V javno obravnavo je poslan prvi paket davčnih sprememb. Cilj predlogov davčnih sprememb je podpora ustvarjanja spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodano vrednost.

Kaj predvideva paket davčnih sprememb?

Gre za paket davčnih sprememb, ki bodo predvidoma uveljavljene v začetku leta 2025. Pripravljeni ukrepi so vključeni v spremembe naslednjih zakonov in uredb:

  • Zakona o dohodnini,
  • Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb,
  • Zakona o davku na dodano vrednost,
  • Zakona o davčnem postopku,
  • Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin,
  • Zakona o davčnem potrjevanju računov ter
  • Uredbo o določitvi zneska trošarin za alkohol in alkoholne pijače.

 

Navajamo nekaj sprememb vključenih v prvi paket.

Prvi in ključni del paketa so razvojno naravnani ukrepi. Cilj je podpora dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo za naslavljanje hitrejšega zmanjševanja zaostanka za državami, ki veljajo za inovacijske voditeljice. Predlagana je uvedba ugodnejše davčne obravnave v obliki zmanjšane dohodnine v višini sedmih odstotkov prejete plače z namenom privabljanja visoko kvalificiranih kadrov, in sicer za dobo 5 let. Ta ukrep bo veljal za Slovence, ki so bili nerezidenti Slovenije zaradi dela ali študija ter pridobivanja izkušenj v tujini vsaj pet let, ali tuje državljane, na novo zaposlene v Sloveniji, ki so mlajši od 40 let.

Predlagani so tudi ukrepi z namenom olajšanja nagrajevanja delavcev z delnicami in deleži, naslovljeni pa so tudi izzivi inovativnih zagonskih podjetij pri nagrajevanju zaposlenih in zagotavljanju ustrezne likvidnosti v začetnih fazah poslovanja.

V drugi del so vključeni ukrepi za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema. Tu gre za več ukrepov na področju davka na dodano vrednost, podaljšano obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod iz enega na pet let, izvzem iz obdavčitve plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost.

Tretji del pa se osredotoča na doseganje ciljev na področju javnega zdravja s prilagoditvijo obdavčitve sladkih pijač (z dodanim sladkorjem) in energijskih pijač na standardno 22% stopnjo DDV (do sedaj veljala znižana stopnja DDV 9,5%).

Paket predlogov davčnih sprememb je objavljen na portalu eDemokracija. Javnost lahko komentarje na predloge odda do 3. julija 2024.

 

Vir: gov.si


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