FURS-u bo potrebno od julija poročati o čezmejnih aranžmajih v tujini. Gre za posle v tujini, ki davčnim zavezancem znižujejo davčne obveznosti v Sloveniji. V poročilo bo potrebno vključiti vse posle, ki so bili sklenjeni po 25. juniju 2018, in v času poročanja še veljajo. Poročati bodo morala ali podjetja sama ali preko davčnih svetovalcev, v nasprotnem primer bodo kaznovani. Rok za poročanje je 30 dni od datuma, ko je bil sprejet čezmejni aranžma.

K poročanju so prvenstveno zavezani posredniki, v določenih primerih pa zadevni davčni zavezanci. Posredniki so lahko davčni svetovalci, banke, bonitetne agencije, notarji, odvetniki, revizorji, računovodski servisi in druge institucije ter podjetja, ki v razmerju do davčnih zavezancev ustrezajo opredelitvi posrednika. Če posrednika ni, ali če posrednik uporabi privilegij poklicne tajnosti, se obveznost poročanja prenese na zadevne davčne zavezance. Posrednik se razen v teh dveh primerih ne more razbremeniti obveznosti poročanja na način, da bi namesto njega poročal zadevni davčni zavezanec.

V nasprotnem primeru bodo kaznovani. Rok za poročanje je 30 dni od takrat, ko je bil sprejet čezmejni aranžma.

Obveznost poročanja bo obstajala tudi v drugih državah članicah EU, zato je potrebno poznati tudi tujo zakonodajo. Z vzpostavitvijo poročanja v EU bo mogoča tudi izmenjava informacij med davčnimi organi.

Poročanje bo urejeno v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Objavljen bo še pred začetkom poročanja in bo vključeval vsa navodila glede načina in vsebine poročanja.

Zaradi pandemije korona virusa je Evropske komisije predlagala zamik poročanja za tri mesece, vendar to zaenkrat še ni potrjeno.