V Uradnem listu (38/2022 z dne 18.3.2022) je bil objavljen Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet. Na podlagi Sklepa tako kolektivna pogodba velja za vse delodajalce v naslednjih dejavnostih:

  • 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
  • 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

Ker za kolektivno pogodbo velja razširjena veljavnost, le-ta velja za vse delodajalce, ki opravljajo navedene dejavnosti, ne glede na to, ali so člani različnih zbornic oziroma ali so pristopili k podpisu kolektivne pogodbe.