Obvestilo zadeva davčne zavezance, fizične osebe, ki so delnice ali deleže družbe odsvojili v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev družbe v letih 2020 in 2021, izplačilo vrednosti teh delnic ali deležev pa je bilo izvedeno v letu 2022.

Ob upoštevanju dejstva, da za taka izplačila ni bila določena oprostitev dohodnine, se obročna oziroma odložena izplačila takega dohodka, izplačana v obdobju od 1. januarja 2022 do 31.12. 2022, vštevajo med druge dohodke. Drugi dohodki se obdavčijo od davčne osnove, ki je enaka izplačanemu dohodku, sintetično in po progresivnih stopnjah dohodnine. Davčnim zavezancem se tako omogoča, da se v primeru obročnih oziroma odloženih izplačil vrednosti delnic ali deležev, odsvojenih v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, za zgoraj omenjena izplačila odločijo za ugotovitev davčne osnove in izračun dohodnine, kot ureja nov zakon, ki se uporablja od 1. 1. 2023.

Davčni zavezanec, fizična oseba, mora tako odločitev uveljavljati z vlogo, ki jo je potrebno vložiti pri pristojnem finančnem uradu najpozneje do 5. februarja 2023. Po tem roku te odločitve ne bo mogoče nikjer več uveljavljati.

Poseben obrazec vloge ni predpisan. Lahko pa se v ta namen uporabi Zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve (durs.si), s katerim davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti delnic ali deležev za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev. Na ta zahtevek naj davčni zavezanec jasno zapiše svojo odločitev, glede davčne obravnave izplačane vrednostni delnica ali deležev v letu 2022, ki so bile odsvojene v letih 2020 in 2021, primeroma:

  • ugotavljanje davčne osnove in izračun dohodnine,
  • vračilo morebitne razlike in
  • zmanjšanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost.

 

VIR: FURS