Jutri se začenja novo šolsko leto, za katerega pa še ne moremo z gotovostjo trditi, kako bo potekalo. Zagotovo pa vemo, da bo po novem vsem njihovim staršem omogočena plačana odsotnost na prvi šolski dan (skladno z omejitvami predpisanimi s strani šole).

Do sedaj je bila plačana odsotnost za spremstvo prvošolčkov omogočena le javnim uslužbencem in tistim delavcem v zasebnem sektorju, katerim je to pravico zagotavljal delodajalec. Po novem pa bo pravica zagotovljena vsem delavcem. Ta pravica je določena kot absolutna pravica delavca in je zato delodajalec delavcu ne more odreči, četudi bi ogrožala delovni proces.

Starši prvošolcev bodo za ta dan upravičeni do nadomestila plače v višini povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev pred odsotnostjo.