Mednarodni dan računovodij je rezerviran za srečanje na Bledu. In za pogled v prihodnost poslovanja.

7. in 8. novembra 2024 se snidemo na 3. velikem srečanju računovodij Slovenije. Zopet za vas pripravljamo odličen strokovni in spremljevalni program ter številna presenečenja, zato priporočamo, da si datum čim prej zabeležite v koledar.

Google koledar
DAN 1: 09.11.2023
DVORANA ARNOLD
09:30-11:00 Okrogla miza: Pomen digitalizacije računovodstva za učinkovitejše notranje poročanje

Notranje poročanje kot ena glavnih nalog računovodstva je pomemben vir informacij za sprejemanje odločitev vsakega poslovodstva. Z digitalizacijo računovodstva lahko veliko pripomoremo k hitrejšem in učinkovitejšem poročanju, ki je osnova za pravočasne in boljše odločitve poslovodstva.

Z zanimivimi gosti bomo, med drugim, poskušali najti odgovor na vprašanja:

 • Zakaj še vedno ni sprejet zakon o obveznem e-računu tudi v gospodarstvu?
 • Zakaj je notranje poročanje v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih bolj izjema kot pravilo?
 • Ali lahko z digitalizacijo računovodstva spremenimo tudi odnos poslovodstev manjših podjetij do notranjega poročanja?

Gosti naše okrogle mize bodo:

 • Miran Pikovnik, CEO Unija holding
 • Aleksander Štefanac, predsednik Zbornice računovodskih servisov
 • mag. Mitja Cesar, podpredsednik uprave Jub d.o.o.
 • Jure Meze, predstavnik Finančne uprave RS
 • doc. dr. Mina Ličen, docentka in namestnica predstojnika Katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti UL

Okroglo mizo bo povezoval Igor E. Bergant.

11:00-11:30 Odmor s pogostitvijo v preddverju
11:30-12:15 Podatki so zlato

Gašper Kamenšek

 • Zakaj business inteligence (BI) – odločitve naj temeljijo na podatkih,
 • kaj je sodobna BI platforma,
 • zakaj Power BI – razlike v primerjavi s klasično reporting platformo (Excel),
 • izzivi prihodnosti (in sedanjosti) ter kako in kam se pri tem uvršča Power BI.
12:15-13:00 Dober govornik, dober sogovornik ali Kako biti dober tudi na najmanjših odrih življenja

Boštjan Romih

 • Komunikacijske veščine, ki nas naredijo pozornejše in jasnejše v sporazumevanju ter
 • kako si z njimi lažje utiramo poti do src in umov naših sogovornikov.
13:00-14:30 Samopostrežno kosilo v restavraciji
DVORANA ARNOLD 1 DVORANA ARNOLD 2 DVORANA SONCE DVORANA ZRAK
14:30-15:15* Katere so pričakovane spremembe SRS in kako jih bomo uvedli v prakso?

Marija Tomc Muc

 • Predvidene spremembe v Uvodu v SRS,
 • predvidene spremembe SRS 1, SRS 2 in SRS 6 (opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in naložbene nepremičnine),
 • predvidene spremembe v SRS 4 (zaloge),
 • predvidene spremembe v SRS 5 (terjatve), SRS 7 (denarna sredstva) in SRS 6 (dolgovi),
 • predvidene spremembe v SRS 8 (kapital),
 • predvidene spremembe SRS 10 in SRS 11 (rezervacije in časovne razmejitve),
 • pregled nekaterih drugih predvidenih sprememb v SRS za stroške, odhodke in prihodke.
Možnosti in omejitve pri olajšavah za zeleni prehod

mag. Rosana Dražnik

 • Kdaj lahko koristimo olajšave za zeleni prehod,
 • kakšne so možnosti davčne optimizacije v okviru DDPO obračuna in na kaj paziti,
 • ali se lahko olajšave uveljavljajo tudi za storitve.
Zakaj je potrebno poznati elemente plače?

Tadeja Jerič

 • Sestavine plače in na kaj vplivajo,
 • osnovna plača,
 • dodatek na delovno dobo – katera delovna doba se upošteva in na kaj moramo biti pozorni pri izračunu,
 • ostali dodatki, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,
 • delovna in poslovna uspešnost,
 • najnovejša sodna praksa.
Vloga računovodje pri trajnostnem poslovanju

mag. Blanka Vezjak

 • Zakaj je vloga računovodje pomembna,
 • kako pripraviti podlage za odločanje, načrtovanje in spremljanje,
 • kaj se zahteva za zunanje poročanje.
15:20-16:05* Kaj nas čaka na področju DDV do leta 2028?

mag. Tamara Prezelj

 • Spremembe pri oddajanju nepremičnin v najem preko platform, kot so AirBnb, Booking…,
 • obvezno izdajanje elektronskih računov,
 • elektronsko poročanje transakcij znotraj EU in ukinitev rekapitulacijskih poročil,
 • razširitev uporabe posebnih ureditev in mehanizma obrnjene davčne obveznosti,
 • druge novosti.
ChatGPT za računovodje

Matej Jugovic

 • Uvod: kako UI oblikuje sodobno tehnologijo skozi model ChatGPT,
 • razvoj: od GPT-1 do GPT-4 ter vloga teh modelov v današnji tehnologiji,
 • raznolikost uporabe ChatGPT: od osnovnih funkcij do zapletenih rešitev,
 • etična vprašanja in izzivi: tveganja, koristi ter odgovorno ravnanje,
 • vprašanja in odgovori: Neposreden dialog za boljše razumevanje ChatGPT.
Zaposlitev ali poslovno sodelovanje preko s.p.-ja (novejša davčna praksa in ugotovitve iz inšpekcijskih postopkov)

dr. Nina Orehek Ručigaj 

 • Problematika sodelovanja z zunanjimi sodelavci,
 • razmejitev med odvisnim (delovnim) razmerjem in neodvisnim razmerjem,
 • odločitve Finančne uprave RS v davčnih inšpekcijskih postopkih in kriteriji za odločanje
 • delovnopravne in davčne posledice ugotovitve odvisnega razmerja med naročnikom in izvajalcem.
Novosti, ki jih prinaša SRS 3 – Finančne naložbe

