Predlog novele o dohodnini je bil poslan v parlamentarni postopek v maju. Novela predlaga več sprememb na področju obračuna dohodnine in bo obravnavana po 15. 11. 2021. Spremembe, ki jih predlaga novela o dohodnini, so:

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela:

  • Postopno višanje splošne olajšave s sedanjih 3.500 EUR na 7.500 EUR do leta 2025
  • Nižja stopnja davka v najvišjem petem dohodninskem razredu (iz 50 na 45 %)
  • Ugodnejša obravnava plačila za poslovno uspešnost.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala:

  • Znižanje stopnje dohodnine dohodkov iz kapitala iz 27,5 na 25 %
  • Krajše obdobje imetništva kapitala – kapital neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva
  • Predvidena je tudi znižana davčna stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, in sicer iz 27,5 na 15 %
  • Znižal naj bi se tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka oddajanja premoženja v najem, in sicer iz 15 na 10 %.

 

Novela o dohodnini predvideva tudi seniorsko olajšavo v višini 1.500 EUR za starejše od 70 let ter drugačno obravnavo uporabe električnega službenega vozila za osebne namene, kjer ne bo potrebno plačati bonitete.