V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 3. avgusta 2022 objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki posredno spreminja tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). ZDDPO-2 spreminja v delu, ki se nanaša na priznavanje stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.

Za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023 se vrača nazaj priznavanje stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora v višini 50%. Torej bo priznavanje omenjenih stroškov v višini 60% veljalo samo v letu 2022.