo, vas vabimo, da se nam pridružite.   PROGRAM Pregled slovenske in evropske zakonodaje, kaj vse

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – osnove

4. junija 2024 | 9:00 - 12. junija 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Izobraževanje je zasnovano kot tečaj vodenja poslovnih knjig za gospodarske subjekte, ki temelji na zadnjih veljavnih računovodskih predpisih, predvsem novih SRS 2016. Na praktičnih primerih se udeleženci seznanijo s tehniko knjiženja, temeljnimi določbami zakona in drugih predpisov o vodenju poslovnih knjig, kontnim okvirjem na področju gospodarstva ter uporabo Slovenskih računovodskih standardov. Po

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno

2. julija 2024 | 9:00 - 5. julija 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Želite svoje znanje knjiženja poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva poglobiti? V 4-dnevni šoli se bomo posvetili računovodski obravnavi nekaterih zahtevnejših in pogostejših poslovnih dogodkov, poudarek pa bo na praktičnih primerih. Pogledali bomo tudi, kaj pomeni izbor različnih računovodskih usmeritev in ocen ter kakšen je njihov vpliv na računovodske

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za računovodje – poglobljeno

12. decembra 2023 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 2.2.2024 21.5.2024& -izvedbaRačunovodski izkazi so pripravljeni na podlagi preteklih poslovnih dogodkov in z upoštevanjem računovodskih pravil in usmeritev. Toda njihova uporabna vrednost močno presega (ali bi morala presegati) beleženje preteklih dogodkov. Pretekli poslovni dogodki zanimajo davčno upravo, saj so osnova za izračun davčnih obveznosti, lastnike, ki si na njihovi osnovi lahko izplačajo (ali ne) dobiček in analizirajo

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Prenos lastništva samostojnega podjetnika na d.o.o. ali drug s.p.

13. decembra 2023 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 23.4.2024& Poslujete preko s.p. in razmišljate o upokojitvi ter o možnostih prenosa svojega podjetja na družinskega člana ali pa morda o prodaji podjetja kakšni drugi osebi? Ali pa morda želite nadaljevati s poslovanjem in želite spoznati možnosti za zmanjšanje svoje odgovornosti s prenosom dejavnosti na d.o.o.? Na webinarju bomo predstavili možnosti in njihove davčne vidike.   PROGRAM

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Pasti pri obdavčitvi električnih avtomobilov

18. decembra 2023 | 12:00 - 14:00
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Električnih vozil je čedalje več tudi v Sloveniji. Politika jih podpira kot del zelenega prehoda. Pri tem so zavezancem priznane davčne ugodnosti kot spodbude za nakup, hkrati pa se pojavlja v praksi veliko napak, saj ugodnosti pomenijo tudi določene pasti ali obveze po spremembah v obnašanju zavezancev. Katere pasti in zmote se

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za računovodje – poglobljeno

2. februarja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 21.5.2024& Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi preteklih poslovnih dogodkov in z upoštevanjem računovodskih pravil in usmeritev. Toda njihova uporabna vrednost močno presega (ali bi morala presegati) beleženje preteklih dogodkov. Pretekli poslovni dogodki zanimajo davčno upravo, saj so osnova za izračun davčnih obveznosti, lastnike, ki si na njihovi osnovi lahko izplačajo (ali ne) dobiček in analizirajo uspešnost

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Naj triki in funkcije v Wordu

13. februarja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ali ste vedeli, da večina uporabnikov Worda uporablja malo njegovih zmogljivosti? Čas je, da se potopite v svet Wordovih trikov, ki bodo vaše delo dvignili na povsem novo raven! Na seminarju bomo razkrili skrivnost Worda – od hitrih tipkovničnih bližnjic do naprednih funkcij za sodelovanje v realnem času. Pohitrite svoje delo in

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Računovodsko – davčni vidik slabitev terjatev

14. februarja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 13.6.2024& Družba mora, v kolikor obstaja dvom o poplačilu terjatev, oblikovati poprave vrednosti v breme poslovnega izida. Le tako bo bilanca stanja prikazovala resničen in pošten položaj družbe. Ali so vse slabljene terjatve tudi davčno priznane? Na seminarju bomo na primerih pogledali slabitev terjatev skladno s SRS. Na praktičnih primerih si bomo pogledali davčno zakonodajo in preverili,

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Delovno pravo za računovodje

22. februarja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 30.5.2024& Se pri svojem delu pogosto srečujete z delovnopravnimi vprašanji, ki vam povzročajo preglavice predvsem zaradi velikega števila predpisov, ki se nenehno spreminjajo? Poznate razliko med delovnopravnim in davčnim vidikom ter z njimi povezane obveznosti delodajalca? Predvsem pa tiste delovnopravne institute, ki jih morate poznati tako računovodje kot tudi kadrovniki, da boste lahko opravljali svoje delo. Na

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za NEračunovodje

6. marca 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 28.8.2024& Radi rečemo, da so računovodski izkazi spričevalo podjetja. Kot vsaki drugi izkazi o podjetju nekaj povedo, nikoli pa ne povedo vsega. Kaj torej lahko zvemo o svojih poslovnih partnerjih, konkurenci… iz njihovih računovodskih izkazov? Kako nas vidijo drugi? Kako lahko vsi, ne samo računovodje, na podlagi računovodskih izkazov, ki temeljijo na preteklih poslovnih dogodkih, sprejemajo boljše

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Kaj bi moral o DDV vedeti vsak nabavnik oz. prodajnik?

