Nedavno sprejete novele zakonov, ki že za leto 2019 pomenijo davčno ugodnejšo obravnavo regresa, so prinesle spremembe tudi pri poročanju na obrazcih REK. Na FURS-u so zato pripravili dokument, v katerem so prikazani primeri poročanja o izplačilu regresa od 4.5.2019 dalje za primere, ko:

  • je regres izplačan v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo (znesek regresa je torej na dan izplačila enak ali manjši kot znesek zadnje znane bruto povprečne plače)
  • je regres izplačan v višini, ki se ne všteva v davčno osnovo in delojemalec ne želi, da se mu ob izplačilu upošteva izvzem dohodka do 100 % PP iz davčne osnove
  • je regres izplačan v višini, ki se všteva v davčno osnovo (znesek regresa je torej na dan izplačila večji kot znesek zadnje znane bruto povprečne plače)

 

V dokumentu je razloženo tudi, kako popraviti podatke za izplačila regresa, ki so bila izvedena do vključno 3. 5. 2019 in so bila davčno obravnavana po predhodno veljavnih pravilih.

 

Podrobnosti so na voljo v dokumentu TUKAJ.