V Uradnem listu Evropske unije, L 331 z dne 12. oktobra 2020, je objavljena Uredba Komisije (EU) 2020/1434 v zvezi z MSRP 16. Tako je tudi EU sprejela in uveljavila spremembe MSRP 16, ki jih je IASB za najeme sprejel sicer že 28.5.2020 in se nanašajo na Prilagoditve najemnin v zvezi s COVID-19. Sprememba standarda določa fakultativno, začasno operativno razbremenitev v zvezi z računovodenjem prilagoditve najemov zaradi pandemije.

Podjetja začnejo uporabljati spremembe najpozneje 1. junija 2020 za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2020 ali po tem datumu.