KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ

Vsak dan je priložnost za učenje

VSA IZOBRAŽEVANJA

po mesecih in vrsti dogodka


WEBINAR – Knjiženje obračuna proizvodnje in vpliv spremembe zalog na IPI

14. junija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -izvedbaSe tudi vam zdi, da se s postavko zalog nedokončane in končane proizvodnje bilance zgolj frizirajo? Razumete vpliv spremembe zalog na izkaz poslovnega izida, kot ga lahko preberete iz spletne strani Ajpes, kot se najpogosteje sestavlja, to je po različici I? Kako vplivajo knjiženja v zvezi z zalogami na IPI ter zakaj

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri povračilih stroškov v javnem sektorju

14. junija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na webinarju bomo obravnavali posebnosti pri povračilih stroškov in drugih prejemkih javnih uslužbencev v javnem sektorju: povračilo za prehrano med delom, potni stroški, povračilo stroškov prevoza na delo, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč ipd. Povedali bomo tudi, v kakšni višini zaposlenim izplačamo dnevnice, če imajo zagotovljene brezplačne obroke na službeni poti. Omenili pa

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in potnih stroškov v gospodarstvu

17. junija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -izvedbaNa webinarju bomo obravnavali tako delovnopravne podlage kot tudi davčni vidik povračil stroškov za prevoz na delo in potnih stroškov zaposlenim. Omenili bomo tudi sodbo vrhovnega sodišča glede povračil potnih stroškov in povedali, kako jo uporabiti pri ureditvi vaših delovnopravnih podlag. Povedali pa bomo tudi, katere sestavine mora imeti potni nalog in

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri obdavčitvi dobav blaga in storitev z DDV

19. junija 2024 | 9:00 - 13:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na webinarju o posebnostih pri obdavčitvi dobav blaga in storitev z DDV bomo obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, tako s področja opravljanja storitev v Sloveniji in tujini, prejemanja storitev iz tujine, dobav blaga v Sloveniji, v druge države članice EU in tretje države, spletne prodaje končnim potrošnikom v Sloveniji in tujini

Preberite več »

WEBINAR – Prenehanje opravljanja dejavnosti ali prodaja dejavnosti

19. junija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& FURS je nekajkrat spremenil mnenje na to temo, zato vam bomo razložili, kdaj je izhodni DDV in kdaj je popravek odbitka vstopnega DDV. Prenehanje opravljanja dejavnosti je namreč mogoče izvesti na več načinov in vsaka možnost ima malo drugačne davčne posledice. Na različnih primerih bomo pokazali vidik DDV, DDPO  in kapitalskih dobičkov.

Preberite več »

WEBINAR – Odbitek in popravek odbitka v sistemu DDV

20. junija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vas zanima, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pravico do odbitka DDV? Kaj pa, kakšni so različni načini delnega odbijanja DDV pri izvajanju oproščenih ali neobdavčljivih transakcij? Bi radi izvedeli, v katerih primerih in kako je treba izvesti popravek odbitka DDV za nazaj? V sistemu DDV obstajata dve vrsti popravka odbitka DDV,

Preberite več »

WEBINAR – Obračunavanje DDV v javnem sektorju

1. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Za javni sektor velja na področju DDV precej posebnosti, ki jih bomo obravnavali na webinarju. Poseben poudarek bomo dali možnim načinom odbijanja DDV v javnem sektorju, pravilnosti zaračunavanja obratovalnih stroškov pri najemih, prefakturiranju, samoobdavčitvi ipd.    PROGRAM Splošno o DDV (kaj je oproščeno, kaj obdavčeno in kaj neobdavčljivo), kdo je davčni zavezanec,

Preberite več »

WEBINAR – Najpogostejše napake na računih za gradbene storitve

2. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V dejavnosti gradbeništva se pri obračunavanju DDV pojavljajo pogoste napake. Vas zanima, kdaj je na računu treba uporabiti določbo 76.a člena ZDDV-1 in kdaj ne? Ali veste, kdaj je pri obračunavanju DDV od gradbenih storitev treba uporabiti stopnjo 9,5 %? Vam je znano, kdaj je treba račun za gradbeno storitev zavrniti? Če

Preberite več »

WEBINAR – Prejemanje in/ali izdajanje računov iz/v tujino – DDV vidik

2. julija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Prejemate račune od davčnih zavezancev iz druge države članice EU in/ali iz tretjih držav?  Se vam pri tem postavljajo raznorazna vprašanja, kot na primer: ali zadostuje, da je račun poslan samo po e-pošti, ali so v primeru prejetega računa iz tujine na računu navedeni vsi podatki, da bo zadoščeno zakonskim kriterijem glede

Preberite več »

WEBINAR – Kaj je sploh nepremičnina v sistemu DDV?

3. julija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V vsakdanjem življenju vsi vemo, kaj je nepremičnina, v sistemu DDV pa se nam pri vprašanju, kaj je »nepremičnina« in posledično, kdaj upoštevamo pravila glede določitve pravilnega kraja pri storitvah povezanih z nepremičnino – ali obrnjeno davčno obveznost po 76.a. členu ZDDV-1 ali nižjo davčno stopnjo ali izjavo po 45. členu ZDDV-1….-

Preberite več »

WEBINAR – Kako popraviti DDV napako?

3. julija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& DDV ima svojo logiko popravkov v primerjavi z DDPO in ostalimi davki. Vse napake se popravlja v tekočem DDV obračunu. Kako se to pravilno naredi, kdaj so obresti ter kdaj ne, vam bomo prikazali na primerih. Ste vedeli, da na tak način lahko popravljate tudi napako, če ste se prepozno registrirali za

Preberite več »

WEBINAR – Pravilnik o računovodstvu za javni sektor

4. julija 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Pravilnik o računovodstvu je eden izmed najpomembnejših internih aktov, ki poleg splošne organizacije računovodstva določa tudi pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter natančnejša pravila računovodenja na področjih, ki so ohlapnejše določena ali kjer zakonodaja dopušča več možnosti. Na webinarju bomo zato podali konkretne napotke, kako se lotiti njegove priprave. Vsi udeleženci prejmejo Osnutek

Preberite več »

WEBINAR – Kaj nova direktiva za kibernetsko varnost NIS 2 pomeni za vaše podjetje?

9. julija 2024 | 9:00 - 12:15
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& V sodelovanju z SIQ Ljubljana organiziramo hibridni seminar “Kaj nova direktiva za kibernetsko varnost NIS 2 pomeni za vaše podjetje?”. Razumevanje nove direktive NIS 2 za kibernetsko varnost je namreč pomembno za mala, srednja in velika podjetja, ki so v vlogi zavezancev, za njihove dobavitelje oz. zunanje izvajalce. Direktiva EU 2022/2555 o

Preberite več »

WEBINAR – Kako je obdavčena prodaja blaga in storitev preko spleta?

9. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vas zanima, kdaj ste dolžni ob prejemu računa za elektronske storitve iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali, kaj naredite, če je na računu iz tujine obračunan DDV? Bi radi izvedeli, kakšna je obdavčitev pri spletni prodaji blaga končnim potrošnikom? Če ste odgovorili z DA, lepo vabljeni v našo družbo! Na webinarju bomo obravnavali

Preberite več »

WEBINAR – Obračunavanje DDV v turističnih agencijah in pri organizaciji dogodkov

10. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Pravilno obračunavanje in plačevanje DDV v turističnih agencijah je precej zahtevno. Na webinarju bomo obravnavali posebnosti pri obdavčitvi različnih storitev, ki jih opravljajo turistične agencije, in kdaj je treba obračunati DDV od razlike v ceni po posebni ureditvi za potovalne agencije. V izogib morebitnim sankcijam vas bomo opozorili na pravilno uporabo klavzul

Preberite več »

