Vlada RS je na včerajšnji seji sprejela sklep, s katerim še za en mesec podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Tako imate delodajalci možnost delnega povračila nadomestila plače še do konca septembra 2020.

Tisti delodajalci, ki želijo koristiti ukrep, morajo v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje vložiti vlogo pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Delodajalci so še vedno upravičeni do povračila v višini 80 % nadomestila plače (bruto I), a ne več kot znaša najvišje nadomestilo za primer brezposelnosti (892,50 EUR bruto). Zahtevek za povračilo sredstev se uveljavlja preko portala za delodajalce.

Vlada RS je tako na podlagi interventnega zakona izkoristila maksimalno podaljšanje navedenega ukrepa, zato bo za morebitno podaljšanje v prihodnjih mesecih potrebna sprememba zakonodaje.