Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) v sodelovanju z Evropsko unijo (Evropski socialni sklad) vabi delodajalce k prijavi v program Trajno zaposlovanje mladih 2020, ki se izvaja v sklopu ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Za delodajalce je na voljo 10 milijonov evrov sredstev. Vabilo je bilo zaradi razpoložljivosti sredstev podaljšano do porabe sredstev oz. najkasneje do 15.11.2020.

Na razpis se lahko prijavijo delodajalci, pravne ali fizične osebe, ki:

  • so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
  • imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih,
  • imajo poravnane vse zapadle obveznosti.

Ciljna skupina za pridobitev zaposlitve so mladi do vključno 29. leta, prednost pa imajo osebe, ki:

  • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
  • so pri ZRSZ dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

 

Mesečna subvencija znaša 208 evrov, izplačuje se lahko največ 24 mesecev. Delodajalec mora kandidata zaposliti za polni delovni čas, razmerje pa mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani ZRSZ na povezavi TUKAJ, kjer najdete tudi vse potrebne povezave in navodila za oddajo ponudb.