WEBINAR – ChatGPT: vpogled in možnosti za optimizacijo dela

27. avgusta 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Raziščite moč umetne inteligence z našim webinarjem ChatGPT: vpogled in možnosti za optimizacijo dela. Namenjen je vsem, ki želijo izkoristiti prednosti umetne inteligence za optimizacijo svojih delovnih procesov. Odkrijte, kako vam lahko ChatGPT pomaga pri rutinskih nalogah, kako izdela finančne analize ali izboljša odločanje z napredno analitično podporo. V 90 minutah spoznajte,

Preberite več »

WEBINAR – Je vaš dolžnik v postopku osebnega stečaja?

12. septembra 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -novDogodekZ zadnjo spremembo insolvenčne zakonodaje, in sicer novelo ZFPPIPP-H, je prišlo do pomembnejših sprememb na področju osebnega stečaja. Osebni stečaj je postopek t. i. generalne izvršbe nad dolžnikovim premoženjem, katerega glavni cilj je, da se v njem proda vse dolžnikovo premoženje, ki ga je dovoljeno prodati, ter poplača upnike dolžnika, kolikor je

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno

2. julija 2024 | 9:00 - 5. julija 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Želite svoje znanje knjiženja poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva poglobiti? V 4-dnevni šoli se bomo posvetili računovodski obravnavi nekaterih zahtevnejših in pogostejših poslovnih dogodkov, poudarek pa bo na praktičnih primerih. Pogledali bomo tudi, kaj pomeni izbor različnih računovodskih usmeritev in ocen ter kakšen je njihov vpliv na računovodske

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – poglobljeno

21. avgusta 2024 | 9:00 - 27. avgusta 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami kot tudi transakcije z nepremičninami in posebne ureditve. Izobraževanje bo zasnovano na konkretnih primerih iz prakse, ki jih bomo reševali skupaj.   PROGRAM Opravljanje storitev: uporaba pravil

Preberite več »

HIBRIDNI TEČAJ – Osnovni tečaj knjigovodstva za javne zavode in javne agencije

18. septembra 2024 | 9:00 - 27. septembra 2024 | 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Udeleženci bodo v sklopu 4 srečanj pridobili temeljno knjigovodsko znanje, ki ga potrebujejo za začetek dela v računovodsko-finančnih oddelkih javnih zavodov in javnih agencij. Spoznali bodo nekaj teoretičnih osnov, predvsem pa bodo na konkretnih primerih utrjevali znanje knjiženja najrazličnejših poslovnih dogodkov. Na tečaju se udeleženci seznanijo s pravnimi podlagami in tehniko dvostavnega

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Obračun plače – kratko, jedrnato, praktično

19. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Plača je eno bolj pomembnih in občutljiv tem, delo tistega, ki poskrbi, da zaposleni vsak mesec prejmejo pravilno izplačilo, pa zelo odgovorno. Na kratek, jedrnat in praktičen način boste izvedeli, kaj je podlaga za obračun plače ter kako se izračuna, poroča in knjiži. Pogledali bomo, kako se računajo nadomestila plače (za praznik,

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za NEračunovodje

28. avgusta 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& Radi rečemo, da so računovodski izkazi spričevalo podjetja. Kot vsaki drugi izkazi o podjetju nekaj povedo, nikoli pa ne povedo vsega. Kaj torej lahko zvemo o svojih poslovnih partnerjih, konkurenci… iz njihovih računovodskih izkazov? Kako nas vidijo drugi? Kako lahko vsi, ne samo računovodje, na podlagi računovodskih izkazov, ki temeljijo na preteklih

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Kaj bi moral o DDV vedeti vsak nabavnik oz. prodajnik?

29. avgusta 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& Vsak nabavnik in prodajnik se mora zavedati, da ima vsak sklenjen posel poleg finančnih in pravnih tudi davčne posledice. Še posebej so te lahko glede obračuna davka na dodano vrednost neprijetne v primeru mednarodnih transakcij. Če tudi vi sklepate posle tako doma kot v tujini, se udeležite seminarja, na katerem vas bomo

Preberite več »

HIBRIDNA DELAVNICA – Personaliziran ChatGPT: Ustvarjanje in uporaba za interaktivne aplikacije

14. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -novDogodekDelavnica osredotočena na izdelavo personaliziranega ChatGPT-ja je prilagojena specifičnim potrebam udeležencev. Udeleženci bodo spoznali koncepte personaliziranih modelov GPT in se naučili izdelati svojega. Poleg tega bodo pridobili praktične izkušnje pri uporabi ChatGPT-ja za integracijo v interaktivne aplikacije in s tem pridobili tudi boljše uporabniške izkušnje.   PROGRAM Uvod v ChatGPT Predstavitev koncepta

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično

18. junija 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ste se znašli v situaciji, ko morate pripraviti računovodska poročila za več družb skupaj? Ne veste, kako sploh začeti in na kaj biti pozoren? Udeležba na seminarju  vam bo zagotovila odgovore, saj bomo na preprost, razumljiv in praktičen način predstavili vse ključne pojme in postopke, ki so potrebni za pravilno izvedbo konsolidacije.

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Popravek obračuna DDPO zaradi davčnih in računovodskih napak

18. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& -novDogodekNapake v obračunih DDPO niso redkost – nasprotno, so redne spremljevalke računovodij in davčnih svetovalcev. Pri odpravi napak so pomembni trije segmenti: i) identifikacija ii) odprava in iii) način odprave. V okviru predavanja se bomo osredotočili na način odprave, upoštevaje, da je razlaga in praksa (tako davčnih organov, kakor računovodij oz. svetovalcev)

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Prevozna sredstva v svetu davkov

1. julija 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& -novDogodekImate službeni avto ali plovilo, ali pa razmišljate o nakupu, pa ne veste točno, kakšne so lahko ugodnosti ali pasti? Ali je bolje imeti službeni avto ali zasebni, ki ga uporabljate za službene poti?   PROGRAM Kdo in kdaj mora plačati boniteto, če se plovila ali vozila uporablja za zasebne namene ter

Preberite več »

WEBINAR – ESG – trajnostno poročanje v praksi

4. junija 2024 | 10:00 - 14. junija 2024 | 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -izvedbaSte zavezanec za trajnostno poročanje, pa ne veste, kako se ga lotiti? Niste zavezanec, pa bi radi v svojem podjetju kljub temu sledili sodobnim smernicam glede trajnosti? Vabljeni na izobraževanje s področja ESG. Poglobite svoje znanje in se pripravite na izzive trajnostnega poročanja, ki postaja ključen element poslovne strategije vsakega podjetja. Rešite

Preberite več »

SEMINAR – ESG – trajnostnost in implementacija v praksi organizacije

18. junija 2024 | 9:00 - 16:00
SIQ Ljubljana
Mašera-Spasićeva ulica 10
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& -novDogodekV sodelovanju z SIQ Ljubljana organiziramo izobraževanje “ESG – trajnostnost in implementacija v praksi organizacije”. Trajnostno poslovanje je že danes za nekatere organizacije nuja z vidika zakonodaje in gospodarske panoge, v kateri delujejo. Je pa hkrati tudi priložnost, da v poslovanje začnejo vpeljevati dobre prakse in trajnostne dejavnike ter tako ustvarijo konkurenčno

Preberite več »

WEBINAR – ESG – trajnostno poročanje v praksi

4. junija 2024 | 10:00 - 14. junija 2024 | 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -izvedbaSte zavezanec za trajnostno poročanje, pa ne veste, kako se ga lotiti? Niste zavezanec, pa bi radi v svojem podjetju kljub temu sledili sodobnim smernicam glede trajnosti? Vabljeni na izobraževanje s področja ESG. Poglobite svoje znanje in se pripravite na izzive trajnostnega poročanja, ki postaja ključen element poslovne strategije vsakega podjetja. Rešite

Preberite več »

HIBRIDNA DELAVNICA – Personaliziran ChatGPT: Ustvarjanje in uporaba za interaktivne aplikacije

14. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -novDogodekDelavnica osredotočena na izdelavo personaliziranega ChatGPT-ja je prilagojena specifičnim potrebam udeležencev. Udeleženci bodo spoznali koncepte personaliziranih modelov GPT in se naučili izdelati svojega. Poleg tega bodo pridobili praktične izkušnje pri uporabi ChatGPT-ja za integracijo v interaktivne aplikacije in s tem pridobili tudi boljše uporabniške izkušnje.   PROGRAM Uvod v ChatGPT Predstavitev koncepta

Preberite več »

WEBINAR – Knjiženje obračuna proizvodnje in vpliv spremembe zalog na IPI

14. junija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -izvedbaSe tudi vam zdi, da se s postavko zalog nedokončane in končane proizvodnje bilance zgolj frizirajo? Razumete vpliv spremembe zalog na izkaz poslovnega izida, kot ga lahko preberete iz spletne strani Ajpes, kot se najpogosteje sestavlja, to je po različici I? Kako vplivajo knjiženja v zvezi z zalogami na IPI ter zakaj

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri povračilih stroškov v javnem sektorju

14. junija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na webinarju bomo obravnavali posebnosti pri povračilih stroškov in drugih prejemkih javnih uslužbencev v javnem sektorju: povračilo za prehrano med delom, potni stroški, povračilo stroškov prevoza na delo, jubilejna nagrada, solidarnostna pomoč ipd. Povedali bomo tudi, v kakšni višini zaposlenim izplačamo dnevnice, če imajo zagotovljene brezplačne obroke na službeni poti. Omenili pa

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in potnih stroškov v gospodarstvu

17. junija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -izvedbaNa webinarju bomo obravnavali tako delovnopravne podlage kot tudi davčni vidik povračil stroškov za prevoz na delo in potnih stroškov zaposlenim. Omenili bomo tudi sodbo vrhovnega sodišča glede povračil potnih stroškov in povedali, kako jo uporabiti pri ureditvi vaših delovnopravnih podlag. Povedali pa bomo tudi, katere sestavine mora imeti potni nalog in

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Konsolidacija – preprosto, razumljivo in praktično

18. junija 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Ste se znašli v situaciji, ko morate pripraviti računovodska poročila za več družb skupaj? Ne veste, kako sploh začeti in na kaj biti pozoren? Udeležba na seminarju  vam bo zagotovila odgovore, saj bomo na preprost, razumljiv in praktičen način predstavili vse ključne pojme in postopke, ki so potrebni za pravilno izvedbo konsolidacije.

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Popravek obračuna DDPO zaradi davčnih in računovodskih napak

18. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& -novDogodekNapake v obračunih DDPO niso redkost – nasprotno, so redne spremljevalke računovodij in davčnih svetovalcev. Pri odpravi napak so pomembni trije segmenti: i) identifikacija ii) odprava in iii) način odprave. V okviru predavanja se bomo osredotočili na način odprave, upoštevaje, da je razlaga in praksa (tako davčnih organov, kakor računovodij oz. svetovalcev)

Preberite več »

SEMINAR – ESG – trajnostnost in implementacija v praksi organizacije

18. junija 2024 | 9:00 - 16:00
SIQ Ljubljana
Mašera-Spasićeva ulica 10
Ljubljana, 1000 Slovenija
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& -novDogodekV sodelovanju z SIQ Ljubljana organiziramo izobraževanje “ESG – trajnostnost in implementacija v praksi organizacije”. Trajnostno poslovanje je že danes za nekatere organizacije nuja z vidika zakonodaje in gospodarske panoge, v kateri delujejo. Je pa hkrati tudi priložnost, da v poslovanje začnejo vpeljevati dobre prakse in trajnostne dejavnike ter tako ustvarijo konkurenčno

