Veljavni Zakon o dohodnini določa, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, izplačano (lahko tudi večkrat letno) v zvezi z delovnim razmerjem v denarju ali naravi vsem upravičenim delavcem, če je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje.

Nasprotno pa predlog Zakona o dohodnini predvideva izplačila poslovne uspešnosti le dvakrat letno, in sicer največ do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Tako se predlog zakona zopet približuje ureditvi, ki je že veljala v preteklosti, pri čemer pa je bilo takrat možno izplačilo zgolj enkrat letno.

O natančni vsebini sprejetega zakona vas bomo pravočasno obvestili.