Zadnje spremembe ZDDPO-2 so prinesle tudi nadgradnjo olajšav za zaposlovanje mladih, starejših in oseb v deficitarnih poklicih.

Nova olajšava za zaposlitev oseb v poklicu, za katerega na trgu primanjkuje iskalcev zaposlitve, se bo lahko uveljavljala, če bo takšno pomanjkanje opredeljeno na seznamu, ki ga bo določil minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, in sicer s posebnim pravilnikom.

Pravilnik še ni znan niti objavljen, pa vendarle vas seznanjamo z novostmi pri uveljavljanju olajšav za zaposlovanje:

Olajšava v višini do vključno 2021 od 2022
45 % plač, vendar največ v višini davčne osnove, za prvih 24 mesecev zaposlitve mlajši do 26 let ali
starejši od 55 letPogoj: pred zaposlitvijo so bili najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih in zadnjih 24 mesecev niso bili zaposleni pri zavezancu ali njegovi povezani osebi, zaposlitev pa je sklenjena za nedoločen čas
mlajši od 29 let ali
starejši od 55 let ali
osebe v poklicu iz seznamaPogoj: v zadnjih 24 mesecih niso bili zaposleni pri zavezancu ali njegovi povezani osebi
55 % plač, vendar največ v višini davčne osnove, za prvih 24 mesecev zaposlitve mlajši od 25 let, ki se zaposluje prvič

*Vse olajšave se medsebojno izključujejo, izključujejo se tudi z olajšavo za invalide.

Olajšava za zaposlovanje se prizna, če se poveča skupno število zaposlenih (število zaposlenih na zadnji dan leta je višje kot je povprečje 12 mesecev v tem obdobju ali manj mesecih, če je bilo davčno obdobje krajše), pri čemer za zaposleni za delovni čas, krajši od polnega časa, v izračunu upoštevajo sorazmerno, medtem ko se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.

Kaj nam prinašajo novosti s 1.1.2022, pa lahko izveste tudi na našem spletnem seminarju z naslovom Novosti pri olajšavah za zaposlovanje po 1.1.2022, in sicer 30.11.2021 in 6.1.2022.

Lepo vabljeni v našo družbo!