Davčni zavezanci morate oddati obračun akontacije dohodnine, obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD-DDD) in obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) elektronsko preko portala eDavki.

 

Oddaja obračunov za leto 2018 ni več mogoča preko aplikacij Silvester Pelias (DDPO) in  Silvester Fineus (DDD-DDD), vendar pa preko njiju še vedno oddajate obračune DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja do 31. 12. 2017 oziroma za poslovna obdobja 2017/2018.

 

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obračunov si lahko preberete na spletnih straneh Finančne uprave pod obrazci (Priloga 2 -Metodologija izpolnjevanja).