V veljavo je stopil Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki določa najnižjo osnovno plačo po tarifnih razredih in višino regresa za letni dopust za letošnje leto.

Višina regresa bo tako v letošnjem letu znašala 1.150,00 EUR.

 

Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 3. 2020 dalje znašajo:

 

Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 7. 2020 dalje znašajo: