Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+02:00

Revalorizacija in slabitve v bilanci stanja

10. marca 2021|

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem in Slovenski inštitut za revizijo sta sprejela usklajena priporočila za dobro prakso glede revalorizacije in slabitev za tiste, ki računovodijo na podlagi ZGD-1 in SRS/MSRP. Objavljena pravila se nanašajo na oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in finančnih naložb. Sredstvo je oslabljeno, kadar njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost (to je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, odvisno od tega, [...]

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

2. marca 2021|

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu objavilo Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Pravilnik določa formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 oziroma za leto 2020, za tiste davčne zavezance, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020. Nanaša se na delodajalce, ki so koristili ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in ali ZZUOOP, ter samozaposlene osebe, ki [...]

Bilten Unikum – februar 2021

23. februarja 2021|

Povzetek februarske številke Tema meseca: Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 (PKP8) (Tadeja Jerič) Kadri Pregled določb o letnem dopustu in regresu (dr. Nina Orehek Ručigaj) Pasti napotitev delavcev na delo  v tujino – 1. del (Andreja Hočevar)   Davki Izvedeni finančni instrumenti (Anja Premrn)   Novejša pojasnila MF in FURS Obravnava protikoronske pomoči v davčnem obračunu Dohodek iz dejavnosti in oproščeni prispevki za socialno varnost Plačnik davka   [...]

Prioritetni inšpekcijski nadzori FURS-a v letu 2021

23. februarja 2021|

Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2021 ciljno usmerjeni v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Ob tem bo na izvajanje inšpekcijskega nadzora v letu 2021 pomembno vplivala tudi nujnost izvajanja nadzorov v zvezi z uveljavljanjem prejetih pomoči in oprostitev, ki so jih bili subjekti deležni v okviru ukrepov za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19 (t.i. PKP ukrepi). Kaj bo [...]

Minimalno plačilo višje tudi za dijake in študente

22. februarja 2021|

Ministrstvo za delo je uskladilo najnižjo urno postavko za dijaško in študentsko delo – ta zdaj znaša najmanj 5,89 EUR bruto. Novo urno postavko morajo delodajalci upoštevati od 19.2.2021 dalje, kar pomeni, da lahko delo, ki je bilo opravljeno do vključno 18.2.2021 plačajo še po stari minimalni urni postavki, ki znaša 5,4 EUR bruto. Študenti sicer od bruto zneska plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, delodajalci [...]

PKP8 in ukrepi za pomoč delodajalcem glede minimalne plače

18. februarja 2021|

Z letom 2021 se je spremenila višina minimalne plače na 1024,24 EUR. Da bi omogočili lažji prehod, je država s PKP8 oziroma ZDUOP (Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19) sprejela ukrepa, ki bosta v nekem delu razbremenila delodajalce pri izplačilu minimalnih plač. Ukrepa za pomoč delodajalcem: subvencija v višini 50 EUR mesečno na zaposlenega, ki prejema minimalno plačo (januar – junij 2021); minimalna osnova za plačilo prispevkov bo enaka [...]

Ali bo Vlada RS sprejela predloge GZS glede ukrepov PKP9?

16. februarja 2021|

Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na Vlado RS in druga pristojna resorna ministrstva poslala predloge devetega protikorona paketa – PKP9, s katerim predlaga ukrepe za gospodarstvo, ki do sedaj še niso bili sprejeti (oziroma bi določene podaljšali), vse z namenom pomoči gospodarskim subjektom in blaženja posledic, ki jih ima na gospodarstvo koronavirus.   Kateri so ključni ukrepi, ki jih predlaga GZS? oprostitev vračila prejetih pomoči pri prepovedi opravljanja dejavnosti delno ali [...]

Poziv za prevzem brezplačnih mask za samozaposlene in mikro podjetja je podaljšan

16. februarja 2021|

Obrtno-podjetniška zbornica je podaljšala poziv za prevzem brezplačnih mask za samozaposlene in mikro podjetja. OZS je za samozaposlene in mikro podjetja, ki imajo do 4 zaposlene, že novembra omogočila prijavo za pridobitev brezplačne zaščitne opreme – zaščitnih mask. Poziv so zdaj podaljšali do razdelitve mask, zato pohitite in se prijavite, če še niste koristili te priložnosti. Za prijavo morate v celoti izpolniti prijavo na povezavi https://www.ozs.si/maske. Prevzem mask bo mogoč pri [...]

Novo glede letnih poročil

15. februarja 2021|

Zadnje spremembe ZGD-1, veljavne od 24.2.2021, so prinesle v zvezi z letnimi poročili naslednje dopolnitve: jasno določbo, da je edini dovoljeni način predložitve letnega poročila v elektronski obliki (tako se omogoči sankcioniranje neupoštevanja obveznosti v  zvezi z način predložitve – doslej le v zvezi z rokom predložitve), velike in srednje kapitalske družbe ter dvojne družbe poleg izkaza poslovnega izida obvezno predložijo tudi izkaz drugega vseobsegajočega donosa, družbe, zavezane reviziji letnih poročil, [...]

Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?

12. februarja 2021|

Sedež družbe je bistvena sestavina družbene pogodbe oziroma statuta, ki jo je treba obvezno registrirati tudi v sodnem registru.  Za sedež družbe je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1). S spremembo 29. in 30. člena ZGD-1 se zaradi večje jasnosti najprej določa obveznost vpisa poslovnega naslova družbe (poleg sedeža) v sodni register, [...]

Krizni dodatek – delodajalci, ne pozabite na izjavo

11. februarja 2021|

Rok za oddajo izjave o izplačilu kriznega dodatka je do konca februarja. Vložite jo preko informacijskega portala FURS, že od januarja pa je dostopna na eDavkih. Na podlagi oddane izjave vam bo FURS do 20. marca 2021 povrnil izplačani krizni dodatek. Krizni dodatek se je izplačal vsem delavcem v zasebnem sektorju, katerih plača v novembru ni presegala dvakratnika minimalne plače. Sorazmerni del kriznega dodatka se je tako izplačal pri decembrski plači [...]

Delodajalci, preverite, ali lahko koristite katerega od ukrepov na podlagi PKP-8

11. februarja 2021|

5. februarja je začel veljati osmi protikorona paket ukrepov - Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), s katerim država namenja 320 milijonov EUR za omilitev posledic COVID-19. Večina od teh je namenjena gospodarstvu, natančneje delodajalcem. Delodajalci, preverite ali lahko katerega od njih, koristite tudi sami:   Subvencioniranje minimalne plače Od 1. januarja do 31. junija 2021 je vsak delodajalec za delavce, katerih plača za polni delovni čas, brez [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem
×