Delodajalci morajo od 1. 9. 2022 dalje poškodbe pri delu prijaviti preko portala SPOT v elektronski obliki (ePrijava NPD). Delodajalec mora prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.

Če elektronske prijave ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, ampak pooblaščena oseba (na primer računovodski servis), je potrebno za to vrsto postopka, pridobiti novo pooblastilo. Seveda pa mora imeti pooblaščena oseba urejeno tudi digitalno potrdilo.

Za pomoč pri elektronskem vnosu poškodbe pri delu, so delodajalcem na voljo navodila za elektronsko prijavo ali preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu.