Delodajalec je dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado za čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva v podjetju.

Mesečni maksimalni znesek nagrade, ki je oproščen davka znaša 250 EUR za prvi letnik; 300 EUR za drugi letnik in 400 EUR za tretji letnik. Ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem znesku, se razlika všteva v davčno osnovo.

Za izplačila od julija do vključno decembra 2019 znašajo nagrade vajencem (obveznost izplačevalcev po Zakonu o vajeništvu) za:

  1. letnik mesečna nagrada 256,00 EUR
  2. letnik mesečna nagrada 307,20 EUR
  3. letnik mesečna nagrada 409,60 EUR

Ob izplačilu delodajalci opravijo obračun na obrazcu REK-1a.