14. marca 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 29.8.2024& Vsak nabavnik in prodajnik se mora zavedati, da ima vsak sklenjen posel poleg finančnih in pravnih tudi davčne posledice. Še posebej so te lahko glede obračuna davka na dodano vrednost neprijetne v primeru mednarodnih transakcij. Če tudi vi sklepate posle tako doma kot v tujini, se udeležite seminarja, na katerem vas bomo na preprost in praktičen

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Obračun plače – kratko, jedrnato, praktično

22. marca 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 19.6.2024& Plača je eno bolj pomembnih in občutljiv tem, delo tistega, ki poskrbi, da zaposleni vsak mesec prejmejo pravilno izplačilo, pa zelo odgovorno. Na kratek, jedrnat in praktičen način boste izvedeli, kaj je podlaga za obračun plače ter kako se izračuna, poroča in knjiži. Pogledali bomo, kako se računajo nadomestila plače (za praznik, dopust, bolniško odsotnost), kako

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Prenos lastništva samostojnega podjetnika na d.o.o. ali drug s.p.

23. aprila 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Poslujete preko s.p. in razmišljate o upokojitvi ter o možnostih prenosa svojega podjetja na družinskega člana ali pa morda o prodaji podjetja kakšni drugi osebi? Ali pa morda želite nadaljevati s poslovanjem in želite spoznati možnosti za zmanjšanje svoje odgovornosti s prenosom dejavnosti na d.o.o.? Na webinarju bomo predstavili možnosti in njihove

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za računovodje – poglobljeno

21. maja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Računovodski izkazi so pripravljeni na podlagi preteklih poslovnih dogodkov in z upoštevanjem računovodskih pravil in usmeritev. Toda njihova uporabna vrednost močno presega (ali bi morala presegati) beleženje preteklih dogodkov. Pretekli poslovni dogodki zanimajo davčno upravo, saj so osnova za izračun davčnih obveznosti, lastnike, ki si na njihovi osnovi lahko izplačajo (ali ne)

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Delovno pravo za računovodje

30. maja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Se pri svojem delu pogosto srečujete z delovnopravnimi vprašanji, ki vam povzročajo preglavice predvsem zaradi velikega števila predpisov, ki se nenehno spreminjajo? Poznate razliko med delovnopravnim in davčnim vidikom ter z njimi povezane obveznosti delodajalca? Predvsem pa tiste delovnopravne institute, ki jih morate poznati tako računovodje kot tudi kadrovniki, da boste lahko

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Računovodsko – davčni vidik slabitev terjatev

13. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Družba mora, v kolikor obstaja dvom o poplačilu terjatev, oblikovati poprave vrednosti v breme poslovnega izida. Le tako bo bilanca stanja prikazovala resničen in pošten položaj družbe. Ali so vse slabljene terjatve tudi davčno priznane? Na seminarju bomo na primerih pogledali slabitev terjatev skladno s SRS. Na praktičnih primerih si bomo pogledali

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Obračun plače – kratko, jedrnato, praktično

19. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Plača je eno bolj pomembnih in občutljiv tem, delo tistega, ki poskrbi, da zaposleni vsak mesec prejmejo pravilno izplačilo, pa zelo odgovorno. Na kratek, jedrnat in praktičen način boste izvedeli, kaj je podlaga za obračun plače ter kako se izračuna, poroča in knjiži. Pogledali bomo, kako se računajo nadomestila plače (za praznik,

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za NEračunovodje

28. avgusta 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Radi rečemo, da so računovodski izkazi spričevalo podjetja. Kot vsaki drugi izkazi o podjetju nekaj povedo, nikoli pa ne povedo vsega. Kaj torej lahko zvemo o svojih poslovnih partnerjih, konkurenci… iz njihovih računovodskih izkazov? Kako nas vidijo drugi? Kako lahko vsi, ne samo računovodje, na podlagi računovodskih izkazov, ki temeljijo na preteklih

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Kaj bi moral o DDV vedeti vsak nabavnik oz. prodajnik?

29. avgusta 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vsak nabavnik in prodajnik se mora zavedati, da ima vsak sklenjen posel poleg finančnih in pravnih tudi davčne posledice. Še posebej so te lahko glede obračuna davka na dodano vrednost neprijetne v primeru mednarodnih transakcij. Če tudi vi sklepate posle tako doma kot v tujini, se udeležite seminarja, na katerem vas bomo

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Priprave na DDPO obračun za leto 2023 s predvidenimi novostmi za leto 2024

14. decembra 2023 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.1.2024 5.2.2024& Ali veste na kaj morate paziti pri obračunu DDPO in kako lahko optimizirate svojo davčno osnovo? Sistematično se bomo sprehodili skozi postavke obračuna DDPO in opozorili na to, na kaj je treba biti pri pozoren ter kakšne so pogoste napake v praksi. Posebej se bomo posvetili možnosti uporabe olajšav in optimiziranju davčne osnove. Predstavili bomo

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Davčni obračun za d.o.o. in s.p.

20. decembra 2023 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 22.1.2024 26.2.2024& Kaj vse je potrebno urediti pred zaključevanjem poslovnega in davčnega leta? Na seminarju bomo pogledali glavne poudarke ob pripravi davčnega obračuna za d.o.o. in s.p. Pomembna je tudi optimizacija davčne osnove. Že med letom je potrebno preveriti, kako vplivati na višino davčne osnove in posledično obdavčitve dobička na koncu leta.   PROGRAM Zakonodaja, zavezanci za

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Pasti izvedbe javnega naročila

9. januarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.4.2024& Naročniki, zavezanci za javno naročanje, morajo pri nakupih katerih vrednost presega mejne vrednosti za uporabo zakona postopek voditi skladno s pravilih ZJN-3. Pri tem morajo naročniki poznati ne samo predpise ZJN-3, pač pa tudi ZJF, ZIntpK, zahteve morebitnih sofinancerjev in prakso ter stališča nadzornih organov.   PROGRAM Izjema od uporabe ZJN-3 (s poudarkom na izjemo za

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Priprave na DDPO obračun za leto 2023 s predvidenimi novostmi za leto 2024

10. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 5.2.2024& Ali veste na kaj morate paziti pri obračunu DDPO in kako lahko optimizirate svojo davčno osnovo? Sistematično se bomo sprehodili skozi postavke obračuna DDPO in opozorili na to, na kaj je treba biti pri pozoren ter kakšne so pogoste napake v praksi. Posebej se bomo posvetili možnosti uporabe olajšav in optimiziranju davčne osnove. Predstavili bomo tudi

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično

16. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 11.4.2024& Ste se znašli v situaciji, ko morate pripraviti računovodska poročila za več družb skupaj? Ne veste, kako sploh začeti in na kaj biti pozoren? Udeležba na seminarju  vam bo zagotovila odgovore, saj bomo na preprost, razumljiv in praktičen način predstavili vse ključne pojme in postopke, ki so potrebni za pravilno izvedbo konsolidacije. Seminar je namenjen računovodjem,

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Davčna obravnava posojil – novosti in opozorila iz prakse

18. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Tanki kapitalizaciji in priznani obrestni meri se pridružuje še pravilo o omejevanju priznavanja obresti. V letu 2022 in 2023 je bilo oz. bo več novosti glede davčnega priznavanja odhodkov iz naslova dolžniškega financiranja. Prva novost so posodobljena pojasnila FURS glede tanke kapitalizacije, ki temeljito posegajo v razumevanje četrtega odstavka 32. člena ZDDPO-2.

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Davčni obračun za d.o.o. in s.p.

22. januarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 26.2.2024& Kaj vse je potrebno urediti pred zaključevanjem poslovnega in davčnega leta? Na seminarju bomo pogledali glavne poudarke ob pripravi davčnega obračuna za d.o.o. in s.p. Pomembna je tudi optimizacija davčne osnove. Že med letom je potrebno preveriti, kako vplivati na višino davčne osnove in posledično obdavčitve dobička na koncu leta.   PROGRAM Zakonodaja, zavezanci za sestavitev

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – ABC davčnega postopka za računovodje

23. januarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 16.5.2024& Vsak računovodja mora poznati splošna načela, ki veljajo v davčnem postopku, predvsem pa mora poznati pravice, ki jih ima davčni zavezanec v tem postopku, kako jih pravilno uveljaviti oziroma zavarovati, hkrati pa mora vedeti tudi, kako pravilno izpolniti obveznosti davčnih zavezancev. Vse teme bodo na seminarju predstavljene na podlagi primerov iz prakse. Govorili bomo tudi o

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016/2019

30. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 3.6.2024& Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja, kakšna so pravila za amortiziranje in  kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, kdaj je potrebna slabitev, … –  to so vprašanja, s katerimi se sreča vsak računovodja. Na seminarju bomo obravnavali vprašanja vezana na vrednotenje in na odpise osnovnih sredstev, na pripoznanje investicijskega

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Priprave na DDPO obračun za leto 2023 s predvidenimi novostmi za leto 2024

5. februarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ali veste na kaj morate paziti pri obračunu DDPO in kako lahko optimizirate svojo davčno osnovo? Sistematično se bomo sprehodili skozi postavke obračuna DDPO in opozorili na to, na kaj je treba biti pri pozoren ter kakšne so pogoste napake v praksi. Posebej se bomo posvetili možnosti uporabe olajšav in optimiziranju davčne

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Mednarodni vidik obračunavanja DDV pri dobavah blaga

6. februarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na seminarju bomo obravnavali posebnosti pri dobavah blaga znotraj EU, pridobitvah blaga znotraj EU, izvozu blaga v tretje države, verižnih poslih, tristranskih poslih ipd. Opozorili vas bomo tudi na pravila pri obdavčitvi spletne prodaje končnim potrošnikom in uporabo posebnih ureditev VEM (OSS).   PROGRAM Obdavčitev prodaje blaga na daljavo (uporaba praga 10.000

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Davčni obračun za d.o.o. in s.p.

26. februarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Kaj vse je potrebno urediti pred zaključevanjem poslovnega in davčnega leta? Na seminarju bomo pogledali glavne poudarke ob pripravi davčnega obračuna za d.o.o. in s.p. Pomembna je tudi optimizacija davčne osnove. Že med letom je potrebno preveriti, kako vplivati na višino davčne osnove in posledično obdavčitve dobička na koncu leta.   PROGRAM

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Obračunavanje DDV pri poslovanju s tujino

9. aprila 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na delavnici o obračunavanju DDV pri poslovanju s tujino bomo obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, tako s področja opravljanja storitev v tujini, prejemanja storitev iz tujine, zaračunavanja storitev tujim prejemnikom, dobav blaga v druge države članice EU in v tretje države, pridobitev blaga iz drugih držav članic EU, uvoza blaga iz

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Pasti izvedbe javnega naročila

10. aprila 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Naročniki, zavezanci za javno naročanje, morajo pri nakupih katerih vrednost presega mejne vrednosti za uporabo zakona postopek voditi skladno s pravilih ZJN-3. Pri tem morajo naročniki poznati ne samo predpise ZJN-3, pač pa tudi ZJF, ZIntpK, zahteve morebitnih sofinancerjev in prakso ter stališča nadzornih organov.   PROGRAM Izjema od uporabe ZJN-3 (s

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično

11. aprila 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ste se znašli v situaciji, ko morate pripraviti računovodska poročila za več družb skupaj? Ne veste, kako sploh začeti in na kaj biti pozoren? Udeležba na seminarju  vam bo zagotovila odgovore, saj bomo na preprost, razumljiv in praktičen način predstavili vse ključne pojme in postopke, ki so potrebni za pravilno izvedbo konsolidacije.

