Tečaj računovodstva

Prava pot do računovodskega znanja

O TEČAJU

Spletni tečaj za računovodje začetnike
ikona Izvedba zagotovljena

Računovodstvo je čudovit poklic. Je tudi poklic, ki je vpleten v vse pore in odločitve podjetja in je kot tak nepogrešljiv del vsakega posla.

Zagovarjamo trditev, da se učimo celo življenje. Ne glede na to, ali ste delo računovodje opravljali v preteklosti ali pa razmišljate o menjavi poklica, mogoče ste ravnokar dobili priložnost za vodenje računovodstva v vašem družinskem podjetju… ni pomembno, če že imate nekaj izkušenj ali pa o računovodstvu ne veste prav veliko – prava izbira je tečaj računovodstva na Inštitutu za računovodstvo.

Za vas smo pripravili celovit nabor tem, ki jih je dobro obvladati za opravljanje dela v računovodstvu. Na desetih spletnih srečanjih in izbirnem predavanju vam bomo predstavili vsa znanja, ki jih potrebujete za samostojno, predvsem pa samozavestno delo v računovodstvu. Z vami bodo predavatelji, ki ne obvladajo le teorije, pač pa imajo leta kilometrine v praksi, zato vam bodo lahko predali dragoceno znanje, izkušnje in rešitve iz prve roke.

V 40 študijskih urah vas bomo opolnomočili za delo v računovodstvu in to potrdili s certifikatom, ki bo potrjeval vašo pripravljenost za delo v računovodstvu.

Za popotnico pa vas opremimo še s praktičnim Priročnikom za knjiženje in polletno naročnino na strokovno revijo, ki vam bosta pomagala premagovati vsakodnevne izzive.

Dobrodošli v svet računovodstva!

