ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) uvaja obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila plače – eZahtevki.

Elektronsko vlaganje eZahtevkov poteka preko informacijskega sistema SPOT oz. eNDM vmesnika za poslovne subjekte. Z novelo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja bo elektronsko vlaganje postalo obvezno s 1. januarjem 2023. Po 1. januarju 2023 bodo lahko zahtevke v papirni obliki vlagali le delodajalci, ki so fizične osebe, in sicer za delavce z zavarovalno podlago 016 (gospodinjske pomočnice, osebne tajnice, delavce na kmetiji in podobno).