Mednarodni dan računovodij je rezerviran za srečanje na Bledu. In za pogled v prihodnost poslovanja.

9. in 10. novembra 2023 se ponovno snidemo na velikem srečanju računovodij Slovenije na Bledu. Zopet smo pripravili odličen strokovni in spremljevalni program, zato priporočamo, da čim prej oddate svojo prijavo.

Tudi letos bo dogodek povezoval znani TV voditelj Boštjan Romih.

DAN 1: 09.11.2023
DVORANA ARNOLD
09:30-11:00 Okrogla miza: Pomen digitalizacije računovodstva za učinkovitejše notranje poročanje

Notranje poročanje kot ena glavnih nalog računovodstva je pomemben vir informacij za sprejemanje odločitev vsakega poslovodstva. Z digitalizacijo računovodstva lahko veliko pripomoremo k hitrejšem in učinkovitejšem poročanju, ki je osnova za pravočasne in boljše odločitve poslovodstva.

 • Z zanimivimi gosti bomo, med drugim, poskušali najti odgovor na vprašanja:
 • Zakaj še vedno ni sprejet zakon o obveznem e-računu tudi v gospodarstvu?
 • Zakaj je notranje poročanje v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih bolj izjema kot pravilo?
 • Ali lahko z digitalizacijo računovodstva spremenimo tudi odnos poslovodstev manjših podjetij do notranjega poročanja?

Okroglo mizo bo povezoval Igor E. Bergant.

11:00-11:30 Odmor s pogostitvijo v preddverju
11:30-12:15 Podatki so zlato

Gašper Kamenšek

 • Zakaj business inteligence (BI) – odločitve naj temeljijo na podatkih,
 • kaj je sodobna BI platforma,
 • zakaj Power BI – razlike v primerjavi s klasično reporting platformo (Excel),
 • izzivi prihodnosti (in sedanjosti) ter kako in kam se pri tem uvršča Power BI.
12:15-13:00 Prenova obdavčitve z dohodnino in davkov od dohodkov pravnih oseb

Petra Mlakar

 • Izzivi obstoječe ureditve obdavčitve obresti,
 • nakazane spremembe ZDDPO-2 glede obresti in drugih vprašanj,
 • kaj si lahko obetamo ob prenove davčnega sistema.
13:00-14:30 Samopostrežno kosilo v restavraciji
DVORANA ARNOLD 1 DVORANA ARNOLD 2 DVORANA SONCE DVORANA ZRAK
14:30-15:15* Katere so pričakovane spremembe SRS in kako jih bomo uvedli v prakso?

Marija Tomc Muc

 • Predvidene spremembe v Uvodu v SRS,
 • predvidene spremembe SRS 1, SRS 2 in SRS 6 (opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine),
 • predvidene spremembe v SRS 4 (zaloge),
 • predvidene spremembe v SRS 5 (terjatve), SRS 7 (denarna sredstva) in SRS 6 (dolgovi),
 • predvidene spremembe v SRS 8 (kapital),
 • predvidene spremembe SRS 10 in SRS 11 (rezervacije in časovne razmejitve),
 • pregled nekaterih drugih predvidenih sprememb v SRS za stroške, odhodke in prihodke.
Možnosti in omejitve pri olajšavah za zeleni prehod

mag. Rosana Dražnik

 • Kdaj lahko koristimo olajšave za zeleni prehod,
 • kakšne so možnosti davčne optimizacije v okviru DDPO obračuna in na kaj paziti,
 • ali se lahko olajšave uveljavljajo tudi za storitve.
Zakaj je potrebno poznati elemente plače?

Tadeja Jerič

 • Sestavine plače in na kaj vplivajo,
 • osnovna plača,
 • dodatek na delovno dobo – katera delovna doba se upošteva in na kaj moramo biti pozorni pri izračunu,
 • ostali dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
 • delovna in poslovna uspešnost,
 • najnovejša sodna praksa.
Vloga računovodje pri trajnostnem poslovanju

mag. Blanka Vezjak

 • Zakaj je vloga računovodje pomembna,
 • kako pripraviti podlage za odločanje, načrtovanje in spremljanje,
 • kaj se zahteva za zunanje poročanje.
15:20-16:05* Novosti, ki jih prinaša SRS 3 – Finančne naložbe

