Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo bolniškega lista – eBOL – potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki, ki bo postopoma nadomestila papirno listino.

Od 1.2.2020 ne bo več tiskanja bolniških listov

Nekateri zdravniki so s 3. septembrom 2019 v okviru pilotnega projekta pričeli z zapisom eBOL v informacijski sistem. Predvidoma s 1.11.2019 pa bodo eBOL postopoma začeli izdajati tudi drugi zdravniki, vendar pa bo v tej fazi še vedno potrebna izdaja papirne listine. Predvidevajo, da s 1.2.2020 zdravniki ne bodo več tiskali t.i. »zelenih« BOL (kadar bo to potrebno, bo zdravnik natisnil eBOL na bel A4 papir).

 

Od 1.2.2020 obvezno tudi prevzemanje eBOL preko sistema SPOT

ZZZS bo v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo predvidoma z novim letom pripravil rešitev, s katero bodo na spletnem portalu za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju SPOT; prej eVEM) delodajalcem na voljo eBOL-i njihovih delavcev. Delodajalci in zavarovanci (zavezanci za plačilo prispevka in vpisani v Poslovni register Slovenije) bodo svoje eBOL-e prevzeli preko sistema SPOT in s tem predložitev bolniškega lista v papirni obliki ne bo več potrebna.

 

Kaj mora urediti delodajalec?

Delodajalec mora pooblastiti osebo za prevzem eBOL njihovih zaposlenih. Ta pooblaščenec mora za prijavo v sistem SPOT in prevzem eBOL imeti digitalno potrdilo. Svetujejo, da digitalno potrdilo pridobite pred 1.1.2020, pooblastilo pa bo možno pridobiti šele, ko bo prevzem eBOL že v produkciji (predvidoma po 1.1.2020).

 

Ukinitev papirne listine bo delodajalcem prinesla poenostavitev postopkov pri vlaganju refundacijskih zahtevkov. Delodajalcu ne bo treba več čakati, da delavec dostavi BOL, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL, in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi že pripravil zahtevek za refundacijo.

Samostojni zavezanci bodo na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, kjer bodo navedli obdobje, za katerega želijo izplačilo in svoj transakcijski račun.

 

Časovnica:

  • V oktobru 2019 objavljena navodila za uporabo vmesnika eNDM:
    • za prevzemanje eBOL,
    • nadgradnje rešitve za oddajo eZahtevkov za refundacijo nadomestil plač.
  • MJU in ZZZS bosta od oktobra 2019 naprej odgovarja na vprašanja delodajalcev in proizvajalcev aplikacij za obračun plač.
  • V novembru 2019 na voljo vmesnik eNDM v testnem okolju za testiranje aplikacij za obračun plač.
  • Od 1.1.2020 naprej na voljo rešitve za uporabo spletne aplikacije v sistemu SPOT.