Aktualne novice 2018-08-27T05:51:41+00:00

Kdaj darila brez akontacije dohodnine

15. novembra 2018|

Od darila v naravi: v vrednosti 200 € znaša davek 66,66 € (davčna osnova se ugotovi tako, da se znesek danega obruti s koeficientom 1,33333) in ga je potrebno plačati, poročati in se všteva v letno davčno osnovo, v vrednosti 50 € znaša davek 16,66 €, o darilu je potrebno poročati FURS-u, davka pa se ne plača, če je prejemnik slovenski rezident, dohodek se všteva v letno davčno osnovo, v vrednosti Več...

FURS pričenja z SMS obveščanjem

14. novembra 2018|

Kmetje in prostovoljno zavarovane osebe bodo od zdaj naprej namesto UPN (položnic) prejeli sporočilo na mobilni telefon s potrebnimi podatki za plačilo prispevkov za socialno varnost. S prvimi obveščanji začnejo že 16. novembra 2018. FURS zato poziva kmete in prostovoljno vključene v socialna zavarovanja, naj preverijo, ali so že sporočili FURS-u svojo mobilno številko. Če je še niso, pa bi želeli biti vključeni v SMS obveščanje, naj to storijo čim prej. Več...

Kakšne spremembe Zakona o davku na dodano vrednost nas čakajo s 1.1.2019?

5. novembra 2018|

Vabljeni na seminar, na katerem vas bo predavateljica Branka Svilar Mugoša na podlagi praktičnih primerov seznanila z novostmi, ki jih prinašajo najavljene spremembe in dopolnitve ZDDV-1, ki so predvsem posledica sprememb »glavne Direktive 2006/112/ES glede obračunavanja DDV v EU« in ki morajo biti sprejete v vseh državah članicah EU s 1.1.2019. Seznanjeni boste tudi s predlogi, ki jih slovenski zakonodajalec poleg navedenega predlaga glede ukinitev določenih administrativnih obremenitev –– na primer Več...

Bilten Unikum – oktober 2018

30. oktobra 2018|

Povzetek oktobrske številke Tema meseca Priprava na obračun DDPO 2018 – katere prihodke in odhodke izvzeti? (mag. Barbara Guzina)   Davki Davčni inšpekcijski nadzor – pritožbeni postopek (Jure Ajdovec)   Računovodstvo Inventura – nadloga ob koncu poslovnega leta (Kristina Čič)   Kadri Nagrada za poslovno uspešnost (Anja Premrn) Podjemna pogodba (Tadeja Jerič) Novejša pojasnila MF in FURS Dohodki članov volilnih organov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumih Več...

Potrebujete finančne vire za zagon ali širitev vašega podjetja?

30. oktobra 2018|

Evropska komisija že nekaj časa ponuja dostop do spletne strani, ki (bodočim) podjetnikom in družbam, omogoča lažji dostop do informacij glede možnosti različnih vrst financiranja tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah Evropske Unije. Podjetja lahko najdejo več kot 100 milijard evrov finančnih virov za obdobje 2014- 2020 skozi različne programe EU. Trenutno so v Sloveniji dostopni različni viri financiranja s strani različnih bank in skladov. Prav tako lahko samostojni Več...

Seštevanje prihodkov povezanih oseb pri ugotavljanju izpolnjevanja prihodkovnega pogoja/praga za izstop iz sistema »normiranega« s.p. oziroma d.o.o.

29. oktobra 2018|

Z letom 2018 se je začela uporabljati spremenjena zakonodaja na področju sistema tako imenovanih normiranih s.p.-jev in d.o.o.-jev, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi normiranih odhodkov. Ena izmed bistvenih sprememb je tudi ta, da se od 1. 1. 2018 dalje samostojnemu podjetniku oziroma družbi z omejeno odgovornostjo pri ugotavljanju izpolnjevanja prihodkovnega pogoja/praga za izstop iz sistema »normiranosti« prištejejo tudi prihodki povezanih oseb, v kolikor niso izpolnjeni pogoji za njihovo neupoštevanje.   Več...

