Aktualne novice2019-06-24T16:02:13+02:00

Objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

6. aprila 2022|

V ponedeljek, dne 4. 4. 2022 je bil v Uradnem Listu objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je 5. 4. 2022 stopil v veljavo. Spodaj navajamo najpomembnejše spremembe oz. novosti v zakonu: uskladitev kategorije zavezancev, ki opravljajo storitve v zvezi z virtualnimi valutami, s priporočili Projektne skupine za finančno ukrepanje; določba, ki celoviteje ureja izvajanje zakonskih obveznosti zavezancev s pomočjo zunanjih izvajalcev; izrecna zahteva za dokumentiranje [...]

Evropski plačilni sistem 15.4.2022 ne bo posloval

5. aprila 2022|

V petek, 15. 4. 2022, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval. Banke in hranilnice v evroobmočju na ta datum ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. To velja tudi za Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP), ki v petek, 15.4.2022, ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike in storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam. Vse obveznosti, ki zapadejo 15.4.2022 se ne prenesejo na naslednji delovni [...]

Davčni zavezanci, ki so letni obračun oddali po 31.3.2022

5. aprila 2022|

Davčni zavezanci, ki so ali nameravajo letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davka od dohodkov iz dejavnosti (DohDej) oddati po 31. 3. 2022, se prestavi rok za plačilo marčne akontacije na 10. 5. 2022. Prav tako se za dotične davčne zavezance prestavi rok za plačilo proračunske akontacije - to je potrebno plačati v primeru, da sta bili januarski in februarski akontaciji obračunani in plačani v nižjem znesku kot [...]

Razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet

1. aprila 2022|

V Uradnem listu (38/2022 z dne 18.3.2022) je bil objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet. Na podlagi Sklepa tako kolektivna pogodba velja za vse delodajalce v naslednjih dejavnostih: 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet Ker za kolektivno pogodbo velja razširjena veljavnost, le-ta velja za vse delodajalce, ki opravljajo navedene dejavnosti, ne glede na to, ali so člani [...]

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov

31. marca 2022|

Znana je povprečna letna stopnja davka in prispevkov za leto 2021, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Ta za leto 2021 znaša 35,5 % (Uradni list RS, št. 39 /2022 z dne 21.3.2022). Stopnja se porablja pri preračunu bruto osnov, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, v neto vrednost, v skladu z 2. odstavkom 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Višina olajšav v letu 2022

31. marca 2022|

Na podlagi spremenjenega Zakona o dohodnini je bil sprejet Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, ki med drugim določa tudi višino splošne in drugih olajšav za leto 2022. Višina olajšav se bo skladno s koeficientom rasti življenjskih potrebščin usklajevala vsako leto. . SPLOŠNA OLAJŠAVA Če znaša skupni dohodek v EUR Znaša splošna olajšava v EUR Nad Do [...]

Bilten Unikum – marec 2022

29. marca 2022|

  Tema meseca: Popravki napak in spremembe usmeritev na konkretnih primerih (Kristinka Vukovič)   Davki Odbitek DDV pri električnih vozilih (Anja Premrn)   Kadri Izračun in koriščenje bonitete za uporabo službenega vozila (Andreja Hočevar) Strokovna mnenja IR Pojem podjetja v težavah Zahtevek za vračilo DDV v Nemčiji   Novejša pojasnila MF in FURS Izdani računi z vidika DDV Davčno obdobje, v katerem se lahko uveljavlja pravica do odbitka DDV Identifikacija za [...]

Upravičenci 28.3. prejmejo solidarnostni dodatek po PKP10

28. marca 2022|

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v ponedeljek, 28. 3. 2022 izplačalo solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine v višini 150 EUR. Ukrep je bil predviden v Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP). Upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka so naslednje posebej ranljive skupine: vojni veterani, ki prejemajo veteranski dodatek, vojni invalidi, ki prejemajo invalidski ali [...]

Spreminja se višina vrednotnice za osebno dopolnilno delo

25. marca 2022|

Od 1. aprila 2022 dalje se upošteva spremenjena višina prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,92 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 2,55 EUR. Osebno dopolnilno delo lahko fizične osebe opravljajo na podlagi vrednotnice. Vrednotnico izda Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na podlagi osebne oddaje ali elektronske oddaje preko portala eUprava. Vrednotnico mora fizična oseba pridobiti pred opravljanjem osebnega [...]

Znana je dohodninska lestvica za letošnje leto

24. marca 2022|

V Uradnem listu je bil objavljen Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, ki na podlagi spremenjenega Zakona o dohodnini določa: posebno in ostale olajšave za leto 2022, enačbo za določitev dodatne splošne olajšave za leto in usklajene zneske neto letnih davčnih osnov za leto 2022. Glede na določila novele Zakona o dohodnini, se bo Pravilnik vsako leto usklajeval [...]

S spremembo Zakona o dohodnini novosti tudi pri REK obrazcih

24. marca 2022|

Sprejetje novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) med drugim vpliva tudi na oddajo REK obrazcev. Nekatere spremembe so že implementirane na eDavkih (kjer se spreminjajo le šifranti), medtem ko bodo druge predvidoma na voljo v roku enega meseca. Spodaj so predstavljene ključne novosti: Davčna obravnava opcijskega nagrajevanja uvaja se novo polje v iREK – boniteta/pravica do nakupa oz. pridobitve delnic ali deležev Bonitete za uporabo službenega avtomobila na električni pogon v primeru [...]

Rok za oddajo letnega poročila o odpadkih se bliža

23. marca 2022|

Do 31. marca morajo izvirni povzročitelji in zbiralci ter izvajalci obdelave odpdkov predložiti letno poročilo Agenciji Republike Slovenije za okolje. Letno poročilo morajo oddati: pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki je zaradi njihovega delovanja ali opravljanja dejavnosti v preteklem koledarskem letu nastalo 10 ton ali več vseh odpadkov, pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki je zaradi njihovega delovanja ali opravljanja dejavnosti v preteklem koledarskem letu nastalo 5 kg ali [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem
×