1. del
Uvod v računovodstvo
 • Kaj določajo ZGD-1 in SRS,
 • računovodstvo, knjigovodske listine, poslovne knjige,
 • kontni plan, konti, kontiranje in knjiženje,
 • primer bruto bilance, kako jo berem, logične kontrole bruto bilance,
 • ustanovitev družbe, otvoritvena bilanca, zaključek leta,
 • bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, njuna povezanost,
 • pravila skrbnega računovodenja, inventura, pravilniki, organizacija računovodstva.
2. del
Osnove dvostavnega knjigovodstva, knjiženje stroškov in prihodkov, časovnih razmejitev
 • Pravila dvostavnega knjiženja,
 • prikaz knjiženja preprostih poslovnih dogodkov,
 • knjiženje izbranih primerov stroškov,
 • knjiženje izbranih primerov prihodkov,
 • knjiženje časovnih razmejitev,
 • kaj so rezervacije.
3. del
Knjiženje terjatev in obveznosti, kaj je dobro vedeti o posojilih
 • Pravila knjiženja terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
 • druge poslovne obveznosti,
 • odpre postavke (usklajevanje, odpisovanje, popravki vrednosti),
 • razvrščanje v bilanci stanja (kratkoročne in dolgoročne, katere obveznosti so finančne),
 • knjiženje vplačila kapitala, kapitalskih rezerv, izplačila dobička,
 • naložbe v druga podjetja,
 • kaj je dobro vedeti o danih in prejetih posojilih (vse o obrestni meri).
4. del
Dvostavno knjigovodstvo in register osnovnih sredstev
 • Osnovna sredstva – kaj so, kaj je drobni inventar, kaj so neopredmetena sredstva,
 • kaj pomeni model nabavne vrednosti, pravila glede obračunavanja amortizacije,
 • vzdrževanje, vlaganje v najeta osnovna sredstva,
 • nakup z donacijo, subvencijo,
 • register osnovnih sredstev in usklajevanje z glavno knjigo,
 • lizing, najemi, poročanje najemov v ETN,
 • prodaja osnovnega sredstva, uničenje opreme,
 • kaj so naložbene nepremičnine.
5. del
Poročanje 1
 • Poročanje praviloma na podlagi izbora za državno statistiko, Banko Slovenije,
 • obvezno za vse: statistični obrazci bilance stanja, izkaza poslovne izida in izkaza bilančnega dobička za Ajpes,
 • roki za poročanje, kdaj revizija, preiskava, kako se določa velikost družb,
 • pravila glede rezerv, kritja izgube, razporeditve dobička.
6. del
Poročanje 2
 • Primer sestave bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 • primer sestave davčnega obračuna (prilagoditev prihodkov, stroškov, olajšave, akontiranje, predložitev obračuna).
7. del
Davčno potrjevanje računov
 • Za koga so davčne blagajne obvezne,
 • kaj je potrebno urediti (vzorci aktov, obvestil…),
 • možni načini davčnega potrjevanja, potek.
8. del
DDV v praksi
 • Osnovna pravila glede izdajanja računov,
 • osnovna pravila glede obračunavanja DDV, samoobdavčitev, zavezanci…,
 • pravila glede odbitka vstopnega davka,
 • vpisovanje prejetih in izdanih računov v evidence ter sestava obračuna DDV-O,
 • drugi davčni obračuni, roki za poročanje in plačevanje.
 • Službena vozila in evidence,
 • bonitete za uporabo vozila,
 • potni nalogi, obračuni potnih stroškov, poročanje FURS-u,
 • posebnosti, ki veljajo za električna vozila.
10. del
Redna zaposlitev
 • Kaj je dobro vedeti o zaposlitvi za določen in nedoločen čas, pogodba, prijava,
 • obvestila zaposlenemu (o prijavi v zavarovanje, o odmerjenem dopustu,…),
 • knjiženje stroškov dela (obračuna plač, povračil stroškov, regresa…),
 • obveznosti glede zaposlovanja invalidov (kvota,…),
 • regres za letni dopust, neizkoriščen dopust, bolniška odsotnost.
11. del
Druge oblike dela in zavarovanje
 • Kaj je dobro vedeti o zaposlitvi,
 • delo družinskih članov, upokojencev, prokuristov,
 • delo študentov, sodelavcev preko s.p., preko podjemne pogodbe…,
 • katere oblike dela moram prijaviti v zavarovanje, kdaj in kako,
 • obračun dajatev in poročanje (za osebe, ki niso redno zaposlene) ter knjiženje.
12. del
Dohodnina v drugih primerih
 • Kako obračunam izplačilo dobička, obresti, najemnine,
 • kdaj moram biti pozoren na druge dohodke (nagradne igre, darila, …),
 • donacije fizičnim osebam.
13. del
Kibernetska varnost
 • Pomen varnosti občutljivih podatkov,
 • primeri prevar in vdorov,
 • kako se zaščititi.
14. del
Druge koristne informacije za računovodje
 • Kaj najdem na portalu Ajpes in katere podatke uporabim kot računovodja,
 • glede bančnih računov, poročanja davčnemu registru.
Izbirna vsebina 1
Vodenje knjig za zasebnika
 • Posebnosti glede vodenja knjig za s.p.,
 • vodenje evidenc za normiranca,
 • posebna pravila: upoštevanje “zasebnih” stroškov,
 • posebnosti glede obdavčitve.
Izbirna vsebina 2
Obračun plač – kratko, jedrnato, praktično
 • Pravna podlaga za obračun plač,
 • obdavčitev,
 • nadomestila plač (praznik, dopust, bolniška odsotnost),
 • boniteta,
 • povračila stroškov dela,
 • regres,
 • poslovna uspešnost,
 • poročanje,
 • knjiženje.
Izbirna vsebina 3
Knjiženje zalog
 • Kaj so zaloge, kaj tvori nabavno vrednost, knjiženje nakupa materiala ali blaga,
 • prevzemni list v trgovini, kontrole trgovskih evidenc,
 • poraba materiala, obračun proizvodnje,
 • kalo, viški in manki (knjiženje in davki),
 • knjiženje prodaje.

Paket TEČAJ RAČUNOVODSTVA

1.150+ DDV
 • • 10 predavanj v skupni dolžini 38 šolskih ur + 1 izbirna vsebina
 • • Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS
 • • Polletna naročnina na e-Unikum
 • • Certifikat o opravljenem tečaju

Brezplačen izvod: Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi SRS

Priročnik sta spisali avtorici (Marija Ravnik in Kristinka Vukovič) z dolgoletnimi izkušnjami v računovodstvu, zato vsebuje primere, ki se pogosto pojavljajo v praksi. Primeri so opisani kolikor je le mogoče razumljivo, brez dolgih razlag in suhoparnih citatov iz računovodskih standardov, ki so podlaga za prikazane rešitve. Ne povsod, le pri zahtevnejših primerih so pridani tudi namigi, v kateri točki predpisa je razlog za prikazano knjiženje.

