FURS obvešča zavezance o spremenjenem stališču glede davčnega potrjevanja računov:

 

ČE podjetje ali drug zavezanec uporablja ISTO ZAPOREDJE ŠTEVILČENJA računov za gotovinske račune, za katere obstaja in za katere ne obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji, je treba v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere ne obstaja obveznost izdaje.

 

Če zavezanec računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, za katere velja obveznost izdaje.

 

Obvestila prejemajo zavezanci preko eDavkov, komplet vseh pojasnil o davčnem potrjevanju računov pa je dostopen na spletni strani klikni tukaj.