Simona Korošec Lavrič

 • Kdaj stopi v veljavo nov SRS 3 – Finančne naložbe,
 • katere so glavne spremembe SRS 3,
 • kaj je potrebno narediti pri prehodu na novi SRS 3 in kakšni so možni vplivi prehoda.
Kaj nas čaka na področju DDV do leta 2028?

mag. Tamara Prezelj

 • Spremembe pri oddajanju nepremičnin v najem preko platform, kot so AirBnb, Booking…,
 • obvezno izdajanje elektronskih računov,
 • elektronsko poročanje transakcij znotraj EU in ukinitev rekapitulacijskih poročil,
 • razširitev uporabe posebnih ureditev in mehanizma obrnjene davčne obveznosti,
 • druge novosti.
Zaposlitev ali poslovno sodelovanje preko s.p.-ja (novejša davčna praksa in ugotovitve iz inšpekcijskih postopkov)

dr. Nina Orehek Ručigaj 

 • Problematika sodelovanja z zunanjimi sodelavci,
 • razmejitev med odvisnim (delovnim) razmerjem in neodvisnim razmerjem,
 • odločitve Finančne uprave RS v davčnih inšpekcijskih postopkih in kriteriji za odločanje
 • delovnopravne in davčne posledice ugotovitve odvisnega razmerja med naročnikom in izvajalcem.
ChatGPT za računovodje

Matej Jugovic

 • Uvod: kako UI oblikuje sodobno tehnologijo skozi model ChatGPT,
 • razvoj: od GPT-1 do GPT-4 ter vloga teh modelov v današnji tehnologiji,
 • raznolikost uporabe ChatGPT: od osnovnih funkcij do zapletenih rešitev,
 • etična vprašanja in izzivi: tveganja, koristi ter odgovorno ravnanje,
 • vprašanja in odgovori: Neposreden dialog za boljše razumevanje ChatGPT.
16:05-16.35 Odmor s pogostitvijo v preddverju
16:35-17.20* Izzivi pri obračunavanju odhodkov za zaloge

mag. Zlatka Ilešič

 • Kdaj in kako pravilno organizirati inventurni popis,
 • računovodska in davčna obravnava presežkov pri popisu,
 • računovodska in davčna obravnava inventurnih mankov (kalo, zaloge, ki jim je potekel rok uporabnosti, poškodovano blago, neidoče zaloge),
 • kako ravnati v primeru uničenja zalog zaradi naravne nesreče.
Prikrito izplačilo dobička in davčni odtegljaj v praksi

Mihael Pojbič

 • Uvodno o davčnem odtegljaju,
 • prikrito izplačilo dobička po 7. točki 74. člena ZDDPO-2:
  • pojem kvalificiranega subjekta,
  • pojem nadomestila, ki ni skladno s primerljivimi tržnimi cenami.
 • Oprostitve:
  • izplačila rezidentom,
  • nacionalna oprostitev za izplačila družbam v EU/EGP,
  • oprostitev po Direktivi o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb.
Posebnosti poslovodne funkcije oz. funkcije prokurista

Irena Kamenščak

 • Definicija poslovodne osebe/prokurista po ZGD-1,
 • osnova za opravljanje funkcije – pogodba o zaposlitvi/poslovodenju,
 • osnove za zavarovanje – plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost,
 • vidik dohodnine – akontiranje izplačanih dohodkov, povračila stroškov.
Evidence delovnega časa po novem

Tadeja Jerič

 • Bistvene novosti in spremembe, ki jih prinaša novela zakona,
 • obveznosti, ki jih morajo poznati in izpolnjevati vsi delodajalci,
 • evidentiranje in obračun delovnega časa na službeni poti,
 • aktualna pojasnila in usmeritve pristojnih organov.
20:00 Večerja in družabni večer z živo glasbo v GH Toplice

Letos nas bo zabavala skupina Victory

DAN 2: 10.11.2023
DVORANA ARNOLD
09:00-09:45 Najpogostejše napake delodajalcev pri urejanju delovnopravnih razmerij

Tamara Kek

 • Faze urejanja delovnega razmerja (faze sklepanja pogodbe o zaposlitvi, časa zaposlitve in faze prenehanja delovnega razmerja),
 • primeri, pogoste napake in rešitve iz prakse.
09:45-10:30 Aktualna sodna praksa s področja delovnih razmerij

mag. Helena Polič Kosi

 • Sklepanje pogodb o zaposlitvi in zavezanost h kolektivnih pogodbam,
 • delovni čas,
 • letni dopust – obdobje za prenos,
 • vodilni delavci,
 • prenehanje pogodb o zaposlitvi.
10:30-11:00 Odmor s pogostitvijo v preddverju
11:00-11:30

Kako naj podjetja in posamezniki s presežnimi sredstvi ravnajo v okolju povišanih obrestnih mer?

