Državni zbor je na svoji seji dne 13.12.2023 sprejel Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki med drugim gospodarstvu prinaša:

  •  za leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028 se davek plačuje po stopnji 22 %,
  • dodatni davek 3 odstotne točke (razlika med rednim 19 % davkom in začasnim 22 %) se bo štel kot namenski prihodek proračunskega sklada za obnovo,
  • za isto obdobje se za banke uvaja davek na bilančno vsoto po stopnji 0,2 %, vendar je znesek davka mogoče znižati za plačane donacije.

Sprejem zakona mora še skozi postopek do objave v Uradnem listu.

Kaj pomeni 22 % davčna stopnja v praksi:

  • po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2023 bomo davek obračunali in plačali po stopnji 19 %,
  • v tem obračunu se ugotovi tudi mesečna ali trimesečna akontacija davka za leto 2024, in sicer tako: uporabi se davčna osnova za leto 2023, akontacija pa se izračuna z uporabo stopnje 22 %,
  • družbe, ki obračunavajo odložene terjatve za davke, novo davčno stopnjo 22 % uporabijo tudi pri izračunu odloženih davkov v bilanci stanja na 31.12.2023.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