V Uradnem listu RS, št. 30/2023, je objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki določa zneske pavšalnih prispevkov od 1. 4. 2023 dalje.

Vrsta pavšalnega prispevka Znesek od 1.4.2022 do 31.3.2023 Znesek od 1.4.2023 dalje
za zavarovance iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo praktično delo, prostovoljno prakso po končanem šolanju, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.) 8,23 EUR mesečno 8,46 EUR mesečno
za zavarovance iz prve in desete alineje tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi) 12,31 EUR letno 12,65 EUR letno
za zavarovance iz četrtega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij, mladoletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep) 16,39 EUR mesečno 16,85 EUR mesečno
za zavarovance iz prve alineje prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-2) in za zavarovance iz drugega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa niso zavarovane po 17. ali 25. členu ZPIZ-2) 41,04 EUR mesečno 42,19 EUR mesečno
za zavarovance iz osme alineje tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 15. členu ZPIZ-2) 205,20 EUR letno ali 17,09 EUR mesečno 210,95 EUR letno ali 17,57 EUR mesečno
za zavarovance iz petega odstavka 20. člena ZPIZ-2 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti) 4,07 EUR letno 4,18 EUR letno

Preberite še ostale novice IR na povezavi TUKAJ