Simona Korošec Lavrič

 • Kdaj stopi v veljavo nov SRS 3 – Finančne naložbe,
 • katere so glavne spremembe SRS 3,
 • kaj je potrebno narediti pri prehodu na novi SRS 3 in kakšni so možni vplivi prehoda.
16:05-16.35 Odmor s pogostitvijo v preddverju
16:35-17.20* Izzivi pri obračunavanju odhodkov za zaloge

mag. Zlatka Ilešič

 • Kdaj in kako pravilno organizirati inventurni popis,
 • računovodska in davčna obravnava presežkov pri popisu,
 • računovodska in davčna obravnava inventurnih mankov (kalo, zaloge, ki jim je potekel rok uporabnosti, poškodovano blago, neidoče zaloge),
 • kako ravnati v primeru uničenja zalog zaradi naravne nesreče.
Prikrito izplačilo dobička in davčni odtegljaj v praksi

Mihael Pojbič

 • Uvodno o davčnem odtegljaju,
 • prikrito izplačilo dobička po 7. točki 74. člena ZDDPO-2:
  • pojem kvalificiranega subjekta,
  • pojem nadomestila, ki ni skladno s primerljivimi tržnimi cenami.
 • Oprostitve:
  • izplačila rezidentom,
  • nacionalna oprostitev za izplačila družbam v EU/EGP,
  • oprostitev po Direktivi o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb.
Evidence delovnega časa po novem

Tadeja Jerič

 • Bistvene novosti in spremembe, ki jih prinaša novela zakona,
 • obveznosti, ki jih morajo poznati in izpolnjevati vsi delodajalci,
 • evidentiranje in obračun delovnega časa na službeni poti,
 • aktualna pojasnila in usmeritve pristojnih organov.
Posebnosti poslovodne funkcije oz. funkcije prokurista

Irena Kamenščak

 • Definicija poslovodne osebe/prokurista po ZGD-1,
 • osnova za opravljanje funkcije – pogodba o zaposlitvi/poslovodenju,
 • osnove za zavarovanje – plačilo obveznih prispevkov za socialno varnost,
 • vidik dohodnine – akontiranje izplačanih dohodkov, povračila stroškov.
20:00 Večerja in družabni večer z živo glasbo v GH Toplice

Letos nas bo zabavala skupina Victory

DAN 2: 10.11.2023
DVORANA ARNOLD
09:00-09:45 Najpogostejše napake delodajalcev pri urejanju delovnopravnih razmerij

Tamara Kek

 • Faze urejanja delovnega razmerja (faze sklepanja pogodbe o zaposlitvi, časa zaposlitve in faze prenehanja delovnega razmerja),
 • primeri, pogoste napake in rešitve iz prakse.
09:45-10:30 Aktualna sodna praksa s področja delovnih razmerij

mag. Helena Polič Kosi

 • Sklepanje pogodb o zaposlitvi in zavezanost h kolektivnih pogodbam,
 • delovni čas,
 • letni dopust – obdobje za prenos,
 • vodilni delavci,
 • prenehanje pogodb o zaposlitvi.
10:30-11:00 Odmor s pogostitvijo v preddverju
11:00-11:30

Kako naj podjetja in posamezniki s presežnimi sredstvi ravnajo v okolju povišanih obrestnih mer?

Izidor Jerman

 • Kako so finančni inštrumenti vrednoteni glede na dolgoročni trend,
 • inflacija in inflacijska pričakovanja v letu 2024,
 • pričakovanja obrestnih mer ključnih centralnih bank (FED in ECB),
 • geopolitične razmere in njihov vpliv na kapitalske trge,
 • vpliv trajnosti (ESG) na naložbene odločitve.
11:30-13:00 Kako se smejati, ko se je za zjokat?

Aleksander Zadel

Izzive vsakdanjega življenja danes pogosto primerjamo z zahtevnostjo nastopanja na olimpijskih igrah. Čutimo pritisk rezultata, rokov, kakovosti, poglede sodelavcev, šefov. Skoraj tako kot na olimpijskih igrah. Toda te so le vsaka štiri leta, vsakdanji izzivi pa vsak dan.

Kako se znajti v svetu, v katerem sami od sebe in drugi od nas ves čas pričakujejo, da bomo skoraj popolni? Kako pogledati na svet iz perspektive običajnega človeka in kako si pri tem pomagati s kančkom humorja?

*Vsak udeleženec/-ka si 9.11. popoldne izbere tri predavanja, ki se jih bo udeležil/-a. Izbrana predavanja se označi v prijavnici. Na vseh ostalih predavanjih so zbrani vsi udeleženci srečanja.

Dobimo se na Bledu, ki je osupljiv v vseh letnih časih. Dogodek bo potekal v konferenčnih dvoranah sodobnega Rikli Balance Hotela, ki navdušuje s svojo trajnostno noto, odlično kulinariko in wellnessom ter panoramskimi razgledi na jezero in grad.

Otok Bled
Rikli Hotel napis
Rikli Hotel predavalnica
PROGRAM SRS 2023
GALERIJA SRS 2023
GALERIJA SRS 2023 (SRS 2024)