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – ABC davčnega postopka za računovodje

16. maja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vsak računovodja mora poznati splošna načela, ki veljajo v davčnem postopku, predvsem pa mora poznati pravice, ki jih ima davčni zavezanec v tem postopku, kako jih pravilno uveljaviti oziroma zavarovati, hkrati pa mora vedeti tudi, kako pravilno izpolniti obveznosti davčnih zavezancev. Vse teme bodo na seminarju predstavljene na podlagi primerov iz prakse.

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016/2019

3. junija 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja, kakšna so pravila za amortiziranje in  kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, kdaj je potrebna slabitev, … –  to so vprašanja, s katerimi se sreča vsak računovodja. Na seminarju bomo obravnavali vprašanja vezana na vrednotenje in na odpise osnovnih

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Mednarodni vidik obračunavanja DDV pri storitvah

7. junija 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vas zanima, kdaj je potrebno na izdanih računih za storitve obračunati DDV in katero klavzulo je treba napisati na račun? Ali, kdaj ste dolžni ob prejemu računa za storitve iz tujine narediti samoobdavčitev in kdaj tega ne smete storiti? V izogib sankcijam v primeru nepravilnega obračunavanja DDV od storitev vas vabimo, da

Preberite več »

E-DELAVNICA – ABC izdelave davčnega obračuna in letnega poročila

9. januarja 2024 | 9:00 - 17. januarja 2024 | 11:15
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadajnji termini niso razpisani& Bi radi razumeli, kako iz podatkov glavne knjige (iz bruto bilance) nastane računovodsko poročilo? Kako se sestavi davčna bilanca, izračuna davčna obveznost in nove akontacije? Pojasnili bomo temeljna pravila o sestavljanju davčne bilance in letnega poročila za majhne družbe, saj ko razumemo majhno, lahko gradimo veliko. Hkrati bomo na kratko opozorili na

Preberite več »

E-DELAVNICA – Posebnosti računovodskega in davčnega poslovanja pri društvih

21. februarja 2024 | 17:00 - 28. februarja 2024 | 19:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 22., 23., 28. in 29.5.2024& Se pri svojem delu srečujete s poslovanjem in delovanjem društva in se sprašujete: kaj je ločnica med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kako ločiti donacije in sponzorska sredstva, kakšen je lahko vpliv odbitnega deleža DDV na poslovanje društva, kaj smete in kaj ne smete izplačati članom, kakšne davčne posledice ima lahko nepravilno izbrana

Preberite več »

E-DELAVNICA – Posebnosti računovodskega in davčnega poslovanja pri društvih

22. maja 2024 | 17:00 - 29. maja 2024 | 19:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Se pri svojem delu srečujete s poslovanjem in delovanjem društva in se sprašujete: kaj je ločnica med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kako ločiti donacije in sponzorska sredstva, kakšen je lahko vpliv odbitnega deleža DDV na poslovanje društva, kaj smete in kaj ne smete izplačati članom, kakšne davčne posledice ima lahko nepravilno izbrana

Preberite več »

Naj triki in funkcije v Excelu – 2. del

18. decembra 2023 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& Odkrijte moč Excela na našem seminarju, na katerem boste razvili spretnosti za obvladovanje kompleksnih podatkov in avtomatizacijo dela z naprednimi funkcijami, ki vas bodo izstrelile v sam vrh učinkovitosti.   PROGRAM Delo z velikimi podatkovnimi bazami: uvoz podatkov iz različnih virov, oblikovanje podatkov: ustvarjanje vrtilnih grafikonov, delo z naprednimi tekstovnimi funkcijami: uporaba

Preberite več »

Naj triki in funkcije v Excelu

11. januarja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Želite, da bi vaše delo v Excelu potekalo hitreje in učinkoviteje? Pridružite se nam na seminarju, kjer bomo razkrili trike in bližnjice, ki jih uporabljajo izkušeni uporabniki Excela. V samo nekaj urah se boste naučili, kako z Excelom delati učinkoviteje, prihraniti čas in povečati produktivnost.   PROGRAM Uvod: Pregled možnosti v Excelu,

Preberite več »
There are no upcoming dogodki.
There are no upcoming dogodki.
There are no upcoming dogodki.

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno

24. novembra 2023 | 9:00 - 5. decembra 2023 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 2., 3., 4. in 5.7.2024& Želite svoje znanje knjiženja poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva poglobiti? V 4-dnevni šoli se bomo posvetili računovodski obravnavi nekaterih zahtevnejših in pogostejših poslovnih dogodkov, poudarek pa bo na praktičnih primerih. Pogledali bomo tudi, kaj pomeni izbor različnih računovodskih usmeritev in ocen ter kakšen je njihov vpliv na računovodske

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – osnove

4. decembra 2023 | 9:00 - 11. decembra 2023 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 27., 29. in 31. 5. 2024& -izvedbaV tridnevni šoli bomo obravnavali osnovna načela in tudi posebnosti pri plačevanju DDV od storitev, pri spletni trgovini, dobavah blaga, transakcijah z nepremičninami kot tudi posebnih ureditvah. Vključili bomo veliko praktičnih zgledov. Če vas navedene vsebine zanimajo, vas vabimo, da se nam pridružite.   PROGRAM Pregled slovenske in evropske zakonodaje, kaj