Priročnik je namenjen tistim, ki z računovodstvom po sistemu dvostavnega knjigovodstva šele začenjajo in tistim, ki so že izkušeni v tem poslu, pa bi radi preverili knjiženje kakega zahtevnejšega poslovnega dogodka, če so ga umestili na prave konte.

Brezplačna polletna naročnina: bilten Unikum

V specializiranem mesečniku Unikum najdete strokovne članke z računovodskega, davčnega, kadrovskega, pravnega in IT področja, ki obravnavajo najbolj zanimive in aktualne teme. Članki so praktično naravnani, da vam kar najbolj pomagajo pri vašem delu.

Vsak mesec lahko preberete tudi izbrana strokovna mnenja, ki podajajo rešitve in odgovore na konkretna vprašanja iz prakse, v njem pa najdete tudi najpomembnejše informacije, ki jih mesečno potrebujete pri svojem delu, vse od pomembnih datumov, ki jih ne smete zamuditi, pa do podatkov za izplačilo plač.

priročnik SRS in bilten Unikum brezplačno
Marija Tomc Muc
Direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus in članica upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov
mag. Zlatka Ilešič
Preizkušena davčnica, zaposlena v računovodskem podjetju Biro Bonus d.o.o.
Kristinka Vukovič
Računovodska in davčna svetovalka
Maja Dolinar Dubokovič
Davčna svetovalka v družbi Movens d.o.o.
Tadeja Jerič
Pravna in davčna svetovalka
Jasmina Balabanič
Vodja ekipe v oddelku obračuna plač v Unija Smart Accounting d.o.o.
Igor Levičnik
Vodja regijskega tima za informacijsko varnost na Unija Sibit Smart IT d.o.o.
Vesna Bartolj Maver
Davčna svetovalka, računovodja in notranja revizorka
Tema Predavatelj/-ica Datum Ura

1. srečanje

Uvod v računovodstvo

Marija Tomc Muc 16.4.2024 9.00 – 12.15

2. srečanje

Osnove dvostavnega knjigovodstva, knjiženje stroškov in prihodkov,
časovnih razmejitev

mag. Zlatka Ilešič 19.4.2024 9.00 – 12.15

3. srečanje

Knjiženje terjatev in obveznosti, kaj je dobro vedeti o posojilih

Marija Tomc Muc 23.4.2024 9.00 – 12.15

4. srečanje

Dvostavno knjigovodstvo in register osnovnih sredstev

mag. Zlatka Ilešič 26.4.2024 9.00 – 12.15

5. srečanje

Poročanje 1

Kristinka Vukovič 7.5.2024 11.00 – 12.30

6. srečanje

Poročanje 2

mag. Zlatka Ilešič 10.5.2024 9.00 – 13.30

7. srečanje

Davčno potrjevanje računov in DDV v praksi

Vesna Bartolj Maver in Maja Dolinar Dubokovič 15.5.2024 9.00 – 14.15

8. srečanje

Redna zaposlitev

Tadeja Jerič 17.5.2024 9.00 – 10.30

9. srečanje

Dohodnina v drugih primerih, Vozila in Druge oblike zavarovanja

Maja Dolinar Dubokovič in Tadeja Jerič 21.5.2024 9.00 – 13.30

10. srečanje

Kibernetska varnost in Druge koristne informacije za računovodje

Igor Levičnik in Kristinka Vukovič 22.5.2024 9.00 – 11.45

Izbirna vsebina 1

Vodenje knjig za zasebnika

Vesna Bartolj Maver 27.5.2024 9.00 – 10.30

Izbirna vsebina 2

Obračun plač – kratko, jedrnato, praktično

Jasmina Balabanič 28.5.2024 9.00 – 12.15

Izbirna vsebina 3

Knjiženje zalog

mag. Zlatka Ilešič 29.5.2024 9.00 – 11.30
 
Predavanja bodo potekala preko ZOOM-a.

Vstopnice

Št. udeležencev
The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Prijava na to izobraževanje ni več mogoča. Preverite dodatne razpisane termine.
PROGRAM TR
PRIJAVA TR