Delodajalci lahko preko javnega povabila Zaposli.me pridobite subvencijo za zaposlitev starejših od 30 let, ki so izgubili delo zaradi epidemije (iz poslovnih razlogov, zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave) in so se prijavili v evidenco iskalcev zaposlitve od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020. Ponudbo oddate elektronsko na Portalu za delodajalce do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15.11.2020.

Višina mesečne subvencije je odvisna od števila kriterijev in znaša od 416 do 666 EUR mesečno. Pogodbo o zaposlitvi z delavcem morate skleniti za najmanj 12 mesecev za polni oziroma za krajši delovni čas, slednji le za zaposlitev invalidov, ki lahko opravljajo delo le krajši delovni čas, in dolgotrajno brezposelnih, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in se zaposlijo za krajši tedenski delovni čas od polnega.

Več informacij o javnem povabilu Zaposli.me, lahko najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.