Polona Kovač Pikovnik
Direktorica Inštituta za računovodstvo

Inštitut za računovodstvo je od svojega začetka v letu 2006 usmerjen v raziskovanje in izpopolnjevanje obstoječega ter razvoj novega računovodskega znanja s poudarkom na prenosu iz teorije v prakso in obratno.
Z dobrim poznavanjem računovodske problematike doma in v tujini, podporo pri poglabljanju strokovnih znanj, obravnavo aktualnih tem stroke in reševanjem računovodskih in davčnih dilem ter konkretnih vprašanj, se je IR uveljavil kot nepogrešljiv partner zaposlenih v računovodski stroki.

Ves čas si prizadevamo raziskovati in širiti računovodsko znanje, aktivno spremljati in analizirati novosti v stroki doma in v tujini ter vse skupaj uspešno prenašati na naše slušatelje – preko naših izobraževanj, spletnega portala, specializiranega mesečnika Unikum in drugih strokovnih gradiv. Le tako so naši uporabniki lahko vsak trenutek seznanjeni z aktualnimi strokovnimi informacijami, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri svojem delu.

Vabljeni torej v našo družbo – kot naš slušatelj, bralec, predavatelj, svetovalec ali avtor strokovnih vsebin.

Veselimo se snidenja z vami!

OSEBNA IZKAZNICA

Polno ime: Inštitut za računovodstvo
Matična številka: 2146924
ID za DDV: SI35438223
Transakcijski račun: IBAN SI56 0700 0000 3497 231 – Gorenjska banka d.d.
Zakoniti zastopnik: Polona Kovač Pikovnik
Pravnoorganizacijska oblika: Zavod
Sektorska pripadnost (SKIS): S.11002 (Domače zasebne nefin. družbe)
Glavna dejavnost: 80.422 (Dr. izobraževanje, d.n.)