Samozaposleni in kmetje, ki ste bili na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 in jih boste poravnali predčasno, o tem obvestite FURS.

Če ste izpolnjevali vse zakonske pogoje, so bili prispevki za socialno varnost odloženi avtomatično, in sicer do 31. marca 2022. Zavezanci lahko prispevke poravnate v enem znesku ali v obrokih, ki jih določite sami.

FURS z namenom pravilnega vrstnega reda zapiranja terjatev zavezance poziva, da jih o predčasnem plačilu obvestijo z Vlogo za izravnavo/pobot.

Samozaposlenim osebam in kmetom, ki so izpolnjevali pogoje za odlog in oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, bo za mesec marec od 1.3. do 12.3.2020 evidentiran odlog plačila prispevkov z valuto plačila 31.3.2022, od 13.3.2020 dalje pa bo upoštevana oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost v skladu z vloženo izjavo.