Z 18. aprilom 2021 je prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe. Ta ukrep je bil sprejet v sklopu PKP 7, po 118. členu, in je pomenil začasno omejitev začetka postopkov davčne izvršbe, v skladu s katero se je  davčna izvršba začela samo v nujnih zadevah.

Od 19. 4. 2021 dalje se postopki davčne izvršbe začnejo in vodijo v skladu s pravili ZDavP-2, torej brez omejitve začetka le na nujne zadeve.