Izidor Jerman

 • Kako so finančni inštrumenti vrednoteni glede na dolgoročni trend,
 • inflacija in inflacijska pričakovanja v letu 2024,
 • pričakovanja obrestnih mer ključnih centralnih bank (FED in ECB),
 • geopolitične razmere in njihov vpliv na kapitalske trge,
 • vpliv trajnosti (ESG) na naložbene odločitve.
11:30-13:00 Kako se smejati, ko se je za zjokat?

Aleksander Zadel

Izzive vsakdanjega življenja danes pogosto primerjamo z zahtevnostjo nastopanja na olimpijskih igrah. Čutimo pritisk rezultata, rokov, kakovosti, poglede sodelavcev, šefov. Skoraj tako kot na olimpijskih igrah. Toda te so le vsaka štiri leta, vsakdanji izzivi pa vsak dan.

Kako se znajti v svetu, v katerem sami od sebe in drugi od nas ves čas pričakujejo, da bomo skoraj popolni? Kako pogledati na svet iz perspektive običajnega človeka in kako si pri tem pomagati s kančkom humorja?

*Vsak udeleženec/-ka si 9.11. popoldne izbere tri predavanja, ki se jih bo udeležil/-a. Izbrana predavanja se označi v prijavnici. Na vseh ostalih predavanjih so zbrani vsi udeleženci srečanja.
Partner dogodka:
Podpornik dogodka:
Srebrni sponzor:
Gašper Kamenšek
BI strokovnjak ter Excel in Power BI »trener«
Petra Mlakar
Davčna svetovalka v družbi Modri nasvet, d. o. o.
Marija Tomc Muc
Direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus d.o.o. in članica upravnega odbora ZRS
Rosana Dražnik
Davčna svetovalka v gospodarski družbi Finera svetovanje d.o.o.
Tadeja Jerič
Pravna in davčna svetovalka v podjetju Unija Consulting d.o.o.
Blanka Vezjak
Direktorica družbe Vezjak svetovanje d.o.o.
Simona Korošec Lavrič
Pooblaščena revizorka
Tamara Prezelj
Davčna svetovalka in strokovna sodelavka pri davčnih inšpekcijskih postopkih
Nina Orehek Ručigaj
Pravna in davčna svetovalka v podjetju Unija Consulting d.o.o.
Matej Jugovic
Magister managementa in poslovnega prava
Zlatka Ilešič
Davčnica in računovodkinja v podjetju Biro Bonus d.o.o.
Mihael Pojbič
Pravni in davčni svetovalec ter odvetniški kandidat v Odvetniški pisarni Blaž Pate in partnerji d.o.o.
Irena Kamenščak
Davčna in pravna svetovalka v družbi BDO revizija d.o.o.
Tamara Kek
Odvetnica in partnerka v Odvetniški pisarni Tamara Kek in partnerji d.o.o.
Helena Polič Kosi
Odvetnica specialistka delovnega prava in prava socialne varnosti
Izidor Jerman
Direktor področja individualnega upravljanja premoženja v podjetju Triglav skladi d.o.o.
Aleksander Zadel
Doktor psihologije in specialist klinične psihologije, zaposlen na Inštitutu C.A.R.

Dobimo se na Bledu, ki je osupljiv v vseh letnih časih. Dogodek bo potekal v konferenčnih dvoranah sodobnega Rikli Balance Hotela, ki navdušuje s svojo trajnostno noto, odlično kulinariko in wellnessom ter panoramskimi razgledi na jezero in grad.

Rikli Hotel napis
Rikli Hotel predavalnica

Po dnevu polnem znanja in večeru polnem plesa se bo prilegel miren počitek. Nočitev si lahko v okviru dogodka SRS rezervirate v Rikli Balance Hotelu ali hotelu Park.