FURS nad račune slovenskih davčnih zavezancev v tujini

25. oktobra 2018|

Štiri leta mineva od srečanja ob robu foruma OECD v Berlinu, kjer so se finančni ministri več kot 50 držav in jurisdikcij dogovorili za avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih med pristojnimi organi. Svoj podpis je prispeval tudi takratni slovenski finančni minister Dušan Mramor. Zdaj so na FURS-u podatke, ki so jih do konca lanskega septembra prvič prejeli od držav podpisnic omenjenega sporazuma, obdelali in ugotovili, da gre v približno 1400 Več...

Pridobitev vozil iz drugih držav članic EU – večji nadzor FURSa nad utajo DDV

10. oktobra 2018|

FURS je sprejel ukrep, ki omogoča učinkovitejši nadzor nad morebitnimi utajami DDV, le-te pa so posledica vse večjega števila primerov, v katerih se želijo preprodajalci ob dejanski nadaljnji prodaji vozila fizični osebi izogniti plačilu DDV v Sloveniji. S tovrstnim poslovanjem na račun neplačanega DDV lahko dosežejo nižje prodajne vrednosti rabljenih vozil, s tem pa pridobijo nepošteno konkurenčno prednost v primerjavi z davčnimi zavezanci, ki svoje posle izvajajo zakonito. FURS poostruje nadzor Več...

Preko sistema eDavki omogočena tudi elektronska prijava računa v tujini

8. oktobra 2018|

Vsaka pravna in fizična oseba ima lahko odprt plačilni račun (tudi ali zgolj) v tujini. Kar je koristno vedeti, pa je, kakšne obveznosti ima v zvezi s tem računom v Sloveniji: odprtje in zaprtje takega računa je potrebno sporočiti v davčni register v 8 dneh po nastali spremembi. Fizične osebe lahko prijavijo račun v papirni obliki na obrazcu DR-02 ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko eDavkov. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, Več...

Bilten Unikum – september 2018

25. septembra 2018|

Povzetek septembrske številke Tema meseca Davčni inšpekcijski nadzor – informacije, ki jih je koristno vedeti že pred začetkom postopka (Jure Ajdovec)   Računovodstvo Prihodki v novem SRS 15 (Kristinka Vukovič)   Davki Davčna obravnava daril v naravi (Anja Premrn)   Kadri Pogodba o zaposlitvi za določen čas (Tadeja Jerič) Vračilo regresa za letni dopust (Tadeja Jerič)   Knjiženje Kratko in jedrnato o poslovnih najemih po 1. 1. 2019 (Kristinka Vukovič) Novejša pojasnila Več...

Kakšne možnosti imajo poslovni subjekti v primeru obveznosti plačila davka?

13. septembra 2018|

V praksi se lahko zgodi, da poslovni subjekti, davčni zavezanci, ki morajo plačati določeno davčno obveznost, le te iz različnih razlogov ne morejo ali ne želijo plačati v, za to predpisanem oziroma določenem, roku.   Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) poslovnim subjektom v teh primerih omogoča več različnih možnosti, in sicer: odlog plačila davčne obveznosti za določeno obdobje, obročno plačilo davčne obveznosti v več manjših obrokov, in izjemoma tudi odpis plačila Več...

Bilten Unikum – avgust 2018

28. avgusta 2018|

Povzetek avgustovske številke Tema meseca Ko pride delovni inšpektor (Kristinka Vukovič)   Davki Pregled nekaterih sodb Sodišča EU (mag. Rosana Dražnik) Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Anja Premrn) Finance Aktualno o transakcijskem računu in gotovini (Kristinka Vukovič)   Kadri Nadurno delo in dodatno delo ob naravnih ali drugih nesrečah (Tadeja Jerič)   Novejša pojasnila MF in FURS Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Pridobitev Več...