Kmalu se bo začelo novo šolsko leto, z njim pa tudi pravica delavcev – staršev prvošolcev do odsotnosti z dela ob prvem šolskem dnevu zaradi spremstva v šolo.

Pravica do plačane odsotnosti pripada obema staršema, pri čemer lahko le-ti upravičenost do odsotnosti uveljavljajo s potrdilom o vpisu otroka v prvi razred. Za ta dan staršem pripada 100 % nadomestila plače na podlagi 137. člena Zakona o delovnih razmerjih.