Vsi samozaposleni, kmetje, verski uslužbenci in družbeniki-poslovodje imate še vedno čas za vložitev izjave na podlagi interventnega zakona za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec in april, in sicer do 31. maja 2020. Rok za vložitev izjave je sicer na podlagi novele interventnega zakona potekel 9. maja, vendar pa je Finančna uprava Republike Slovenije rok podaljšala.

Če izpolnjujete pogoje na podlagi interventnega zakona in so vam zaradi epidemije upadli prihodki, ker niste mogli opravljati dejavnosti ali ste jo opravljali v bistveno zmanjšanjem obsegu, lahko vložite izjavo preko eDavkov v elektronski obliki.

Do istega dne, 31. maja 2020, pa lahko vložite še izjavo za oprostitev plačila prispevkov za mesec maj in izplačilo temeljnega dohodka (lahko tudi za vse mesece skupaj).