Preberite več »

WEBINAR – Pravni in davčni vidik prostovoljnih organizacij in prostovoljcev – fizičnih oseb

5. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.4.2024& -izvedbaProstovoljstvo je brezplačna aktivnost, vendar so prostovoljci lahko nagrajeni, povrnejo se jim lahko tudi stroški, ki jim nastanejo pri opravljanju prostovoljnega dela. Na webinarju bomo predstavili, katere organizacije so lahko prostovoljske in kako se vpišejo v imenik ter katera poročila morajo pripravljati. Z vidika fizičnih oseb pa boste izvedeli, kaj je potrebno urediti na dan izplačila

Preberite več »

WEBINAR – DDV ob zaključevanju leta 2023

6. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 9.1.2024 5.2.2024& -izvedbaOb zaključku leta pogosto pomislimo le na računovodske izkaze in DDPO, na DDV pa kar pozabimo. Tako se lahko zgodi, da smo, ali kaj ročno vnesli v DDV-O in pozabili knjižiti ali pa smo kaj knjižili in pozabili ročno vnesti v DDV-O. Na webinarju vas bomo opozorili na pogoste napake, ki se dogajajo, če »lovimo«

Preberite več »

WEBINAR – Letno poročilo in davčni obračun za javne zavode

7. decembra 2023 | 10:00 - 12:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.1.2024& Letno poročanje za javni sektor se počasi približuje, zato morate računovodje pregledati in uskladiti računovodske postavke. Na webinarju boste opozorjeni na najpomembnejše postavke sredstev ter obveznosti do virov sredstev, kakor tudi na kategorije iz izkaza prihodkov in odhodkov. Posebno pozornost bomo namenili evidentiranju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ter obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Preberite več »

WEBINAR – Prejemanje in/ali izdajanje računov iz/v tujino – DDV vidik

7. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 11.4.2024 2.7.2024& -izvedbaPrejemate račune od davčnih zavezancev iz druge države članice EU in/ali iz tretjih držav?  Se vam pri tem postavljajo raznorazna vprašanja, kot na primer: ali zadostuje, da je račun poslan samo po e-pošti, ali so v primeru prejetega računa iz tujine na računu navedeni vsi podatki, da bo zadoščeno zakonskim kriterijem glede uveljavljanja pravice do

Preberite več »

WEBINAR – Knjiženje finančnih naložb

11. decembra 2023 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 21.2.2024& Ali znate pravilno izmeriti in poknjižiti pridobitev finančnih naložb, njihovo vrednost na datum bilance stanja in njihovo odtujitev? Prav o teh treh vprašanjih bo tekla beseda na kratkem webinarju za računovodje in ostale podjetnike, finančnike in managerje, ki jih tematika zanima.    PROGRAM Vrste finančnih naložb, pravila merjenja finančnih naložb po vrstah in s primeri knjiženja,

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za računovodje – poglobljeno

12. decembra 2023 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 2.2.2024 21.5.2024& -izvedbaRačunovodski izkazi so pripravljeni na podlagi preteklih poslovnih dogodkov in z upoštevanjem računovodskih pravil in usmeritev. Toda njihova uporabna vrednost močno presega (ali bi morala presegati) beleženje preteklih dogodkov. Pretekli poslovni dogodki zanimajo davčno upravo, saj so osnova za izračun davčnih obveznosti, lastnike, ki si na njihovi osnovi lahko izplačajo (ali ne) dobiček in analizirajo

Preberite več »

WEBINAR – Napotitev delavca v EU, vidik obračuna plač in povračil iz tega naslova

12. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 7.3.2024 13.6.2024& Področje napotitve delavcev med državami članicami EU/EGP je vezano na mednarodne in nacionalne pravne podlage, ki urejajo osnovne pravice in dolžnosti vpletenih strani. Delovno pravo tradicionalno sicer sodi v okvir avtonomnega urejanja posameznih držav članic, vendar se nivo varstva pravic delavcev med posameznimi državami članicami razlikuje. Na webinarju vas bomo seznanili s ključnimi informacijami in

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Prenos lastništva samostojnega podjetnika na d.o.o. ali drug s.p.

13. decembra 2023 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 23.4.2024& Poslujete preko s.p. in razmišljate o upokojitvi ter o možnostih prenosa svojega podjetja na družinskega člana ali pa morda o prodaji podjetja kakšni drugi osebi? Ali pa morda želite nadaljevati s poslovanjem in želite spoznati možnosti za zmanjšanje svoje odgovornosti s prenosom dejavnosti na d.o.o.? Na webinarju bomo predstavili možnosti in njihove davčne vidike.   PROGRAM

Preberite več »

WEBINAR – Kako popraviti DDV napako?

13. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 16.4.2024 3.7.2024& DDV ima svojo logiko popravkov v primerjavi z DDPO in ostalimi davki. Vse napake se popravlja v tekočem DDV obračunu. Kako se to pravilno naredi, kdaj so obresti ter kdaj ne, vam bomo prikazali na primerih. Ste vedeli, da na tak način lahko popravljate tudi napako, če ste se prepozno registrirali za DDV ali pa

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Priprave na DDPO obračun za leto 2023 s predvidenimi novostmi za leto 2024

14. decembra 2023 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.1.2024 5.2.2024& Ali veste na kaj morate paziti pri obračunu DDPO in kako lahko optimizirate svojo davčno osnovo? Sistematično se bomo sprehodili skozi postavke obračuna DDPO in opozorili na to, na kaj je treba biti pri pozoren ter kakšne so pogoste napake v praksi. Posebej se bomo posvetili možnosti uporabe olajšav in optimiziranju davčne osnove. Predstavili bomo

Preberite več »

WEBINAR – Kaj je sploh nepremičnina v sistemu DDV?