Cene nastanitve z DDV
Enoposteljna soba
(standard)
Enoposteljna soba
(pogled na jezero)
Dvoposteljna soba
(standard)
Dvoposteljna soba
(pogled na jezero)
Povezava za
rezervacijo
Rikli Balance Hotel 4* 120 € 140 € 134 € 160 € REZERVACIJA
Hotel Park 4* 105 € 125 € 118 € 140 € REZERVACIJA

V ceno je vključena tudi uporaba bazena.
Obvezna doplačila: turistična taksa (3,13 EUR na osebo na dan) in prijavnina (1,00 EUR na osebo na bivanje)

V primeru težav pri rezervaciji se, prosimo, obrnite na rezervacijsko službo hotela (booking.eventsbled@sava.si ali 04 579 16 00), pri čemer navedete referenčno št. dogodka 36498.

Kotizacija znaša 395 € + DDV

.

Znesek vključuje:

 • 9 predavanj z vrhunskimi predavatelji,
 • okroglo mizo,
 • SRS goodie bag,
 • pogostitev med odmori in samopostrežno kosilo,
 • družabni dogodek z večerjo in živo glasbo
 • gradivo v PDF obliki po končanem dogodku.

Pogoji odjave:

 • Zadnji dan za odjavo udeležbe s povračilom celotne kotizacije je 27.10.2023.
  Po tem datumu zadržimo celotno kotizacijo (razen v primeru bolezni).
 • V primeru bolezni potrebujemo zdravniško potrdilo/opravičilo. Zadržimo 20% kotizacije za administrativne in organizacijske stroške.

POPUSTI:

10% oz. 20%

za udeležence Akademije 23/24

10%

na drugega udeleženca
iz istega podjetja

Dokazilo o strokovnem izobraževanju:

 • Z udeležbo na dogodku lahko prejmete dokazila o udeležbi na strokovnih izobraževanjih, ki štejejo pri uvrstitvi in objavi na seznamu aktivnih preizkušenih davčnikov in aktivnih preizkušenih računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
 • Pooblaščeni revizorji lahko z udeležbo na kongresu uveljavijo ure za dodatno izobraževanje z oznako C.

Zadnji dan za prijavo in plačilo kotizacije je petek, 3. november 2023.

Vstopnice

Št. udeležencev
The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
SRS 2023 - Srečanje računovodij Slovenije
9. in 10. november 2023
395,00 +DDV
Neomejeno

Udeleženci bodo imeli v okviru dvodnevnega srečanja dovolj časa, da spoznajo zanimivo ponudbo naših sponzorjev in partnerjev, zato vas lepo vabimo, da svoje izdelke ali storitve predstavite našim udeležencem – letos jih pričakujemo okoli 300.

V spodnji tabeli si lahko ogledate različne sponzorske pakete, odprti pa smo tudi za vaše predloge promocijskih aktivnosti, ki v naši ponudbi morda niso zajete.

