Nova pravila v EU glede očetovskega dopusta – kaj to prinaša Sloveniji?

Evropski parlament in svet sta konec meseca januarja sprejela še neformalno odločitev o ukrepih za uskladitev poklicnega in zasebnega življenja z željo po večji zastopanosti žensk na delovnem mestu in okrepitvi vloge očeta oz. drugega enakovrednega starša v družini. Kot pravijo pogajalci odbora za zaposlovanje, bi to koristilo tako otrokom kot tudi družinskemu življenju, hkrati pa spodbujalo enakost spolov.

 

Sporazum predvideva:

  • pravico do najmanj 10 delovnih dni plačanega očetovskega dopusta v času rojstva otroka ali posvojitve, najmanj v višini nadomestila za bolniško odsotnost,
  • dva meseca neprenosljivega in plačanega starševskega dopusta,
  • 5 dni letnega dopusta za negovalce, ki zagotavljajo osebno oskrbo sorodniku ali osebi, ki živi v istem gospodinjstvu in ima resno zdravstveno stanje,
  • prilagodljiv urnik dela.

 

Nova (predvidena) evropska rešitev pa Sloveniji ne prinaša bistvenih novosti, saj imajo očetje že zdaj pravico do očetovskega dopusta v trajanju 30 plačanih koledarskih dni. Očetovski dopust lahko oče koristi v dveh delih, in sicer prvih 15 koledarskih dni najpozneje do enega meseca po poteku starševskega dopusta, medtem ko lahko drugih 15 koledarskih dni koristi najpozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

 

Oče lahko uveljavlja očetovski dopust na Centru za socialno delo, kjer ima mati otroka prijavljeno stalno prebivališče, najpozneje dan pred nastopom očetovskega dopusta. Seveda pa mora oče o izrabi očetovskega dopusta pravočasno obvestiti tudi delodajalca.

2019-02-06T09:42:28+00:00 6. februarja 2019|Novice|