14. decembra 2023 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 17.4.2024& V vsakdanjem življenju vsi vemo, kaj je nepremičnina, v sistemu DDV pa se nam pri vprašanju, kaj je »nepremičnina« in posledično, kdaj upoštevamo pravila glede določitve pravilnega kraja pri storitvah povezanih z nepremičnino – ali obrnjeno davčno obveznost po 76.a. členu ZDDV-1 ali nižjo davčno stopnjo ali izjavo po 45. členu ZDDV-1….- namesto enostavnega odgovora se

Preberite več »

WEBINAR – Rezervacije: kako jih knjižiti in upoštevati v davčnem obračunu za leto 2023?

15. decembra 2023 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 16.1.2024 6.2.2024& Knjiženje rezervacij je po SRS včasih nujno, drugič potrebno, včasih pa neobvezno. Ker se z njimi srečujemo praviloma zgolj ob zaključku leta, ker so tudi računovodska in davčna pravila o njih zapletena in se spreminjajo, je ta webinar kot naročen za osvežitev znanj, ki so potrebna, da bo bilanca pravilna ter davčni obračun brez napak.

Preberite več »

Naj triki in funkcije v Excelu – 2. del

18. decembra 2023 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& Odkrijte moč Excela na našem seminarju, na katerem boste razvili spretnosti za obvladovanje kompleksnih podatkov in avtomatizacijo dela z naprednimi funkcijami, ki vas bodo izstrelile v sam vrh učinkovitosti.   PROGRAM Delo z velikimi podatkovnimi bazami: uvoz podatkov iz različnih virov, oblikovanje podatkov: ustvarjanje vrtilnih grafikonov, delo z naprednimi tekstovnimi funkcijami: uporaba

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Pasti pri obdavčitvi električnih avtomobilov

18. decembra 2023 | 12:00 - 14:00
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Električnih vozil je čedalje več tudi v Sloveniji. Politika jih podpira kot del zelenega prehoda. Pri tem so zavezancem priznane davčne ugodnosti kot spodbude za nakup, hkrati pa se pojavlja v praksi veliko napak, saj ugodnosti pomenijo tudi določene pasti ali obveze po spremembah v obnašanju zavezancev. Katere pasti in zmote se

Preberite več »

WEBINAR – Arhiviranje računovodsko-davčne dokumentacije

18. decembra 2023 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 21.5.2024& Po oddaji končnih računovodskih in davčnih poročil pristojnim inštitucijam se podjetnikom, računovodjem zastavi vprašanje: ali moram res hraniti vse te papirje? Koliko časa pa? Kje pa je zakonska podlaga za to? Pri arhiviranju računovodskih dokumentov smo dolžni upoštevati različne zakone, kajti del računovodske dokumentacije je podjetnik dolžan hraniti trajno, ostale pa do izpolnitve namena hrambe dokumenta.

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Davčni obračun za d.o.o. in s.p.

20. decembra 2023 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 22.1.2024 26.2.2024& Kaj vse je potrebno urediti pred zaključevanjem poslovnega in davčnega leta? Na seminarju bomo pogledali glavne poudarke ob pripravi davčnega obračuna za d.o.o. in s.p. Pomembna je tudi optimizacija davčne osnove. Že med letom je potrebno preveriti, kako vplivati na višino davčne osnove in posledično obdavčitve dobička na koncu leta.   PROGRAM Zakonodaja, zavezanci za

Preberite več »

E-DELAVNICA – ABC izdelave davčnega obračuna in letnega poročila

9. januarja 2024 | 9:00 - 17. januarja 2024 | 11:15
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadajnji termini niso razpisani& Bi radi razumeli, kako iz podatkov glavne knjige (iz bruto bilance) nastane računovodsko poročilo? Kako se sestavi davčna bilanca, izračuna davčna obveznost in nove akontacije? Pojasnili bomo temeljna pravila o sestavljanju davčne bilance in letnega poročila za majhne družbe, saj ko razumemo majhno, lahko gradimo veliko. Hkrati bomo na kratko opozorili na

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Pasti izvedbe javnega naročila

9. januarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 10.4.2024& Naročniki, zavezanci za javno naročanje, morajo pri nakupih katerih vrednost presega mejne vrednosti za uporabo zakona postopek voditi skladno s pravilih ZJN-3. Pri tem morajo naročniki poznati ne samo predpise ZJN-3, pač pa tudi ZJF, ZIntpK, zahteve morebitnih sofinancerjev in prakso ter stališča nadzornih organov.   PROGRAM Izjema od uporabe ZJN-3 (s poudarkom na izjemo za

Preberite več »

WEBINAR – Trajnostno poročanje

9. januarja 2024 | 11:00 - 13:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -novDogodekNadgraditi bo treba ne le zunanje trajnostno poročanje (zahteve direktive CSRD, standardi ESRS), temveč tudi notranje. Medletna poročila bodo morala vključevati trajnostne vidike, prav tako podlage za sprejem ključnih poslovnih odločitev. Pridobiti bo treba dodatne podatke, uvesti nove obračune, nadgraditi IT podporo in seveda načrtovati z upoštevanjem trajnostnih ciljev za srednje in

Preberite več »

