Z zadnjo spremembo Zakona o trošarinah se s 1.1.2023  pravica do vračila trošarine za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo v obliki zahtevka za vračilo trošarine nadomešča s pravico do nakupa davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, in sicer z neposredno oprostitvijo plačila dela trošarine.

Če so upravičenci doslej najprej plačali polno ceno in potem zahtevali vračilo trošarine, bodo torej z letom 2023 že pri nakupu oproščeni dela dajatev, torej nabavljali po nižji vhodni ceni in hkrati bili administrativno razbremenjeni. Upravičenci bodo prejeli od davčnega organa enolično identifikacijsko oznako upravičenca, s katero se bodo pri nakupu goriva potem tudi izkazali, da jim bo lahko trgovec pravilno zaračunal gorivo. Trgovec bo tudi moral poročati davčnemu organu o prodaji goriva.

Sam postopek pridobitve enolične identifikacijske oznake upravičenca bo sledeč: davčni organ bo po uradni dolžnosti ugotovil normativno porabo goriva vsako leto do 1. januarja. S tem bo tudi določil seznam oseb, ki za tekoče leto izpolnjujejo pogoje za nakup goriva za kmetijstvo.

Fizične osebe bodo svojo upravičenost preverile preko odprtega dela portala eDavki. Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali agrarne skupnosti pa bodo svojo upravičenost lahko preverile s prijavo s svojo davčno številko na eDavkih, kjer bodo nato določile osebo, ki bo pri njih odgovorna za nakup goriva, s čimer se bo tej fizični osebi dodelila enolična identifikacijska oznaka upravičenca.