Znana je povprečna letna stopnja davka in prispevkov za leto 2021, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Ta za leto 2021 znaša 35,5 % (Uradni list RS, št. 39 /2022 z dne 21.3.2022).

Stopnja se porablja pri preračunu bruto osnov, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, v neto vrednost, v skladu z 2. odstavkom 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.