Silva Koritnik Rakela

SILVA KORITNIK RAKELA

Predavateljica ter avtorica člankov in učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj d.o.o.

V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse – poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP, v Izobraževalni hiši Cilj pa je vodja izobraževalnih programov, z velikim poudarkom na e-učenju ter aktualni računovodsko-finančni tematiki (spremembe računovodskih zbirk, kriptovalute,…). Poleg tega, da poučuje druge, se tudi sama neprestano izobražuje.