Na podlagi nove, četrte alineje tretjega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. januarja 2020, se prispevki za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju ne plačujejo od zneska nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja na podlagi 44. člena Zakona o dohodnini.

Po novem torej velja, da se prispevki za socialno varnost ne plačujejo za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil) na delovnem mestu, in sicer do zneska določenega v Zakonu o dohodnini. Za uporabo lastnih sredstev za delo na domu je višina nadomestila določena v višini do 5 % mesečne plače delavca, vendar ne več kot 5 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji, medtem ko je za uporabo lastnega orodja na delovnem mestu določena višina do največ 2 % mesečne plače delavca, vendar ne več kot 2 % povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Če je znesek nadomestila višji od zgoraj navedenih, se obračuna dohodnina in prispevki za socialno varnost.