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Obračun plače – kratko, jedrnato, praktično

19. junija 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Plača je eno bolj pomembnih in občutljiv tem, delo tistega, ki poskrbi, da zaposleni vsak mesec prejmejo pravilno izplačilo, pa zelo odgovorno. Na kratek, jedrnat in praktičen način boste izvedeli, kaj je podlaga za obračun plače ter kako se izračuna, poroča in knjiži. Pogledali bomo, kako se računajo nadomestila plače (za praznik,

Preberite več »

WEBINAR – Posebnosti pri obdavčitvi dobav blaga in storitev z DDV

19. junija 2024 | 9:00 - 13:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Na webinarju o posebnostih pri obdavčitvi dobav blaga in storitev z DDV bomo obravnavali zahtevnejše primere, povezane z DDV, tako s področja opravljanja storitev v Sloveniji in tujini, prejemanja storitev iz tujine, dobav blaga v Sloveniji, v druge države članice EU in tretje države, spletne prodaje končnim potrošnikom v Sloveniji in tujini

Preberite več »

WEBINAR – Prenehanje opravljanja dejavnosti ali prodaja dejavnosti

19. junija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& FURS je nekajkrat spremenil mnenje na to temo, zato vam bomo razložili, kdaj je izhodni DDV in kdaj je popravek odbitka vstopnega DDV. Prenehanje opravljanja dejavnosti je namreč mogoče izvesti na več načinov in vsaka možnost ima malo drugačne davčne posledice. Na različnih primerih bomo pokazali vidik DDV, DDPO  in kapitalskih dobičkov.

Preberite več »

WEBINAR – Odbitek in popravek odbitka v sistemu DDV

20. junija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vas zanima, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za pravico do odbitka DDV? Kaj pa, kakšni so različni načini delnega odbijanja DDV pri izvajanju oproščenih ali neobdavčljivih transakcij? Bi radi izvedeli, v katerih primerih in kako je treba izvesti popravek odbitka DDV za nazaj? V sistemu DDV obstajata dve vrsti popravka odbitka DDV,

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Prevozna sredstva v svetu davkov

1. julija 2024 | 9:00 - 14:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& -novDogodekImate službeni avto ali plovilo, ali pa razmišljate o nakupu, pa ne veste točno, kakšne so lahko ugodnosti ali pasti? Ali je bolje imeti službeni avto ali zasebni, ki ga uporabljate za službene poti?   PROGRAM Kdo in kdaj mora plačati boniteto, če se plovila ali vozila uporablja za zasebne namene ter

Preberite več »

WEBINAR – Obračunavanje DDV v javnem sektorju

1. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Za javni sektor velja na področju DDV precej posebnosti, ki jih bomo obravnavali na webinarju. Poseben poudarek bomo dali možnim načinom odbijanja DDV v javnem sektorju, pravilnosti zaračunavanja obratovalnih stroškov pri najemih, prefakturiranju, samoobdavčitvi ipd.    PROGRAM Splošno o DDV (kaj je oproščeno, kaj obdavčeno in kaj neobdavčljivo), kdo je davčni zavezanec,

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola dvostavnega knjigovodstva – poglobljeno

2. julija 2024 | 9:00 - 5. julija 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Želite svoje znanje knjiženja poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva poglobiti? V 4-dnevni šoli se bomo posvetili računovodski obravnavi nekaterih zahtevnejših in pogostejših poslovnih dogodkov, poudarek pa bo na praktičnih primerih. Pogledali bomo tudi, kaj pomeni izbor različnih računovodskih usmeritev in ocen ter kakšen je njihov vpliv na računovodske

Preberite več »

WEBINAR – Najpogostejše napake na računih za gradbene storitve

2. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V dejavnosti gradbeništva se pri obračunavanju DDV pojavljajo pogoste napake. Vas zanima, kdaj je na računu treba uporabiti določbo 76.a člena ZDDV-1 in kdaj ne? Ali veste, kdaj je pri obračunavanju DDV od gradbenih storitev treba uporabiti stopnjo 9,5 %? Vam je znano, kdaj je treba račun za gradbeno storitev zavrniti? Če

