Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+02:00

Kdaj davčno razbremenjen regres za letni dopust?

6. junija 2019|

Nedavno sprejeta razbremenitev regresa za letni dopust (do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji) terja pravilno presojo, ali pri izplačilu zaposlenim dejansko gre za regres za letni dopust. Na to opozarja tudi  FURS in navaja naslednje konkretne primere iz prakse: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 € po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru [...]

Se ukvarjate s komisijsko prodajo rabljenega blaga?

5. junija 2019|

Pri komisijski prodaji blaga sta vedno opravljeni dve dobavi blaga, pri čemer komitent (npr. fizična oseba, ki prinese blago v prodajalno) opravi dobavo blaga komisionarju (davčnemu zavezancu, ki proda blago končnemu kupcu), komisionar pa opravi dobavo blaga končnemu kupcu. Za vsako opravljeno dobavo je treba zagotoviti, da je izdan račun (komitentu - fizični osebi ni treba izdati računa, če prodaje ne opravi v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti).   FURS je nadrobno [...]

Bilten Unikum – maj 2019

28. maja 2019|

Povzetek majske številke Tema meseca Kaj bi bilo dobro vedeti o terjatvah v knjigovodstvu (Kristinka Vukovič)   Davki Davčna obravnava podaljšanih garancij oziroma zavarovanj blaga (mag. Rosana Dražnik) Kadri Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni z obrazcem M12 (mag. Katja Topovšek) Finance Kako ravnati z izvršnico (Anja Premrn)   Pravo Nova pravna ureditev instituta poslovne skrivnosti (Jure Ajdovec)   Novejša pojasnila MF in FURS Prispevki za sobodajalce Davčno [...]

Junija se samozaposlenim obeta poenostavitev pri plačilu mesečnih prispevkov za socialno varnost

27. maja 2019|

FURS je doslej omogočal združitev tistih plačil zavezancev, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno (z istim računom – IBAN). Osebe, ki imajo registrirano dejavnost, so torej plačevale prispevke trem različnim javnofinančnim blagajnam - proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje.   Z junijem pa se obeta dodatna poenostavitev plačevanja vseh prispevkov. Postopno bo uvedeno plačilo vseh prispevkov za socialno varnost zgolj z [...]

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov javni poziv za vavčer s področja statusnega preoblikovanja družb

22. maja 2019|

Namen vavčerja je pozitiven vpliv na možnosti povečanja konkurenčnosti mikro, malih in srednjih podjetij, njihove dodane vrednosti oziroma njihovih prihodkov od prodaje. Tako je cilj tega vavčerja predvsem spodbuditi statusno preoblikovanje: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno, zadruge v gospodarsko družbo ali obratno. S pomočjo vavčerja lahko podjetja pridobijo subvencijo od 1.000 EUR do 5.000 EUR  oziroma 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki [...]

ZGD-1 se spreminja: nove določbe o sedežu, poslovanju podjetnikov, vodenju delniških družb…

21. maja 2019|

V javni obravnavi so do 10. junija spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Kaj se obeta novega? Dodajajo se nove omejitve ustanavljanja, s katerimi se želi preprečiti pojav novih nepoštenih poslovnih praks (onemogoča se ustanavljanje ali pridobitev statusa družbenika osebam z izrečeno globo za prekrške v zvezi z delom, dodatno se omejuje ustanavljanje družb na  zalogo). Kot sedež se ne bo več navajal zgolj kraj, temveč tudi ulica in hišna številka [...]

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2018

20. maja 2019|

Iz poročil AJPES-a izhaja, da so: so družbe v primerjavi z letom 2017 povečale prihodke  in neto dodano vrednost za 9 %, neto čisti dobiček za 16 %, ter povprečno plačo zaposlenega za 65 €, ohranile enako celotno gospodarnost, hkrati pa so nekoliko poslabšale financiranje poslovanja, na izboljšanje rezultatov poslovanja družb v letu 2018 odločilno vplivale velike družbe, ki so neto čisti dobiček iz leta 2017 povečale za 404.989 tisoč evrov [...]

EBIT in EBITDA

17. maja 2019|

V teh dneh mnoge družbe, ki so zavezane k reviziji letnih računovodskih izkazov, dopolnjujejo in popravljajo pojasnila in razkritja k izkazom. Eno od vprašanj, ki se zastavlja, je tudi prikaz kazalcev EBIT in EBITDA.   V zvezi z njima je SIR na svoji spletni strani objavil pojasnilo PR-RAČ 6-6/18, v katerem je zapisano, da morajo organizacije, ki izračunavajo in razkrivajo ta kazalca, obvezno razkriti tudi postopek njunega izračuna. Pri tem je: [...]

Nov sistem vrednotenja nepremičnin letos še ne bo zaživel

15. maja 2019|

Predvideni rok za uveljavitev novega sistema vrednotenja nepremičnim je bil iz julija letos prestavljen na pomlad 2020. Na podlagi preteklih izkušenj na ministrstvu menijo, da potrebujejo daljši rok za usklajevanje modelov vrednotenja s strokovno javnostjo in občinami, želijo namreč doseči čim večjo splošno sprejemljivost množičnega vrednotenja. Na ministrstvu pravijo tudi, da bo zamik omogočil upravljalcem zbirk podatkov o nepremičninah dodaten čas za preverjanje evidenc.   GURS bo septembra letos izvedel tudi [...]

Junija v veljavo stopi nov Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake

10. maja 2019|

Po dobrih dveh letih je Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC) izdala nov Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake. Glede na izdajo iz leta 2016 so bili narejeni  vsebinski dodatki in spremembe, ki med drugim vključujejo: jasnejše in trdnejše določbe v zvezi z varovali, okrepljene določbe o neodvisnosti, nove in prenovljene razdelke, namenjene računovodskim strokovnjakom v gospodarstvu, v zvezi s pripravljanjem in predstavitvijo informacij ter pritiskom na kršenje temeljnih načel; okrepljene določbe [...]

Spremembe pri poročanju na obrazcih zaradi nove davčne obravnave regresa

9. maja 2019|

Nedavno sprejete novele zakonov, ki že za leto 2019 pomenijo davčno ugodnejšo obravnavo regresa, so prinesle spremembe tudi pri poročanju na obrazcih REK. Na FURS-u so zato pripravili dokument, v katerem so prikazani primeri poročanja o izplačilu regresa od 4.5.2019 dalje za primere, ko: je regres izplačan v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo (znesek regresa je torej na dan izplačila enak ali manjši kot znesek zadnje znane bruto [...]

Oddaja REK obrazcev do 10.5. onemogočena

6. maja 2019|

FURS obvešča, da zaradi sprememb zakonodaje ne bo možno oddajanje REK obrazcev do predvidoma 10. 5. 2019.   Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za že izvedena letošnja izplačila regresa pa bodo onemogočena tudi po 10.5.2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost, na eDavkih pa bo pripravil predlogo Rek obrazca tipa »F«, ki ga bo [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem