9. februarja 2022 je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Nove določbe začnejo veljati z 10.2.2022.

Pravilnik opredeljuje motorna vozila, za katere velja izjema od omejitve pravice do odbitka. To so vozila pod tarifnima oznakama KN 8703 80 in KN 8711 60 ter druga motorna vozila brez izpusta ogljikovega dioksida, ki se uvrščajo pod tarifnima oznakama KN 8703 90 in KN 8711 90.

Pravica do odbitka DDV pa je tudi v primeru najema električnih vozil za poslovne namene.

Opredeljeno je tudi, kako se določijo celotni stroški pri uporabi vozil za neposlovne namene, če je bil uveljavljen odbitek DDV.

Pri izračunu celotnih stroškov pri uporabi vozila za neposlovne namene se upoštevajo:

  • dejanski podatki o številu kilometrov, prevoženih za neposlovne namene ali
  • število kilometrov, prevoženih za neposlovne namene, ki so ugotovljeni kot razlika med stanjem celotnih kilometrov in številom kilometrov, prevoženih za poslovne namene za obdobje, za katerega davčni zavezanec ugotavlja celotne stroške pri uporabi vozila za neposlovne namene in
  • najvišja neobdavčena višina povračila stroškov prevoza na službenem potovanju na prevožen kilometer, ki velja na zadnji dan obdobja, za katerega davčni zavezanec ugotavlja celotne stroške pri uporabi vozila za neposlovne namene (trenutno 0,37 EUR).