Preberite več »

WEBINAR – Prejemanje in/ali izdajanje računov iz/v tujino – DDV vidik

2. julija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Prejemate račune od davčnih zavezancev iz druge države članice EU in/ali iz tretjih držav?  Se vam pri tem postavljajo raznorazna vprašanja, kot na primer: ali zadostuje, da je račun poslan samo po e-pošti, ali so v primeru prejetega računa iz tujine na računu navedeni vsi podatki, da bo zadoščeno zakonskim kriterijem glede

Preberite več »

WEBINAR – Kaj je sploh nepremičnina v sistemu DDV?

3. julija 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V vsakdanjem življenju vsi vemo, kaj je nepremičnina, v sistemu DDV pa se nam pri vprašanju, kaj je »nepremičnina« in posledično, kdaj upoštevamo pravila glede določitve pravilnega kraja pri storitvah povezanih z nepremičnino – ali obrnjeno davčno obveznost po 76.a. členu ZDDV-1 ali nižjo davčno stopnjo ali izjavo po 45. členu ZDDV-1….-

Preberite več »

WEBINAR – Kako popraviti DDV napako?

3. julija 2024 | 14:00 - 15:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& DDV ima svojo logiko popravkov v primerjavi z DDPO in ostalimi davki. Vse napake se popravlja v tekočem DDV obračunu. Kako se to pravilno naredi, kdaj so obresti ter kdaj ne, vam bomo prikazali na primerih. Ste vedeli, da na tak način lahko popravljate tudi napako, če ste se prepozno registrirali za

Preberite več »

WEBINAR – Pravilnik o računovodstvu za javni sektor

4. julija 2024 | 13:00 - 14:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Pravilnik o računovodstvu je eden izmed najpomembnejših internih aktov, ki poleg splošne organizacije računovodstva določa tudi pristojnosti in odgovornosti zaposlenih ter natančnejša pravila računovodenja na področjih, ki so ohlapnejše določena ali kjer zakonodaja dopušča več možnosti. Na webinarju bomo zato podali konkretne napotke, kako se lotiti njegove priprave. Vsi udeleženci prejmejo Osnutek

Preberite več »

WEBINAR – Kaj nova direktiva za kibernetsko varnost NIS 2 pomeni za vaše podjetje?

9. julija 2024 | 9:00 - 12:15
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& V sodelovanju z SIQ Ljubljana organiziramo hibridni seminar “Kaj nova direktiva za kibernetsko varnost NIS 2 pomeni za vaše podjetje?”. Razumevanje nove direktive NIS 2 za kibernetsko varnost je namreč pomembno za mala, srednja in velika podjetja, ki so v vlogi zavezancev, za njihove dobavitelje oz. zunanje izvajalce. Direktiva EU 2022/2555 o

Preberite več »

WEBINAR – Kako je obdavčena prodaja blaga in storitev preko spleta?

9. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Vas zanima, kdaj ste dolžni ob prejemu računa za elektronske storitve iz tujine narediti samoobdavčitev? Ali, kaj naredite, če je na računu iz tujine obračunan DDV? Bi radi izvedeli, kakšna je obdavčitev pri spletni prodaji blaga končnim potrošnikom? Če ste odgovorili z DA, lepo vabljeni v našo družbo! Na webinarju bomo obravnavali

Preberite več »

WEBINAR – Obračunavanje DDV v turističnih agencijah in pri organizaciji dogodkov

10. julija 2024 | 10:00 - 12:00
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Pravilno obračunavanje in plačevanje DDV v turističnih agencijah je precej zahtevno. Na webinarju bomo obravnavali posebnosti pri obdavčitvi različnih storitev, ki jih opravljajo turistične agencije, in kdaj je treba obračunati DDV od razlike v ceni po posebni ureditvi za potovalne agencije. V izogib morebitnim sankcijam vas bomo opozorili na pravilno uporabo klavzul

