Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – PKP6, katerega cilj je omiliti in odpraviti vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje dela, gospodarstva ter socialnega in zdravstvenega varstva. Predloge za gospodarske ukrepe je poslalo več predstavnikov gospodarstva, najštevilnejši predlogi pa so prišli iz strani Gospodarske zbornice Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Na področje urejanja trga dela se nanašajo naslednji pomembni ukrepi. Prvi zajema poenostavitev postopka prijave za delo od doma, drugi ukrep podaljšuje subvencioniranje krajšega delovnega časa (do 30.6.2021) in tretji ukrep  zvišanje  povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo.

Ukrepi usmerjeni na finančno področje so podaljšanje moratorijev za kredite, poenostavitve poroštvene likvidnostne sheme in spodbude podjetjem za investicije.

Vlada je predstavila tudi način subvencioniranja fiksnih stroškov podjetij z visokim upadom prihodkov. Po predlogu zakona bodo lahko podjetja prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1.10. do 31.12.2020. Do tega ukrepa bodo upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane pred 1.9.2020 in imajo vsaj enega zaposlenega, ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Tako bo subvencija za podjetja, ki jim bodo prihodki upadli med 40 in 70 %, predvidoma znašala 0,6 % letnega prihodka na mesec, za podjetja, ki pa bodo imela več kot 70 % upad prihodkov, pa naj bi subvencija znašala 1,2 % letnega prihodka na mesec. Znesek, do katerega bodo upravičena podjetja, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1000,00 EUR na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 milijone EUR oziroma do 800.000 EUR za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019.

Spreminja se tudi odločba glede preverjanja identitete na skupščinah. Eden o ukrepov PKP6 bo omogočal virtualno izvajanje skupščin delničarjev in sej organov odbora.

 

Več podrobnosti o vsebini ukrepov in pogojih, sledi v prihodnjih dneh.