Vlada je odobrila predlog interventnega zakona za pomoč po nedavnih poplavah. Zakon določa izvajanje nujne obnove infrastrukture ter zagotavlja pomoč tistim, ki so najbolj prizadeti. Pomoč je bila razdeljena na štiri glavne sklope.

V uvodnem delu je ministrica za javno upravo, Sanja Ajanović Hovnik, izpostavila, da se Slovenija še nikoli ni soočila s takšnimi razmerami. Vlada je zato sklenila, da je nujno in ključno ukrepati čim prej, in sicer s pomočjo predlaganega interventnega zakona. Ministrica je poudarila, da ukrepi, ki jih predlagajo, zajemajo vse vidike našega življenja. Ti ukrepi so določeni kot prvi koraki, ki so nujni, a ne zadostni za celotno obnovo.

4 kategorije ukrepov

Po razlagi ministrice so bili ukrepi razdeljeni v štiri glavne kategorije:

  • Prvi sklop je namenjen pomoči prebivalcem in gospodinjstvom.
  • Drugi sklop se osredotoča na ukrepe za podjetja in gospodarstvo.
  • Tretji sklop je posebej prilagojen občinam, ki so prve v stiku s prebivalstvom.
  • Četrti sklop pa se ukvarja s sanacijskimi in preventivnimi ukrepi za javno infrastrukturo, vodotoke ter protipoplavno zaščito.

Za gospodinjstva so bili uvedeni začasni ukrepi, vključno z oprostitvijo plačila vrtca za otroke, ki niso mogli obiskovati vrtca, zagotavljanjem brezplačne prehrane za šolarje, nudenjem solidarnostne pomoči ter odlogom plačila za elektriko, zemeljski plin in posojila.

Finančna pomoč podjetjem

Ministrica je razložila, da je država na področju gospodarstva pripravila finančno in davčno pomoč za podjetja, ki so ključna za preživetje zaposlenih in njihovih družin. Poudarila je, da so ukrepi za gospodarstvo usmerjeni v ohranjanje dohodka, delovnih mest in hitrejše ponovne vzpostavitve delovanja podjetij. Med ukrepi je navedla:

  • poenostavljene postopke zaposlovanja tujcev za sodelovanje pri sanaciji ter
  • ukrepe za kmete, vključno z davčnimi razbremenitvami in prilagojeno prijavo višje sile.
Ukrepi za občine

V sklopu ukrepov za občine je ministrica omenila vzpostavitev tehničnih pisarn znotraj vladne službe za nudenje pomoči in svetovanja pri projektih. Prav tako so občinam omogočili večje zadolževanje za izboljšanje likvidnosti, nemoteno porabo donacij, večjo uporabo proračunske rezerve ter poenostavitve na področju javnih naročil.

V četrtem sklopu, ki se osredotoča na sanacijo javne infrastrukture, so predvidene poenostavitve in pospešitve birokratskih postopkov, vključno s področjem javnih naročil. Ministrica je napovedala tudi ustanovitev sklada za obnovo Slovenije, ki bo financiran iz različnih virov, vključno z državnim proračunom in evropskimi sredstvi.

Vse predlagane interventne ukrepe naj bi izvajali do konca letošnjega leta, medtem ko bodo ukrepi za zaposlovanje tujcev veljali do avgusta prihodnjega leta. Ministrica je napovedala, da bodo sledili tudi dodatni ukrepi, med njimi tudi zakon za sanacijo nepremičnin ter ukrepi za prilagajanje na podnebne spremembe.

Predlagane ukrepe je vlada usklajevala s predstavniki občin, humanitarnimi organizacijami, gospodarskimi združenji, bankami, zavarovalnicami ter tudi z opozicijo.

Obvezni solidarnostni prispevek

V sklopu finančnih ukrepov je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Luka Mesec, napovedal uvedbo obveznega solidarnostnega prispevka, ki bo stekel v sklad za obnovo Slovenije. Prispevek bodo plačevali tako zaposleni kot tudi gospodarstvo. Prispevek se bo plačeval v letu 2023 in 2024, obračunal ga bo FURS ob dohodnini. Višina prispevka naj bi bila približno 0,3 odstotka dohodnine.

Minister za finance, Klemen Boštjančič, je omenil ukrepe na področju bančnih posojil, vključno z odlogom plačil za posojila do 12 mesecev. Prav tako je vlada sprejela ukrepe za pomoč občinam pri zadolževanju ter jim omogočila nemoteno porabo donacij.

Minister za okolje in prostor, Uroš Brežan, je izpostavil ukrepe za zagotavljanje pretočnosti vodotokov, pospeševanje pridobivanja zemljišč za prizadeta območja ter razširitev možnosti nujne rekonstrukcije stavb.

Vlada je tudi imenovala člane sveta za obnovo po poplavah, katerega predsednik bo Marjan Pipenbaher.

Državni zbor bo predvidoma zakon sprejel v naslednjem tednu, nato pa bo sledil še sistemski zakon za celovito obnovo države.

 


Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