WEBINAR – DDV ob zaključevanju leta 2023

9. januarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 5.2.2024& Ob zaključku leta pogosto pomislimo le na računovodske izkaze in DDPO, na DDV pa kar pozabimo. Tako se lahko zgodi, da smo, ali kaj ročno vnesli v DDV-O in pozabili knjižiti ali pa smo kaj knjižili in pozabili ročno vnesti v DDV-O. Na webinarju vas bomo opozorili na pogoste napake, ki se dogajajo, če »lovimo« strošek

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Priprave na DDPO obračun za leto 2023 s predvidenimi novostmi za leto 2024

10. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 5.2.2024& Ali veste na kaj morate paziti pri obračunu DDPO in kako lahko optimizirate svojo davčno osnovo? Sistematično se bomo sprehodili skozi postavke obračuna DDPO in opozorili na to, na kaj je treba biti pri pozoren ter kakšne so pogoste napake v praksi. Posebej se bomo posvetili možnosti uporabe olajšav in optimiziranju davčne osnove. Predstavili bomo tudi

Preberite več »

WEBINAR – Letno poročilo in davčni obračun za javne zavode

10. januarja 2024 | 12:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Letno poročanje za javni sektor se počasi približuje, zato morate računovodje pregledati in uskladiti računovodske postavke. Na webinarju boste opozorjeni na najpomembnejše postavke sredstev ter obveznosti do virov sredstev, kakor tudi na kategorije iz izkaza prihodkov in odhodkov. Posebno pozornost bomo namenili evidentiranju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ter obračunu davka

Preberite več »

Naj triki in funkcije v Excelu

11. januarja 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Želite, da bi vaše delo v Excelu potekalo hitreje in učinkoviteje? Pridružite se nam na seminarju, kjer bomo razkrili trike in bližnjice, ki jih uporabljajo izkušeni uporabniki Excela. V samo nekaj urah se boste naučili, kako z Excelom delati učinkoviteje, prihraniti čas in povečati produktivnost.   PROGRAM Uvod: Pregled možnosti v Excelu,

Preberite več »

WEBINAR – Kako je obdavčena prodaja blaga in storitev preko spleta?

11. januarja 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 9.5.2024& Vas zanima, kdaj ste dolžni ob prejemu računa za elektronske storitve iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali, kaj naredite, če je na računu iz tujine obračunan DDV? Bi radi izvedeli, kakšna je obdavčitev pri spletni prodaji blaga končnim potrošnikom? Če ste odgovorili z DA, lepo vabljeni v našo družbo! Na webinarju bomo obravnavali tudi posebnosti v zvezi

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – poglobljeno

15. januarja 2024 | 9:00 - 19. januarja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 15., 17. in 19.4.2024& V poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami kot tudi transakcije z nepremičninami in posebne ureditve. Izobraževanje je zasnovano na konkretnih primerih iz prakse, ki jih rešujemo skupaj.   PROGRAM Opravljanje storitev: Uporaba pravil glede kraja

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično

16. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 11.4.2024& Ste se znašli v situaciji, ko morate pripraviti računovodska poročila za več družb skupaj? Ne veste, kako sploh začeti in na kaj biti pozoren? Udeležba na seminarju  vam bo zagotovila odgovore, saj bomo na preprost, razumljiv in praktičen način predstavili vse ključne pojme in postopke, ki so potrebni za pravilno izvedbo konsolidacije. Seminar je namenjen računovodjem,

Preberite več »

WEBINAR – Rezervacije: kako jih knjižiti in upoštevati v davčnem obračunu za leto 2023?

16. januarja 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 6.2.2024& Knjiženje rezervacij je po SRS včasih nujno, drugič potrebno, včasih pa neobvezno. Ker se z njimi srečujemo praviloma zgolj ob zaključku leta, ker so tudi računovodska in davčna pravila o njih zapletena in se spreminjajo, je ta webinar kot naročen za osvežitev znanj, ki so potrebna, da bo bilanca pravilna ter davčni obračun brez napak.  

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Davčna obravnava posojil – novosti in opozorila iz prakse

18. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Tanki kapitalizaciji in priznani obrestni meri se pridružuje še pravilo o omejevanju priznavanja obresti. V letu 2022 in 2023 je bilo oz. bo več novosti glede davčnega priznavanja odhodkov iz naslova dolžniškega financiranja. Prva novost so posodobljena pojasnila FURS glede tanke kapitalizacije, ki temeljito posegajo v razumevanje četrtega odstavka 32. člena ZDDPO-2.

Preberite več »

WEBINAR – Pravilnik o računovodstvu za javni sektor

18. januarja 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 23.4.2024& Pravilnik o računovodstvu je eden izmed najpomembnejših internih aktov, ki poleg splošne organizacije računovodstva določa tudi pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter natančnejša pravila računovodenja na področjih, ki so ohlapnejše določena ali kjer zakonodaja dopušča več možnosti. Na webinarju bomo zato podali konkretne napotke, kako se lotiti njegove priprave. Vsi udeleženci prejmejo Osnutek pravilnika o računovodstvu za

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Davčni obračun za d.o.o. in s.p.

22. januarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 26.2.2024& Kaj vse je potrebno urediti pred zaključevanjem poslovnega in davčnega leta? Na seminarju bomo pogledali glavne poudarke ob pripravi davčnega obračuna za d.o.o. in s.p. Pomembna je tudi optimizacija davčne osnove. Že med letom je potrebno preveriti, kako vplivati na višino davčne osnove in posledično obdavčitve dobička na koncu leta.   PROGRAM Zakonodaja, zavezanci za sestavitev

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – ABC davčnega postopka za računovodje

23. januarja 2024 | 9:00 - 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 16.5.2024& Vsak računovodja mora poznati splošna načela, ki veljajo v davčnem postopku, predvsem pa mora poznati pravice, ki jih ima davčni zavezanec v tem postopku, kako jih pravilno uveljaviti oziroma zavarovati, hkrati pa mora vedeti tudi, kako pravilno izpolniti obveznosti davčnih zavezancev. Vse teme bodo na seminarju predstavljene na podlagi primerov iz prakse. Govorili bomo tudi o

Preberite več »

WEBINAR – Prejeti računi iz tujine – kdaj je samoobdavčitev in kdaj je ni?

23. januarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 13.5.2024& Pogosta je fraza, da samoobdavčitev pomeni plus in minus. Pa je res vedno tako? Prikazali vam bomo, v katerih primerih, kdaj, in kako morate narediti samoobdavčitev, kdaj je učinek res nula. Razložili vam bomo, kako postopati, če ste prepozni, in kaj vse je dobro predložiti, ko popravljate napako zaradi prepozne samoobdavčitve. V prihodnosti nas čakajo v

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – osnove

24. januarja 2024 | 9:00 - 31. januarja 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 4., 5., 11. in 12.6.2024& Izobraževanje je zasnovano kot tečaj vodenja poslovnih knjig za gospodarske subjekte, ki temelji na zadnjih veljavnih računovodskih predpisih, predvsem novih SRS 2016. Na praktičnih primerih se udeleženci seznanijo s tehniko knjiženja, temeljnimi določbami zakona in drugih predpisov o vodenju poslovnih knjig, kontnim okvirjem na področju gospodarstva ter uporabo Slovenskih računovodskih standardov. Po

Preberite več »

WEBINAR – Pogosta vprašanja in odgovori s področja DDV

24. januarja 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 11.6.2024& Morda se tudi vam porajajo vprašanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV, pa niste prepričani, kakšen je odgovor. Na webinarju bomo obravnavali konkretne primere iz prakse v zvezi z obračunavanjem DDV pri dobavah blaga, storitev in nepremičnin, uporabo posebnih ureditev VEM ipd. Podali bomo tudi odgovore na vprašanja glede odbijanja vstopnega davka in vpisovanja računov v

Preberite več »

WEBINAR – Novosti ZPIZ-2 in vpliv sprememb na dvojni status upokojencev

25. januarja 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 28.5.2024& Spremembe ZPIZ-2 (noveli ZPIZ-G, ZPIZ-H ter novela ZPIZ-M), ki veljajo od aprila 2022 naprej, so vplivale na zagotovitev dostojnejših pokojnin in hkrati spodbujanje vseh upokojencev, da bi se ponovno aktivirali in opravljali delo. Z vidika posameznika je potrebno presoditi prednosti, torej, kaj pridobijo, če se ponovno aktivirajo in ali je to bistvena prednost ter kaj so

Preberite več »

WEBINAR – Proces prodaje podjetja

26. januarja 2024 | 12:30 - 13:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 18.4.2024& V sodelovanju z Unija Consulting smo pripravili kratek webinar, na katerem bo predavateljica predstavila izzive, s katerimi se v praksi srečujemo v procesu prodaje podjetja, na primer: Podjetje opravlja dejavnost in ima v lasti tudi nepremičnino. Ali nepremičnino prodati skupaj s poslom? Kaj pa, če kupec noče kupiti nepremičnine (ker je predraga)? V podjetju dela več

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Vse o osnovnih sredstvih in naložbenih nepremičninah po SRS 2016/2019

30. januarja 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 3.6.2024& Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja, kakšna so pravila za amortiziranje in  kakšna za vzdrževanje osnovnih sredstev, kdaj je potrebna slabitev, … –  to so vprašanja, s katerimi se sreča vsak računovodja. Na seminarju bomo obravnavali vprašanja vezana na vrednotenje in na odpise osnovnih sredstev, na pripoznanje investicijskega

Preberite več »

WEBINAR – Kako zapreti družbo (pravno, davčno in računovodsko)?

30. januarja 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 5.6.2024& Eno najpomembnejših vprašanj, ki se nam pojavi ob zaprtju družbe je, kakšne so davčne posledice prenehanja družbe tako za samo družbo kot za družbenika, ki je lahko fizična ali pravna oseba. Na webinarju bomo izpostavili oba možna postopka likvidacije družbe – redni in skrajšani postopek. Opozorili bomo na različno računovodsko obravnavo in vse davčne vidike, ki

Preberite več »

WEBINAR – Kako (pravilno) zaposliti tujca?

30. januarja 2024 | 13:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 25.4.2024& Tema o zaposlitvi tujca je široko področje, tako s stališča delovnopravne in davčne zakonodaje, kot tudi s stališča Zakona o tujcih. Da skrajšamo postopke in smo pri tem uspešni, je potrebno najprej zakone dobro razumeti in jih znati pravilno implementirati v prakso oz. v postopke. Po tem, ko pridobimo  ustrezna dovoljenja za delo in bivanje tujca

Preberite več »

WEBINAR – Prvič delam izkaz denarnih tokov

31. januarja 2024 | 10:00 - 12:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: 22.5.2024& Izkaz denarnih tokov je eden od izkazov, ki ni obvezen za nerevidirane družbe, zato se mnogi računovodje z njim sploh ne srečajo ali pa zelo redko. Ker je to tudi izkaz, ki se zelo pogosto dela po posredni metodi, hkrati pa ga je težko izdelati avtomatično na podlagi bruto bilance, saj zahteva številne prilagoditve, je lahko

Preberite več »