Aktualne novice 2019-06-24T16:02:13+00:00

ZGD-1 se spreminja: nove določbe o sedežu, poslovanju podjetnikov, vodenju delniških družb…

21. maja 2019|

V javni obravnavi so do 10. junija spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Kaj se obeta novega? Dodajajo se nove omejitve ustanavljanja, s katerimi se želi preprečiti pojav novih nepoštenih poslovnih praks (onemogoča se ustanavljanje ali pridobitev statusa družbenika osebam z izrečeno globo za prekrške v zvezi z delom, dodatno se omejuje ustanavljanje družb na  zalogo). Kot sedež se ne bo več navajal zgolj kraj, temveč tudi ulica in hišna številka Več...

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2018

20. maja 2019|

Iz poročil AJPES-a izhaja, da so: so družbe v primerjavi z letom 2017 povečale prihodke  in neto dodano vrednost za 9 %, neto čisti dobiček za 16 %, ter povprečno plačo zaposlenega za 65 €, ohranile enako celotno gospodarnost, hkrati pa so nekoliko poslabšale financiranje poslovanja, na izboljšanje rezultatov poslovanja družb v letu 2018 odločilno vplivale velike družbe, ki so neto čisti dobiček iz leta 2017 povečale za 404.989 tisoč evrov Več...

EBIT in EBITDA

17. maja 2019|

V teh dneh mnoge družbe, ki so zavezane k reviziji letnih računovodskih izkazov, dopolnjujejo in popravljajo pojasnila in razkritja k izkazom. Eno od vprašanj, ki se zastavlja, je tudi prikaz kazalcev EBIT in EBITDA.   V zvezi z njima je SIR na svoji spletni strani objavil pojasnilo PR-RAČ 6-6/18, v katerem je zapisano, da morajo organizacije, ki izračunavajo in razkrivajo ta kazalca, obvezno razkriti tudi postopek njunega izračuna. Pri tem je: Več...

Nov sistem vrednotenja nepremičnin letos še ne bo zaživel

15. maja 2019|

Predvideni rok za uveljavitev novega sistema vrednotenja nepremičnim je bil iz julija letos prestavljen na pomlad 2020. Na podlagi preteklih izkušenj na ministrstvu menijo, da potrebujejo daljši rok za usklajevanje modelov vrednotenja s strokovno javnostjo in občinami, želijo namreč doseči čim večjo splošno sprejemljivost množičnega vrednotenja. Na ministrstvu pravijo tudi, da bo zamik omogočil upravljalcem zbirk podatkov o nepremičninah dodaten čas za preverjanje evidenc.   GURS bo septembra letos izvedel tudi Več...

Junija v veljavo stopi nov Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake

10. maja 2019|

Po dobrih dveh letih je Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC) izdala nov Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake. Glede na izdajo iz leta 2016 so bili narejeni  vsebinski dodatki in spremembe, ki med drugim vključujejo: jasnejše in trdnejše določbe v zvezi z varovali, okrepljene določbe o neodvisnosti, nove in prenovljene razdelke, namenjene računovodskim strokovnjakom v gospodarstvu, v zvezi s pripravljanjem in predstavitvijo informacij ter pritiskom na kršenje temeljnih načel; okrepljene določbe Več...

Spremembe pri poročanju na obrazcih zaradi nove davčne obravnave regresa

9. maja 2019|

Nedavno sprejete novele zakonov, ki že za leto 2019 pomenijo davčno ugodnejšo obravnavo regresa, so prinesle spremembe tudi pri poročanju na obrazcih REK. Na FURS-u so zato pripravili dokument, v katerem so prikazani primeri poročanja o izplačilu regresa od 4.5.2019 dalje za primere, ko: je regres izplačan v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo (znesek regresa je torej na dan izplačila enak ali manjši kot znesek zadnje znane bruto Več...

Oddaja REK obrazcev do 10.5. onemogočena

6. maja 2019|

FURS obvešča, da zaradi sprememb zakonodaje ne bo možno oddajanje REK obrazcev do predvidoma 10. 5. 2019.   Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za že izvedena letošnja izplačila regresa pa bodo onemogočena tudi po 10.5.2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost, na eDavkih pa bo pripravil predlogo Rek obrazca tipa »F«, ki ga bo Več...

Še vedno dileme o najemih po novem?

6. maja 2019|

S 1.1.2019 so začela veljati nova računovodska pravila o (poslovnih) najemih, ki so po SRS obvezna za srednja in velika podjetja, zanje pa se nemalokrat odločajo tudi majhna, najpogosteje zaradi enotnega poročanja v skupini. V praksi se večina odloča za poenostavljeni prehod, pri katerem je ključno ugotoviti sedanjo vrednost najemnin za obdobje od 1.1.2019 do izteka najemne pogodbe. Tako izračunano vrednost nato izkažemo kot dolgoročni dolg do najemnika, na drugi strani Več...

Bilten Unikum – april 2019

30. aprila 2019|

Povzetek aprilske številke Tema meseca Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (Jure Ajdovec)   Davki Vračilo DDV slovenskim gospodarskim družbam v Srbiji (Oliver Andrun in Ana Spasojević) Znižanje akontacije dohodnine dohodka iz dejavnosti in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (Anja Premrn) Vračilo DDV-ja plačanega v tujini (Anja Premrn) Kadri Regres za letni dopust (mag. Katja Topovšek) Računovodstvo Praktično o prehodu za najeme (Kristinka Vukovič)   Novejša pojasnila MF in FURS Olajšava Več...

Višje izplačilo regresa potrdil tudi Državni zbor

26. aprila 2019|

Državni zbor je na izredni seji potrdil noveli zakonov, ki že v letošnjem letu prinašata ugodnejše izplačilo regresa za letni dopust. Delavci bodo že v letošnjem letu prejeli višji regres, saj ta do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne bo obremenjen s prispevki in dohodnino. Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak neto znesku (do višine zadnje znane povprečne plače). Vsi tisti, ki pa so Več...

Le še teden dni časa za ugovor zoper informativne izračune dohodnine iz prvega svežnja

23. aprila 2019|

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so ob prejemu informativnega izračuna ugotovili, da so podatki v njem nepravilni ali nepopolni. V ugovoru lahko uveljavljate tudi posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, če tega niste storili do izdaje informativnega izračuna.   Rok za vložitev ugovora zoper informativne izračune dohodnine iz prvega svežnja, ki je bil poslan konec marca,  se izteče v ponedeljek, 29. aprila 2019. Rok za doplačilo premalo Več...

FURS izdal dodatna pojasnila v zvezi s potrjevanjem računov

19. aprila 2019|

Na FURS-u so objavili nekaj dodatnih odgovorov na vprašanja o davčnih blagajnah in vezanih knjigah računov. V osveženem dokumentu lahko med drugim lahko izveste: kako registrirati poslovni prostor v primeru spletne prodaje, kaj storiti, če ste v potrjevanje posredovali napačne podatke o poslovnem prostoru, kako postopati, če se je spremenila lokacija poslovnega prostora, v katerem ste izdajali račune, ali pa ste ta prostor zaprli.   Osvežen dokument najdete na TUKAJ (glejte Več...