VSEBINA PAKETA
PARTNER SREČANJA • Paket po dogovoru in v skladu z željami partnerja
ZLATI SPONZOR • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Umestitev logotipa sponzorja v vsa komunikacijska in promocijska gradiva (vabila, objave na družbenih omrežjih, newsletter - baza 20.000 prejemnikov)
• Umestitev logotipa sponzorja na več panojev na lokaciji srečanja
• Zagotovitev sodobnega razstavnega prostora z brandingom sponzorja (opremljen s promocijskim pultom, dvemi stoli, el. priključkom)
• Promocijski materiali sponzorja vloženi v torbe udeležencev
• Pano v podobi sponzorja (oblikovno rešitev pripravi sponzor, organizator poskrbi za izvedbo)
• Kosilo za 5 predstavnikov sponzorja
• 2 polni kotizaciji za srečanje
• Možnost nagovora udeležencev v uvodnem delu srečanja
• Vabilo predstavnikom sponzorja na družabni dogodek z večerjo in živo glasbo (posebno omizje za do 10 oseb)
• Zahvala sponzorju z logotipom in označitvijo na družbenih omrežjih po dogodku ter objava logotipa s povezavo na spletno stran sponzorja v e-zahvali udeležencem (emailing po dogodku)
SREBRNI SPONZOR • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Umestitev logotipa sponzorja v vsa komunikacijska in promocijska gradiva (vabila, objave na družbenih omrežjih, newsletter - baza 20.000 prejemnikov)
• Umestitev logotipa sponzorja na več panojev na lokaciji srečanja
• Zagotovitev sodobnega razstavnega prostora z brandingom sponzorja (opremljen s promocijskim pultom, dvemi stoli, el. priključkom)
• Promocijski materiali sponzorja vloženi v torbe udeležencev
• Pano v podobi sponzorja (oblikovno rešitev pripravi sponzor, organizator poskrbi za izvedbo)
• Kosilo za 2 osebi z razstavnega prostora
• Zahvala sponzorju z logotipom in označitvijo na družbenih omrežjih po dogodku ter objava
logotipa s povezavo na spletno stran sponzorja v e-zahvali udeležencem (emailing po dogodku)
BRONASTI SPONZOR • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Umestitev logotipa sponzorja v vsa komunikacijska in promocijska gradiva (vabila, objave na družbenih omrežjih, newsletter - baza 20.000 prejemnikov)
• Umestitev logotipa sponzorja na več panojev na lokaciji srečanja
Medijski sponzor • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Umestitev logotipa sponzorja v vsa komunikacijska in promocijska gradiva (vabila, objave na družbenih omrežjih, newsletter - baza 20.000 prejemnikov)
• Umestitev logotipa sponzorja na več panojev na lokaciji srečanja
• Tiskana edicija vložena v torbe udeležencev
• Obveznost sponzorja: napoved dogodka v mediju in objava Sporočila za javnost po dogodku
Sponzor mobilnosti • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Umestitev logotipa sponzorja v vsa komunikacijska in promocijska gradiva (vabila, objave na družbenih omrežjih, newsletter - baza 20.000 prejemnikov)
• Možnost postavitve do šest vozil pred Rikli Balance Hotel
• Možnost izvedbe testnih voženj po vnaprejšnjih prijavah in organizacija nagradne igre
Sponzor večernega druženja • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Možnost promocijskih aktivnosti na večernem druženju
Sponzor lepote • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Možnost postavitve lastega promocijskega prostora za izvajanje storitev (masaže, ličenje)
Sladki sponzor • Navedba sodelujočega na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Možnost postavitve lastega promocijskega prostora za predstavitev in prodajo izdelkov
Sponzor goodie bag-a • Navedba sponzorja na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Možnost ekskluzivne opreme goodie bag-a za vse udeležence
Bazar slovenskih kreativnih ustvarjalcev • Navedba sodelujočega na spletni strani konference https://www.iracunovodstvo.eu/srs/
• Možnost postavitve lastega promocijskega prostora za predstavitev in prodajo izdelkov

Za vse dodatne informacije v zvezi z dogodkom in možnostmi promocije sva vam na voljo:

Organizirali ste super druženje, na katerem sem si spletla nove prijateljske vezi. Spoznala veliko novih stvari glede davkov, slabih terjatev in drugih stvari o računovodstvu. Večerno druženje je bilo odlično, ker smo plesali še dolgo v noč. Predavanje dr. Sanele se me je zelo dotaknilo. Lahko vas pohvalim, da ste vse izpeljali kar se da profesionalno.

Udeleženka

Organizacija je bila odlična, vse je teklo kot po maslu, karkoli sem potrebovala, sem dobila. Izbira govornikov je bila super, večerna zabava prav tako in zadnja dva govorca (Boštjan in dr. Sanela) sta bila izjemno prijetno presenečenje. Vse pohvale za zares izvrstno zasnovan in izpeljan kongres, presegli ste vsa moja pričakovanja, veselim se prihodnjega leta.

Udeleženka

Organizacija dogodka sama po sebi je bila na visokem nivoju. Teme so bile zanimive in, glede na kratek čas predavanja, strokovno obravnavane. Zaključno predavanje dr. Sanele pa je bilo vrhunsko, samo po sebi nekaj posebnega, tako da bi to še posebej izpostavil.

Udeleženec

Celotna izkušnja je bila odlična. Že nekajkrat sem se udeležila drugih kongresov, pa moram reči, da
mi je vaš dogodek ljubši. Všeč mi je bila lokacija in način izvedbe predavanj.

Udeleženka

Super dogodek, sproščeno vzdušje, dobra organizacija, dobri predavatelji, skratka same pohvale organizatorju.

Udeleženka

Posebno všeč mi je bila lahkotnost dogodka, v smislu, da se nikamor ni mudilo in da je bilo za vse poskrbljeno.

Udeleženec

Iskrene čestitke vsem, ki so bili povezani z organizacijo dogodka. Upam, da postane tradicionalen in da se drugo leto spet vidimo.

Udeleženka

Bil je res lep dogodek od začetka do konca, še enkrat hvala za vse!

Udeleženka
PROGRAM SRS 2023
PRIJAVA SRS 2023
GALERIJA SRS 2022