Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport objavil nov javni poziv za pridobitev vavčerjev za sofinanciranje certifikatov kakovosti. Namenjeni so  mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki lahko pridobijo sredstva za kritje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvode, procese in storitve. Na voljo je skupno 3 milijone evrov sredstev, MSP pa lahko prejmejo do 60% sofinanciranja, v vrednosti od 1000 do 9999,99 evrov. Cilj pobude je povečati konkurenčnost slovenskih podjetij na domačem in mednarodnem trgu.

Pogoji in upravičenci

Upravičenci do vavčerjev so mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki želijo izboljšati svoje poslovanje in pridobiti certifikate kakovosti. Certifikati, ki jih je mogoče sofinancirati, vključujejo ISO standarde, CE oznake in druge mednarodno priznane certifikate. Podjetja morajo vložiti vloge digitalno preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Rok za oddajo vlog je do 31. marca 2028.

Pomembnost certificiranja

Certifikati kakovosti igrajo ključno vlogo pri povečanju zaupanja potrošnikov in poslovnih partnerjev, kar omogoča podjetjem lažji vstop na tuje trge in boljše poslovne priložnosti. S pridobitvijo certifikatov podjetja dokazujejo svojo zavezanost k visokim standardom kakovosti in skladnosti z mednarodnimi normativi.

Postopek pridobitve vavčerja

Podjetja, ki želijo pridobiti vavčer, morajo izpolniti spletno vlogo in priložiti potrebna dokazila o upravičenosti ter načrtovanih stroških certifikacije. SPS bo vloge obravnaval in odobril sredstva v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter veljavnimi predpisi. Po odobritvi vloge bodo podjetja prejela sofinanciranje v obliki nepovratnih sredstev.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