Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil nov razpis za mikrokredite v skupni višini do 50.000 EUR. Podjetja lahko oddaj vlogo za mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR (lahko se oddata dve vlogi).

Kredite spremljajo ugodni pogoji
  • nižje zahteve po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižje obrestne mere ( 37,5 % glavnice obračunan 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija od 1 do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.
Kdo se lahko prijavi na razpis P7 2023 I MIKROKREDITI?

mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ali zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in so bili ustanovljeni pred 1.1.2022.

Na voljo je 30 mio EUR sredstev, kar pomeni, da bo iz tega naslova lahko financiranih preko 700 podjetij.

Prvi rok za oddajo vlog je 22.5.2023, razpisani pa so še trije roki prijave (18.6.2023, 18.9.2023, 18.10.2023). Razpis pa bo odprt vse do porabe vseh sredstev.

Več o razpisu si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