FURS je dodatno pojasnil, da pri poslovnih najemih nesporno investicijska olajšava ostaja in pripada najemodajalcu. Če sredstvo, ki je predmet poslovnega najema, zaradi spremenjenih določb SRS/MSRP v poslovnih knjigah evidentira tudi najemojemalec, slednjemu olajšava za investiranje ne pripada.

 

S tem dodatnim pojasnilom se zaokrožuje informacija glede davčnih vidikov obravnave poslovnih najemov po 1.1.2019. Prvo pojasnilo je namreč podalo zgolj informacijo o tem, kako se obravnavajo odhodki za sredstva v poslovnem najemu, in sicer: za sredstva, vzeta v finančni ali poslovni najem, se uporabljajo najvišje letne amortizacijske stopnje, ki veljajo za ustrezno istovrstno skupino sredstev (glej 33. čl. ZDDPO-2), le za zemljišča, ki so predmet poslovnega najema, se uporabi stopnja za druga vlaganja (10%).