Preberite več »

HIBRIDNA ŠOLA – Šola o DDV – poglobljeno

21. avgusta 2024 | 9:00 - 27. avgusta 2024 | 13:30
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& V poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami kot tudi transakcije z nepremičninami in posebne ureditve. Izobraževanje bo zasnovano na konkretnih primerih iz prakse, ki jih bomo reševali skupaj.   PROGRAM Opravljanje storitev: uporaba pravil

Preberite več »

WEBINAR – ChatGPT: vpogled in možnosti za optimizacijo dela

27. avgusta 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Raziščite moč umetne inteligence z našim webinarjem ChatGPT: vpogled in možnosti za optimizacijo dela. Namenjen je vsem, ki želijo izkoristiti prednosti umetne inteligence za optimizacijo svojih delovnih procesov. Odkrijte, kako vam lahko ChatGPT pomaga pri rutinskih nalogah, kako izdela finančne analize ali izboljša odločanje z napredno analitično podporo. V 90 minutah spoznajte,

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Branje bilanc za NEračunovodje

28. avgusta 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& Radi rečemo, da so računovodski izkazi spričevalo podjetja. Kot vsaki drugi izkazi o podjetju nekaj povedo, nikoli pa ne povedo vsega. Kaj torej lahko zvemo o svojih poslovnih partnerjih, konkurenci… iz njihovih računovodskih izkazov? Kako nas vidijo drugi? Kako lahko vsi, ne samo računovodje, na podlagi računovodskih izkazov, ki temeljijo na preteklih

Preberite več »

HIBRIDNI SEMINAR – Kaj bi moral o DDV vedeti vsak nabavnik oz. prodajnik?

29. avgusta 2024 | 9:00 - 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: nadaljnji termini trenutno niso razpisani& Vsak nabavnik in prodajnik se mora zavedati, da ima vsak sklenjen posel poleg finančnih in pravnih tudi davčne posledice. Še posebej so te lahko glede obračuna davka na dodano vrednost neprijetne v primeru mednarodnih transakcij. Če tudi vi sklepate posle tako doma kot v tujini, se udeležite seminarja, na katerem vas bomo

Preberite več »

WEBINAR – Je vaš dolžnik v postopku osebnega stečaja?

12. septembra 2024 | 10:00 - 11:30
Zoom aplikacija

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& -novDogodekZ zadnjo spremembo insolvenčne zakonodaje, in sicer novelo ZFPPIPP-H, je prišlo do pomembnejših sprememb na področju osebnega stečaja. Osebni stečaj je postopek t. i. generalne izvršbe nad dolžnikovim premoženjem, katerega glavni cilj je, da se v njem proda vse dolžnikovo premoženje, ki ga je dovoljeno prodati, ter poplača upnike dolžnika, kolikor je

Preberite več »

HIBRIDNI TEČAJ – Osnovni tečaj knjigovodstva za javne zavode in javne agencije

18. septembra 2024 | 9:00 - 27. septembra 2024 | 12:15
Brezovica pri Ljubljani | Zoom aplikacija
Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani, Slovenia
+ Google Map

“dodatno besedilo”Dodatni termini: trenutno nadaljnji termini niso razpisani& Udeleženci bodo v sklopu 4 srečanj pridobili temeljno knjigovodsko znanje, ki ga potrebujejo za začetek dela v računovodsko-finančnih oddelkih javnih zavodov in javnih agencij. Spoznali bodo nekaj teoretičnih osnov, predvsem pa bodo na konkretnih primerih utrjevali znanje knjiženja najrazličnejših poslovnih dogodkov. Na tečaju se udeleženci seznanijo s pravnimi podlagami in tehniko dvostavnega

Preberite več »
<< PREJŠNJI MESEC |
| NASLEDNJI MESEC >>