Zavezanci, ki ste v drugem svežnju prejeli informativni izračun dohodnine, lahko do 1. julija 2024 vložite ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Ob prejemu informativnega izračuna svetujemo, da slednjega natančno pogledate in preverite če so vanj vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih.  V kolikor ugotovite, da podatki v informativnem izračunu dohodnine niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morate najpozneje do 1. julija 2024 podati ugovor. V primeru nevložitve ugovora se vam lahko očita storitev davčnega prekrška, za katerega je zagrožena globa od 250,00 EUR do 400,00 EUR.

V ugovoru zoper informativni izračun lahko uveljavljate tudi vzdrževane družinske člane, če to niste naredili že tekom leta ali do roka.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