Znameniti ZUJF je maja 2012 uvedel obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Davka nikoli nismo plačevali na podlagi zakona o davku, temveč zgolj na podlagi znamenitega ZUJF.

Kasneje je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 določil prenehanje veljavnosti 133. do 140. člena ZUJF, vendar ohranil uporabo najprej do 31. julija 2019, sedaj pa podaljšal še do 31. marca 2020.

 

Zakonske določbe o odmeri davka tako nehajo veljati 1.4.2020. Spomnimo, z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč se obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb, zavezanec za plačilo davka pa je prodajalec zemljišča. K vložitvi napovedi za odmero davka so zavezani prodajalci zemljišč za gradnjo stavb in je v času njihovega lastništva prišlo do spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb s  pogojem, da je od spremembe namembnosti do prodaje zemljišča minilo manj kot 10 let.  Če je temu tako, jim FURS od ugotovljenega dobička odmeri davek po stopnji 5, 15 ali 25 % odvisno od časa, ki je poteke od spremembe namembnosti do prodaje zemljišča.