28 06, 2022

Bilten Unikum – junij 2022

2022-11-30T09:06:43+01:0028. junija 2022|

Tema meseca: Pomembne spremembe pri obdavčitvi dohodkov in dobičkov iz kapitala posameznikov – novejše odločitve sodišč in FURS (dr. Nina Orehek Ručigaj) Računovodstvo Splošno o Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (2) (mag. Darinka Kamenšek) Vlaganja v OOS v tuji lasti (Kristinka Vukovič) Zamenjava zemljišč in drugih sredstev (Kristinka Vukovič) Davki Davčno potrjevanje računov za opravljene storitve prek avtomatov po 1. 1. [...]

27 06, 2022
  • Rezervacije za razgradnjo, odstranitev in obnovitev

Rezervacije za razgradnjo, odstranitev in obnovitev

2022-06-27T11:55:26+01:0027. junija 2022|

Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo poleg nakupne cene med drugim sestavlja tudi ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Za ta del stroškov se posledično hkrati oblikujejo rezervacije. FURS je med novicami dne 21.6.2022 pojasnil davčno obravnavo tovrstnih rezervacij: ob samem oblikovanju rezervacij davčno še ne priznajo nobeni odhodki, ker ti ne nastanejo [...]

24 06, 2022
  • Višji neobdavčen znesek za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih

Višji neobdavčen znesek za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih

2022-06-27T11:26:08+01:0024. junija 2022|

S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja bodo s 1. julijem 2022 začeli veljati višji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in z dela ter prevoza na službenih potovanjih (Uradni list 87/2022, z dne 24. 6. 2022). Po novem bo tako najvišji znesek prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva [...]

20 06, 2022
  • Izplačilo regresa 2022

Izplačilo regresa 2022

2022-06-20T12:28:25+01:0020. junija 2022|

Regres morajo delodajalci delavcem izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V izjemnih primerih se lahko regres izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta, vendar samo zaradi nelikvidnosti delodajalca in če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen kasnejši rok izplačila regresa. Do regresa je upravičen vsak delavec, ki ima sklenjeno delovno razmerje in mu pripada pravica do [...]

31 05, 2022
  • Unikum maj 2022

Bilten Unikum – maj 2022

2022-11-30T09:11:30+01:0031. maja 2022|

Tema meseca: Splošno o MSRP (mag. Darinka Kamenšek) Davki Kaj nas na področju DDV čaka v prihodnje (mag. Rosana Dražnik) Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (Anja Premrn) Poslovanje s.p.-ja s tujino in plačilo davčnega odtegljaja (Jure Ajdovec) Kadri Novosti pri izplačilu poslovne uspešnosti (Tadeja Jerič) Novejša pojasnila MF in FURS Odpis terjatev kot odhodek Digitalno potrdilo o [...]

31 05, 2022
  • Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

2022-06-01T08:38:22+01:0031. maja 2022|

V davčnem obračunu za leto 2022 bo mogoče koriščenje nove olajšave, in sicer olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Olajšavo določata 55.c člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) ter 65.a člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 40 % zneska, ki predstavlja vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod [...]

27 05, 2022
  • Bliža se rok za doplačilo dohodnine

Bliža se rok za doplačilo dohodnine

2022-05-30T09:46:37+01:0027. maja 2022|

Rok za plačilo dohodnine za davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. marca 2022 in imajo doplačilo dohodnine, se izteče 2. junija 2022. Sestavni del informativnega izračuna dohodnine je plačilni nalog, na katerem je tudi naveden rok za plačilo. Davčni zavezanec ima pravico, da lahko davek poravna v več obrokih. Najenostavnejši in najhitrejši način je [...]

13 05, 2022
  • Vračilo DDV plačanega v tujini

Vračilo DDV plačanega v tujini

2022-05-13T15:16:23+01:0013. maja 2022|

Slovenski davčni zavezanec lahko zahteva vračilo DDV, ki ga je plačal za blago ali storitve v drugi državi članici EU oziroma v tretjih državah. Tuje države vračajo tisti DDV, ki je v posamezni državi odbiten, zato lahko v določenih primerih v drugih državah zahtevamo tudi vračilo DDV, ki sicer v Sloveniji ni odbiten. Pravila in pogoje za vračilo v posamezni [...]

6 05, 2022

Olajšava za donacije za vrhunski šport in druge novosti 2022

2022-05-06T12:39:09+01:006. maja 2022|

S 1.1.2022 veljajo nova pravila glede olajšav za donacije: splošna olajšava za donacije se je dvignila na 1 % obdavčenih prihodkov, dodatna olajšava 0,2 % obdavčenih prihodkov za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, dodatna olajšava 3,8 % obdavčenega prihodka [...]

5 05, 2022
  • Sprememba urne postavke pri začasnem in občasnem delu upokojencev

Sprememba urne postavke pri začasnem in občasnem delu upokojencev

2022-05-05T14:54:27+01:005. maja 2022|

Od 5. 5. 2022 velja spremenjena višina bruto urne postavke za začasno in občasno delo upokojencev. Pri izračunu bruto urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela se bo po novem upoštevala višina minimalne plače. Urna postavka tako ne bo smela biti nižja od zneska minimalne plače preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas [...]

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z nadaljno uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih Sprejmem