Kristinka Vukovič

KRISTINKA VUKOVIČ

Računovodska in davčna svetovalka ter mentorica računovodjem v računovodski hiši Unija.

Svojo poklicno pot je začela kot predavateljica v srednji šoli, nadaljevala v računovodskem servisu, v ocenjevanju vrednosti podjetij in privatizacijskih postopkih, planiranju in analizi finančnega poslovanja ter organiziranosti računovodske funkcije, kot predavateljica na strokovnih seminarjih s področja računovodstva in davkov ter kot avtorica več priročnikov in mnogih člankov. Nekaj let je bila predsednica regijskega odbora ZRS Podravja, nato članica upravnega odbora ZRS, opravila izpit za davčnega svetovalca pri ZDSS, prejela naziv Računovodja leta 2007.

Danes skrbi za strokovne standarde računovodske hiše, prenaša znanje na svoje sodelavce, sodeluje pri svetovanju strankam servisa kot zunanjim naročnikom, piše članke ter sodeluje kot predavateljica na Akademiji IR za gospodarstvo ter uspešno povezuje gospodarsko, davčno in računovodsko teorijo s prakso.